Editura Politehnica
 
Alexandru-Ioan Cânda : Întreprinderea agilă - strategii manageriale şi modele organizaţionale

Victoria Larisa Ivașcu : Contribuții privind managementul riscului în întreprinderea sustenabilă

Sabina Alina Șeran : Contribuții privind conceptul de prosumator și strategiile de marketing

Cosmina Carmen Aldea : Contribuții privind managementul echipelor virtuale de proiect

Dorina-Alina Radu : Contribuții privind competitivitatea resursei umane

Ana-Maria Branea : Contribuții la managementul urban aplicat pentru guvernarea comunitățiilor

Patrick Ștefănescu : Contribuții la eficientizarea transportului public de persoane în mediul urban și periurban, aferent Municipiului Timișoara

Sabin Ioan Irimie : Managementul dezvoltării durabile al unui sistem energetic comunitar – cu referire la Valea Jiului

Adrian Adam : Contribuții privind transferul cunoașterii în managementul proiectelor de implementare a sistemelor ERP

Cella-Flavia Buciuman : Contribuții privind modelarea sistemelor de marketing

Hanna-Kinga Schramko-Földváry : Cercetări comparative privind managementul cunoaşterii în educaţia universitară inginerească din românia

Sorin-Ioan Maistor : Cercetări privind modificările din lanțurile logistice la variațiile de cerere în industria producătoare de componente auto

Șerban Miclea : Cercetări privind activitățile de Marketing la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii

Anca-Diana Popescu : Aspecte ale managementului diversității în managementul grupurilor

Ioana Luminița Harpan : Dezvoltarea capitalului uman- Un posibil model

Luminița-Maria Gogan : Capitalul intelectual și impactul său asupra performanței organizaționale

Șerban Popa : Eficientizarea managementului timpului şi resurselor financiare ale unei persoane fizice şi/sau juridice prin dezvoltarea unui suport informatic specific

Adrian Diaconu : Îmbunătăţirea calităţii activităţilor în administraţia publică prin pârghii specifice managementului resurselor umane

Cristian Ilie Olariu : Managementul proceselor de afaceri - Provocări şi performanţe actuale

Viorica Botez : Impactul politicii de motivare asupra satisfacției și performanței resursei umane în organizații

Zoltán Béla Farkas : Impactul managementului calității asupra dezvoltării competențelor tehnice în vederea compatibilizării cu spațiul european și corelarea cu cerințele pieței

Attila Turi : Performance analysis in the automotive industry

Gabriel Cristian Gruber : Managementul sistemului de fabricare a componentelor de frânare pentru autoturisme

Andrei Huțanu : Considerații asupra modelelor de dezvoltare pentru proiectele software de radio-navigație

Frank Martin Rennung : Managing complexity in service processes. The case of large business organizations

Daniel Carsenti : Aspecte privind relația: Strategie- Managementul calității și performanțele produsului


Continua Cumparaturile