Editura Politehnica
 
Constantin Bărbulescu : Managementul congestiilor în condiţiile pieţei libere a energiei

Ciprian Gheorghe Diaconu : Managementul stării şi am mentenanţei echipamentelor de înaltă tensiune din reţeaua de transport a energiei electrice

Oana Pop : Contribuţii privind evaluarea tarifului accesului la sistemul de transport

Alexandra Sorina Jude : Contribuţii la îmbunătătţirea performanţelor echipamentelor informatice de proces implementate în comanda sistemelor hidroenergetice şi de navigaţie

Petru Ehegartner : Contribuţii la optimizarea regimurilor de funcţionare a reţelelor electrice de distribuţie poluate armonic

Alexandru Băloi : Contribuţii privind calculul şi amplasarea optimă a surselor de putere reactivă şi a instalaţiilor de limitare a poluării armonice din reţelele electrice

Gheorghe Tănase : Contribuţii privind utilizarea sistemelor expert pentru monitorizarea şi diagnoza regimurilor de funcţionare a reţelelor electrice

Ilie Ardelean : Contribuţii privind alimentarea de la surse neconvenţionale de energie a serviciilor proprii ale staţiilor electrice

Florin Mârza : Soluţii neconvenţionale integrate pentru reţele electrice de distribuţie destinate alimentării consumatorilor mici şi dispersaţi

Florin Stelian Molnar-Matei : Contribuţii privind analiza golurilor de tensiune din reţelele electrice în aprecierea calităţii energiei electrice

Dana Mihaela Pop : Contribuţii privind planificarea extinderii sistemelor electroenergetice complexe

Dan Jigoria.Oprea : Integrarea resurselor regenerabile de energie în sistemele electroenergetice actuale


Continua Cumparaturile