Editura Politehnica
 
Gheorghe Radu Emil Mărieş : Contribuţii la studiul unor caracteristici fizice ale polimerilor, utilizabili în articole sportive de performanţă, prin metode termice

Svetlana Cacig : Posibilitatea utilizării extractelor vegetale ca ingredienţi naturali pentru medicamente, cosmetice şi alimente

Narcis Mihai Duţeanu : Studii asupra performanţelor pilelor de combustie metanol/aer (oxigen) şi borohidrură/aer (oxigen) echipate cu electrolit polimer solid

Adina-Elena Căta : Contribuţii la studiul proceselor de absorbţie-desorbţie însoţite de reacţie chimică

Mihaela Bragea : Contribuţii la modelarea şi simularea fenomenului de dispnibilitate la migrarea în mediu a elementelor radioactive din deşeurile industriei uranifere

Gerlinde Grandtner : Contribuţii la studiul sintezei şi caracterizării unor oligomeri şi polimeri pe bază de inulină

Elvira-Mihaela Ciopec : Studii privind obţinerea şi caracterizarea îngrăşămintelor de tipul PK cu microelemente

Lavinia Afrodita Lupa : Studii privind recuperarea şi valorificarea zincului din deşeuri provenite din procesul de zincare termică

Mirel Glevitzky : Contribuţii la îmbunătătţirea calităţii sucurilor, prin utilizarea tehnicilor de modelare matematică, în vederea extinderii duratei de viaţă şi impactul acesteia asupra siguranţei alimentului

Ioana Maria Carmen Ienaşcu : Substanţe potenţial biologic active cu structură o-hodroxibenzamidică

Delia-Gabriela Dumbravă : Contribuţii la studiul, izolarea şi purificarea pigmenţilor caritenoidici din produse naturale

Corina-Ileana Orha : Contribuţii la studiul proceselor de obţinere şi caracterizare a unor materiale zeolitice funcţionalizate cu utilizare în dezinfecţia apei

Maria-Raluca Szabo : Cercetări privind autooxidarea alimentelor şi metode de prevenire, retardare şi/sau diminuare

Raul-Ciprian Moldovan : Îmbunătăţirea performanţelor funcţionale ale microdebitmetrelor electrotermice utilizând metode de modelare matematică şi simulare numerică

Mihaela Andoni : Studii asupra procesului de depoluare a solului contaminat cu compuşi ai mercurului

Gabriel Hegheduş-Mîndru : Contribuţii la studiul posibilităţilor de îmbunătăţire a indicatorilor de calitate a apelor minerale prin utilizarea tehnicilor moderne de simulare, modelare şi conducere automată

Mariana Pop : Posibilitatea utilizării unor extracte vegetale din fructe de pădure în inhibarea proceselor de oxidare ale unor bioconstituenţi

Oguţa Corina Samoilă : Posibilităţi de reglare a nivelului speciilor reactive ale oxigenului în organismul uman: aplicaţii în ingineria alimentară şi medicină

Aniela Carmen Pop : Elaborarea, caracterizarea şi aplicarea unor electrozi modifcaţi cu zeolit în scopul evaluării cantitative a încărcării organice din apă

Adriana Ioana Bebeşelea Sterp : Contribuţii privind procesele de degradare electrochimică a compuşilor organici din apă utilizând electrozi pe bază de carbon

Dan Cristian Danielescu : Contribuţii privind îmbunătăţirea tehnologiei de epurare a efluenţilor reziduali proveniţi din industria celulozei şi hârtiei

Camelia Daniela Podaru : Contribuţii privind îmbunătăţirea tehnologiei de potabilizare a apei prin aplicarea unor procese inovative de filtrare

Mihaela-Ramona Ghiga : Contribuţii la studiul proceselor de valorificare a zincului şi cuprului din catalizatorii uzaţi proveniţi de la conversia CO şi obţinerii îngrăşămintelor de tipul PN cu microelemente

