Editura Politehnica
 
Rodica Ţirtea : Contribuţii la îmbunătăţirea dependabilităţii şi securităţii informaţiei

Ionel Muscalagiu : Contribuţii la implementarea, evaluarea şi îmbunătăţirea performanţelor tehnicilor de căutare asincrone în cadrul programării bazate pe constrângeri distribuite

Daniel Cioi : Contribuţii la utilizarea realităţii virtuale în proiectarea asistată de calculator

Sorin Babii : Cercetări privindcreşterea performanţelor reţelelor neuronale într-un mediu de calcul distribuit

Norbert Nidenbach : Das Srvice - Management Lines IT - Outsourcing - Projektes Durch ITIL - Best - Practices, IT - Outsourcing ostenoptimiert Planen und Steuern

Edwin Hans Wolf : Das Geschaftsmodell (Business model) MDS (Managed Desktop Support) im IT - Outsourcing, Leistungserbringung im Rahmen des MDS - Geschaftsmodells

Adrian Zafiu : Minimizarea sistemelor decizionale multivalente deterministe şi nedeterministe

Daniel Iercan : Contributions to the development of real-time programming techniques and technologies

Laurenţia Timar : Contribuţii referitoare la configurarea optimală prin prisma performanţă-fiabilitate a unor reţele de dispozitive de achiziţia datelor cu aplicabilitate la excavatoarele cu cupe

Dan Cireşan : Recunoaşterea şirurilor numerice scrise de mână

Emanuel Ţundrea : Contributions to the modelling and the use of software product lines

Alexandru Amăricăi : On the design of floating point units for interval arithmetic

Oana Boncalo : Simulation Based Reliability Assessment of Qunatum Circuits

Cristian Ruican : Developing Automatic Synthesis Methotologies for Quantum Circuits Using Genetic Algorithms

Ovidiu Constantin Novac : Cercetări ale eficienţei metodelor de creştere a dependabilităţii la treapta cache a unei ierarhii de memorii

Cristina Marinescu : Towards Understanding and Quality Assessment of Enterprise Software Systems

Vasile Bocan : Contribuţii la creşterea disponibilităţii scalabilităţii şi securităţii sistemelor de comunicaţie

Dan Călin Cosma : Reverse Engineering Object-Oriented Distributed Systems

Anca Elena Iordan : Sistem informatic educaţional pentru geometrie

Versavia Maria Ancuşa : Problema consensului în calculul tolerant de erori

Răzvan Virgil Bogdan : A data security perspective on information transmision over distributed systems

Cosmin Cernăzanu-Glăvan : Contribuţii la antrenarea reţelelor neuronale. Învăţarea pe baza corecţiei erorii cu exemple negative

Dacian Tudor : A Grid Service Layer for Shared Data Programming

Petru-Florin Mihancea : A Novel Client-Driven Perspective on Class Hierarchy Understanding and Quality Assessment

Sebastian Fuicu : Contribuţii la optimizarea resurselor în reţele locale fără fir

Răzvan Traian Chevereşan : Contribuţii la îmbunătăţirea performanţei sistemelor cu microprocesor

Ciprian Bogdan Chirilă : Generic mechanisms to extended object-oriented programing languages. The reverse inheritance class relationship

Daniela Natalia Stănescu : Contribuţii privind utilizarea steganografiei în protecţia şi transmiterea datelor

Flavius Opriţoiu : Realible Implementation for Cryptographic Systems with Testability Facilities

Roxana Oana Teodorescu : Parkinson's disease Prognosis using Diffusion Tensor Imaging Features Fusion

Adina Eunice Tuţac : Formal Representation and Reasoning for Microscopic Medical Image-Based Prognosis. Application to breast cancer grading

Dumitru Panteliuc-Cotoşman : Sistem informatic pentru învăţământul deschis la distanţă în artele vizuale

Georgiana Irina Macariu : Advanced scheduling techniques in virtualized multi-core systems

Eugenia Luchian-Iancu : Sisteme expert în contabilitate şi informatică de gestiune

Codruţa Mihaela Istin : A dynamic data gathering in video based wireless sensor networks

Alin-Adrian Anton : Space-time window reconstruction in parallel high performance numeric simulations. Aplication for CFD

Cezar-Florin Toader : Contribuţii privind arhitectura şi fiabilitatea sistemelor informatice distribuite orientate pe servicii Web

Andrei Lihu : Disagreements-A new social concept in swarm intelligence and evolutionary computation

Septimiu Fabian Mare : Advanced steganographic algorithms and arhitectures

Patrik Emanuel Mezö : Distributed Mailing System (DMS)

Iulia Maria Haragoș : Contribuții la modelarea analitică a traficului rutier cu elemente din teoria șirurilor de așteptare

Valentin Mircea Lupea : Contribuții la creșterea eficienței neuronului cu ponderi numere complexe și funcție periodică de activare


Continua Cumparaturile