Editura Politehnica
 
Florenţiu Deliu : Fenomene tranzitorii în echipamentele electrice navale alimentate hibrid

Felicia Ionela Coroiu : Dezvoltarea de modele probabilistice pentru estimarea continuităţii în alimentarea consumatorilor cu energie electrică

Petre-Lucian Gherman : Optimizarea conducerii procesului de producere a oţelului în cuptoarele cu arc electric de curent continuu

Petru Dan Cristian : Planificarea extinderii sistemelor electroenergetice complexe utilizând tehnici de inteligenţă artificială

Claudiu Florin Solomonesc : Planificarea extinderii reţelelor de transport al energiei electrice utilizând tehnici de calcul evolutiv

Adrian Flavius Olariu : Integrarea pilelor de combustie de tip pem în aplicaţii mobile şi staţionare

Monica Mirela Molnar-Matei : Metodă Fuzzy-Clustering de clasificare a golurilor de tensiune trifazate din rețeaua electrică

Ioan Sorin Rancov : Cercetări privind creșterea randamentului instalațiilor electrice fotovoltaice

Răzvan Petru Teslovan : Planificarea extinderii reţelelor electrice de distribuţie

Attila Simo : Planificarea dinamică a extinderii rețelelor de transport al energiei electrice utilizând tehnici de inteligență artificială

Mihaela Frigura-Iliasa : Contribuții privind îmbunătățirea performanțelor funcționale ale varistoarelor pe bază de oxizi metalici

Antheia Deacu : Prognoza consumului de energie electrică utilizând reţele neuronale artificiale

Violeta Eugenia Chis : Tehnici de inteligență artificială utilizate în studiile de prognoză din domeniul ingineriei energetice

Marcela Litcanu : Optimizarea managementului centralei electrice virtuale OptiMaCEV


Continua Cumparaturile