Daniela Ronamina Sonea : Contribuţii la îmbunătăţirea tehnologiei de potabilizare a apei, prin implicarea zeolitului natural funcţionalizat cu TiO2 în procesul de fotocataliză heterogenă

Maria Elena Grad : Contribuţii la sinteza unor coloranţi nebenzidinici

Harieta Hermina Pîrlea : Contribuţii la studiul modelării şi simulării proceselor de dispersie a imisiilor şi emisiilor de dioxid de azot

Magda Angela : Contribuţii la studiul proceselor de obţinere a îngrăşămintelor N-P cu bor

Claudia-Mona Morgovan : Contribuţii la studiul proceselor de valorificare a ionilor metalici proveniţi din deşeuri ale industriei galvanice sub formă de îngrăşăminte cu microelemente

Laura Cocheci : Contribuţii la caracterizarea structurală şi absorbtivă a hidroxizilor dublu stratificaţi de tipul Mg/Zn-Al-Co3 utilizaţi la reţinerea Cr (VI) din ape

Cornelia Elena Raţiu : Studii privind aplicarea unor procese de oxidare electrochimică şi asistate fotocatalitic utilizând zeolit funcţionalizat cu TiO2 pentru degradarea p-aminofenolului din apă

Carmen Lăzău : Contribuţii la studiul procesului de obţinere, caracterizare şi testare a efectului bactericid al unor materiale pe bază de TiO2

Radu Nicolae Bănică : Contribuţii la obţinerea materialelor pentru celule solare pe bază de CuInS2

Sorina Boran : Sinteza şi caracterizarea unor esteri utilizaţi în prelucrarea polimerilor

Ioana-Ramona Sălăgean : Contribuţii la obţinerea şi caracterizarea unor polimeri pe bază de hidraţi de carbon

Dumitru Condrat : Contribuţii la obţinerea unor extracte din plante (Phanerograme) cu efect antioxidant

Sorin Alin Marinescu : Contribuţii la studiul funcţionării în regim dinamic a unei instalaţii tehnologice de incinerare a deşeurilor utilizând tehnici de modelare matematică

Carmen Georgeta Ghergheleş : Contribuţii la studiul procesului de tratare a apelor geotermale uzate termic prin metoda schimbului ionic

Corneliu Bogatu : Contribuţii asupra procesului de cloraminare aplicat la tratarea apelor naturale

Ana Lascu : Contribuţii la studiul reacţiilor la centrul anomeric al monozaharidelor

Valentin Laurenţiu Ordodi : Studii privind elaborarea, proiectarea şi realizarea unei instalaţii experimentale pentru epurarea reziduurilor citostatice rezultate în tratamentele oncologice

Agnes Jakab : Procese de oxidare hibride pentru eliminarea poluanților refractari din apele reziduale

Ioana Adela Başa : Contribuţii la obţinerea biodieselului

Smaranda Mâşu : Evaluarea şi aplicarea procedeului de coagulare avansată la tratarea apelor de suprafaţă în scop potabil

Mirela-Nicoleta Calisevici : Studii asupra posibilităţilor de îmbunătăţire şi optimizare a indicatorilor de calitate pentru apele potabile şi de fântână cu ajutorul tehnicilor moderne de măsurare şi a modelării matematice

Carmen-Manuela Pleşa : Obţinerea unor extracte de ienupăr şi posibilitatea de valorificare în obţinerea unor preparate de uz farmaceutic, cosmetic sau alimentar

Corina Iuliana Costescu : Stabilizarea unor principii bioactive din plante din familia Compositae prin nanoîncapsulare în ciclodextrine

Valentina-Liliana Udrescu : Optimizarea metodelor spectrometrice de masă prin chip-electrospray pentru studiul biomoleculelor

Ilie Pisoi : Contribuţii privind retehnologizarea fluxului de potabilizare a apei de suprafaţă caracterizată prin turbiditate mică

