Editura Politehnica
 
Cristina Băla : Contribuţii privind monitorizarea şi diagnoza parametrilor funcţionali ai transformatoarelor electrice din staţiile de transformare, prin folosirea bazelor complexe

Florentin Munteanu : Contribuţii la implementarea protecţiilor împotriva supratensiunilor în echipamentele de telecomunicaţii

Nicola Valeriu Olărescu : Sisteme de acţionări electrice performante ce utilizează maşina sincronă cu magneţi permanenţi în comutaţie statică

Marius Fătu : High performance control of TM synchronous generator (PMSG) for wind energy conversion

Ana Bobăianu : Optimizarea maşinilor de inducţie cu rotorul în scurtcircuit cuplate cu convertoare

Marian Bobocea : Studiul poluării sistemelor electromagnetice de către maşinile electrice saturate de putere medie şi mică

Ovidiu Stoian : Stabilitatea dinamică a sistemelor electroenergetice alimentate de la generatoare sincrone şi de la generatoare asincrone

Răzvan Ancuţi : Fast dinamics response of sensorless control of high speed surface permanent magnet synchronous motors drivers

Marţian Moţ : determinarea parametrilor şi caracteristicilor maşinilor electrice de inducţie prin măsurarea valorilor momentane

Liviu Băjan : Sisteme de conducere cu reglaj vectorial, fără fir şi fără traductoare pentru mărimi mecanice, destinate acţionărilor electrice de curent alternativ

Vasile Coroban-Schramel : BEGA - as a STARTER/GENERATOR with VECTOR CONTROL

Tomaq Koblara : Contribuţii la conducerea performantă a motoarelor sincrone cu poli proemineţi şi comutaţie secvenţială

Petrică Botezatu : Contribuţii privind implementarea sistemelor de automatizare, măsură şi control în centrele termice cu cogenerare

Sorin Cristian Agarliţă : Linear Permanent Magnet Oscillatory Machine and it's Control

Mihaela Codruţa Paicu : Active Flux Based Wide Speed Range Motion Sensorless Control of Permanent Magnet Synchronous Machines

Nicuşor Totor : Contributions to Time-domain analysis of variances at free run of a reduced power induction motor

Adrian Trăistaru : Contribuţii privind estimarea în timp real a stării de încărcare şi a unor parametri caracteristici la bateriile de tip Li-ion utilizate în industria auto

Alin Nicuşor Ştirban : Low cogging torque pmsm drives with rectangular current control

Liviu Ioan Iepure : Sensorless control of single phase pm brushless dc motor drives

Robert Antal : New self-boost (Z-source) and boost DC-AC converter topologies

Octavian Cornea : Strategii de comandă a motorului sincron cu reluctanţă variabilă şi comutaţie

Ildiko-Andrea Tatai : Unele aspecte caracteristice semnificative privind nereciprocitatea giratoarelor tehnice şi despre o posibilitate de analiză unitară a acestora în cadrul teoriei cuadripolului electric

Marcel Topor : Contributions to the study of permanent magnet synchronous machines with nonoverlapping windings

Ion Petru Ruşeţ : Optimizarea regimului de funcţionare a reţelelor de medie tensiune având neutrul tratat cu bobina de compensare

Ana Adela Moldovan : Active flux based V/F with stabilizing loops control versus vector control of IPMSM

Daniela Claudia Vesa : Cercetări privind forţele exercitate de câmpul magnetic macroscopic asupra lichidelor magnetice

Vlad-Nicolae Grădinaru : High speed brushless DC PMSM: optimal design and control contributions

Iulia Căta : Analiza influenţei parametrilor liniilor electrice aeriene asupra regimurilor tranzitorii provocate de avarii în subsisteme electroenergetice

Anamaria Ungurean : An automotive air conditioning compressor electric motor drive

Beatrice Arvinti : Contribuţii la monitorizarea de la distanţă a activităţii electrice a inimii

Mihaela-Loredana Gavris : Dual input DC-DC converters for renewable energy processing

Diana Paula Petrila : Energy conversion and storage control for small wind turbine systems

Raluca Oana Sonia Rob : Reducerea poluării electromagnetice la echipamente electrotermice de înaltă frecvență

Mircea Baba : 4 Switch Z PWM converters in induction motor drives

Ovidiu Roman Pelan : Hybrid dc-dc converters for automotive and renewable energies systems

Dragoș Ursu : Brushless DC multiphase reluctance machines and drives

Ion-Cristian Abrudean : Cercetări privind echipamente si procese electrotermice performante în câmp de microunde

Emil Guran : Power Converters for Renewable Energy Applications

Laurențiu Constantin Pădeanu : Contribuții la testarea și îmbunătățirea funcționării hidrogeneratoarelor sincrone verticale de putere mare folosind instrumentația virtuală

Marcus – Ioan Svoboda : Contribuţii la studiul distribuţiei curenţilor din indusul motorului asincron trifazat cu colivie simetrică şi nesimetrică


Continua Cumparaturile