Editura Politehnica
 
Bartis Tihamer : Noi pigmenţi termorezistenţi şi comportarea lor în glazuri şi coloranţi ceramici

Radu-Ioan Lazău : Studii asupra parametrilor care influenţează culoarea glazurilor ceramice cu ioni tranziţionali

Ioan Pernevan : Cercetări teoretice şi experimentale privind deformarea plastică hidraulică a pieselor cu pereţi subţiri

Robert Gabriel Ianoş : Sinteza unor oxizi, compuşi oxidici şi soluţii solide oxidice prin metoda combustiei

Daniela-Cătălina Stoica : Contribuţii privind matriţarea semisolidă a oţelurilor de construcţii

Mihaela Corina Floarea : Studii şi cercetări privind comportamentul oţelurilor de îmbunătăţire tratate termochimic prin nitrurare

Zoltan Ecsedi : Utilizarea metodelor neconvenţionale în sinteza unor materiale cu proprietăţi dirijate

Adrian-Iulian Moşilă : Aptitudinea la sudare prin frecare a oţelurilor tratate termic şi termodinamic

Dragoş Viorel Ştefan : Cercetări asupra procesului de realizare a îmbinărilor sudate "alb-negru"

Gheorghe Găvănescu : Studii şi cercetări asupra procesului de sudare sub strat de flux, de mare productivitate

Radu Alexandru Roşu : Metode de obţinere şi de prelucrare a biomaterialelor pentru proteze umane

Eugen Mihai Crişan : Cercetări privind valorificarea în siderurgie a deşeurilor pulverulente şi mărunte cu conţinut de fier şi carbon

Alin-Constantin Murariu : Influenţa imperfecţiunilor îmbinărilor sudate ale structurilor din polietilenă de înaltă densitate asupra comportării mecanice

Dorel Popa : Modalităţi de îmbunătăţire a caracteristicilor şi fiabilităţii arcurilor pentru vehicule de cale ferată

Sorin Vlad Igreţ : Modalităţi de creştere a fiabilităţii reperelor de autoturisme

Silvana Ianoşev : Utilizarea metodelor neconvenţionale în sinteza unor compuşi oxidici din sisteme SiO2-Al2O3-MxOy

Monika Erica Popa : Cercetări privind influenţa proceselor fizico-chimico-metalurgice ce au loc la interfeţele cristalizator-zgură-oţel lichid

Jane Magaon : Studii şi cercetări privind comportarea la prelucrare plastică a oţelurilor inoxidabile termostabile

Cosmin Locovei : Studii şi cercetări asupra duratei de viaţă a rezistorilor electrici

Gabriela-Victoria Anghel : Cercetări privind optimizarea sistemelor de uscare prin congelare a alimentelor-analiza comportamentală a materialelor metalice şi a alimentelor

Carmen Opriş : Contribuţii privind obţinerea de straturi de tip Cermet prin pulverizare termică

Călin-Marius Pogan : Wear resistance improvement of titanium by surface alloying using electron beam irradiation

Ibolyka Vinczer : Cercetări teoretice şi experimentale privind depunerea de straturi biocompatibile prin pulverizare termică

Dragoş Buzdugan : Aliaje amorfe feromagnetice masive cu aplicabilitate la realizarea ecranelor magnetice

Mariana Suba : Sinteza aluminaților și feritaluminaților alcalino-pământoși prin metoda combustiei

Ioan Florin Secoşan : Morphology, Wear and Corrosion Behaviour of HVOF Cermet Coatings Sprayed on Inner Cylindrical Surfaces

Cristian Fănică : Influenţa structurii arborilor cotiţi de dimensiuni mari, asupra durabilitǎţii lor în exploatare

Nicolaie Vărzaru : Studii şi cercetări asupra procesului de sudare in curenţi de inaltă frecvenţă a unor polimeri

Vasile Alin Băeţan : Studii şi cercetări privind influenţa microadaosurilor şi tratamentelor termice asupra refractarităţii aliajelor de aluminiu

Marcela Elena Dimian : Cercetări asupra rezistenţei la cavitaţie a aliajelor de titan cu structură bifazică

Florin Viorel Drăgoi : Cercetări privind reducerea conţinutului de gaze din oţelurile elaborate şi tratate pe fluxul tehnologic E.B.T. – L.F.

Iosif Hulka : Microstructural characteristics, wear and corrosion behaviour of HVOF and HVAF sprayed cermet coatings

Relu-Costel Ciubotariu : Straturi de acoperire pulverizate termic în vederea creşterii rezistenţei la eroziunea cavitaţională

Ramona Monica Dobra : Wear and corrosion behavior of Duplex treated mechanical parts

Florin Marian Cornea : Studii și cercetari privind caracterizarea mecanica a aliajelor metalice amorfe prin solicitari statice de scurta durata

Adriana Tetileanu : Cercetări privind rafinarea oţelului elaborat pe fluxul cuptor cu arc electric-oală cuptor-turnare continuă

Constantin Andronache : Cercetări privind îmbunătăţirea calităţii oţelurilor destinate fabricării componentelor materialului rulant

Adina Păucă : Optimizarea catracteristicilor fizico-mecanice ale oţelurilor destinate cilindrilor de laminaor

Adela Susana Todoruț : Cercetări privind gestionarea şi valorificarea deşeurilor mărunte şi pulverulente, rezultate din industria de materiale, în contextul dezvoltării durabile a judeţului hunedoara

Maria Laura Strugariu : Cercetări privind valorificarea subproduselor rezultate de la epurarea apelor industriale

Victoria I. Haranguș : Contribuţii privind creşterea gradului de siguranţă şi securitate în muncă la oţelăriile electrice

Liviu Viorel Pascu : Cercetări privind îmbunătăţirea calităţii saboţilor de frână destinaţi materialului rulant

Mihail V.Vătășescu : Contribuții privind creșterea nivelului de securitate și sănătate în muncă pe fluxul de procesare la cald a oțelului

Nicoleta Bularda : Aliaje metalice utilizate pentru fabricarea jantelor destinate autovehiculelor rutiere

Mihaela Vătășescu : Contribuții privind implementarea sistemelor de management sănătate și securitate ocupațională în industria siderurgică

Alina Lăscuțoni : Cercetări privind modelareamatematică a regimului termic al oţelului lichid la nivelul oala de turnare-distribuitor-cristalizor


Continua Cumparaturile