Mihai-Cosmin Pascariu : Surfactanţi derivaţi din zaharide

Livia Nicoleta Corîci : Utilizarea alcalizei imobilizate în sinteza peptidelor

Anamaria Dabici : Materiale oxidice cu activitate fotocatalitică utilizate la mineralizarea coloranţilor din apele reziduale

Adriana Ileana Remeş : Multi-wall carbon nanotubes-based composite electrodes for electroanalysis applications

Alina Ramona Croitoru : Utilizarea lipazelor imobilizate pentru sinteza esterilor de oligo- şi polizaharide

Liliana-Marinela Ştefan : Polimeri biodegradabili pe bază de monozaharide

Marilena Faier Crivineanu : Studiul proceselor de emisie a metalelor grele în ape curgătoare utilizând tehnici de modelare matematică

Monica Cristina Cara : Contribuţii la studiul îmbunătăţirii indicatorilor de calitate ai mierii de albine utilizând tehnici de modelare matematică

Liliana-Andreea Colar : Utilizarea unor catalizatori de tip zeolitic pentru epurarea avansată a unor efluenţi industriali

Sorina Moţoc : Electrochemical degradation and detection methods of pharmaceuticals from water using carbon based electrodes

Anamaria Simona Scheau : Electrochemical detection of certain specific pollutants from water using nanostructured carbon-based composite electrodes

Anca Ursoiu : Creşterea eficienţei catalitice şi stabilităţii operaţionale şi termice a lipazelor prin imobilizare, folosind metode bazate pe tehnica sol-gel

Amalia Corina Macarie : Cercetări privind obţinerea bioetanolului prin procedee inovative de pretratare şi hidroliză a biomasei lignocelulozice

Elida Cristina Ilinoiu : Carbon – Based composite materials for electrochemical sensors and biosensors

Constantin Claudiu Văduva : Influenţa unor amine aromatice asupra cineticii proceselor catodice de depunere a cuprului şi de degajare a hidrogenului din soluţii pe bază de acid sulfuric

Mihaela Ungurean : Pretratamentul şi hidroliza enzimatică a materiilor prime celulozice în vederea obţinerii de zaharuri fermentescibile utilizate la obţinerea bioetanolului

Nicoleta Luminita Jurj : Evaluarea şi aplicarea nămolului orăşenesc în scopul fertilizării unor site-uri distruse antropogen şi a acoperirii rapide cu straturi vegetale stabile

Cosmina Mariana Militaru : Contribuţii la modelarea şi simularea instalaţiilor de potabilizare a apelor de suprafaţă

Ștefan-Dănică Novaconi : Contribuţii la dezvoltarea celulelor fotoelectrochimice pe bază de dioxid de titan nanostructurat şi colorant

Ionița Firuța Fițigău : Modificarea enzimatică a ligninei şi a fracţiunilor de lignină obţinute în urma pretratamentului biomasei lignocelulozice

Marian Bobină : Utilizarea produșilor naturali ca inhibitori de coroziune pentru metale și aliaje

Georgeta Mihoc : Materiale avansate utilizate ca adsorbanţi pentru eliminarea unor poluanţi din ape reziduale

Elena Alina Tăculescu : Noi abordări privind sinteza şi utilizarea unor nanomateriale cu proprietăţi magnetice

Oana Ramona Maria Paşka : Contribuţii privind adsorbţia unor coloranţi din ape reziduale

Mircea Laurențiu Dan : Comportarea electrochimică a perovskiților cobaltului cu structura stratificată de tip 112 și 114

Radu Ovidiu Ardelean : Noi tipuri de materiale avansate obținute prin modificarea chimică a unor matrici polimere și evaluarea performanțelor lor în calitate de adsorbanți

Anamaria Todea : Sinteza enzimatică și caracterizarea unor noi biomateriale poliesterice

Roxana Muntean : Development of catalyst materials based on carbon nanofibers for electrochemical cell applications


Continua Cumparaturile