Editura Politehnica
 
Sanda Dale : Contribuţii la studiul sistemelor de reglare cu regulatoare de tip interpolativ

Alina Bogan-Marta : Tehnici de recunoaştere automată în analiza şi determinarea similarităţii secvenţelor biologice

Mihaela Răduca : Contribuţii la identificarea, modelarea şi simularea sistemelor de izolaţie ale hidrogeneratoarelor

Dan Ungureanu : Contribuţii la modelarea şi implementarea sistemelor cu evenimente discrete cu aplicaţii directe asupra sistemelor de transport cu zone de acumulare

Dorin Berian : Structuri şi strategii asociate sistemelor informatice pentru asistenţa medicală primară

Florin Drăgan : Analiza comportamentului de tip haotic al sistemelor cu aplicaţii în studiul unor convertoare electronice

Adrian Ştefan Korodi : Contribuţii la analiza dependabilităţii sistemelor automate

Zsuzsa Preitl : Model based design methods for speed control applications

Cristian-Paul Chioncel : Contribuţii privind controlul turaţiei la maşina asincronă

Marius Lucian Tomescu : Contribuţii la analiza şi dezvoltarea sistemelor cu regulatoare fuzzy aplicate în conducerea proceselor neliniare

Bogdan Ioan Groza : Construcţii criptografice hibride, bazate pe tehnici simetrice şi asimetrice - aplicaţii în sisteme de conducere

Ovidiu Baniaş : Contribuţii la conducerea traficului rutier urban utilizând o reţea de senzori wireless ca detector de trafic

Constantin Dan Bichiş : Contribuţii la modelarea sistemelor de transport de gaze naturale şi controlul automat al acestora

Iosif Szeidert-Şubert : Contribuţii la modelarea şi conducerea agregatelor aeroelectrice echipate cu generatoare de inducţie şi sincrone

Cristian Gelu Vaşar : Contribuţii la dezvoltarea de aplicaţii utilizând reţele de senzori Wireless

Ana Daniela Cristea : Contribuţii la crearea şi dezvoltarea unui nou concept de autorizare SAP bazat pe calificări şi conectare fizică prin intermediul RFID

Gelu-Ovidiu Tirian : Contribuţii la identificarea şi conducerea proceselor metalurgice

Adela Diana Berdie : Contribuţii privind evaluarea multicriterială a tehnologiilor SAP

Corina Anca Mnerie : Soluţii pentru conducerea unor procese optomecatronice cu aplicaţii în domeniul biomedical

:

:

Călin Cîrstea : Contribuţii la proiectarea și dezvoltarea unei platforme informatice dedicate sistemelor distribuite


Continua Cumparaturile