Editura Politehnica
 
Adrian Lazăr Şchiop : Contribuţii la studiul convertoarelor utilizate la acţionarea motoarelor sincrone

Ioan Gavriluţ : Contribuţii la navigaţia roboţilor mobili autonomi utilizând reţele neuronale celulare

Marian Constantin Bucos : Dezvoltarea sistemelor informatice pentru e-learning şi realizarea de organizaţii educaţionale virtuale

Horia-Gheorghe Baltă : Contribuţii la dezvoltarea şi proiectarea turbo-codurilor binare şi nebinare

Marin Titus Tomşe : Contribuţii la studiul teoretic şi experimental al surselor de alimentare pentru cuptoarele de încălzire inductivă

Radu Dan Mihăescu : Concepţia unor surse de curent de referinţă pentru circuite integrate CMOS

Raul Ciprian Ionel : Contribuţii la localizarea surselor de zgomot utilizând instrumentaţie virtuală

Ioan Buciu : Human Face Analysis

Corina-Alda Naforniţă : Contribuţii la marcarea transparentă a imaginilor în domeniul transformatei wavelet

Ciprian David : Detection d'heterogeneites lineaires dans les textures directionnellss-application a la detection de failles en sismique de reflexion

Kay Erik Bohnke : Hierarchical Object Localization for Robotic Bin Picking

Philipp Roebrock : Multi-Sensor Controlled Assembly with Manipulators

Ciprian George Gavrincea : Contribuţii privind prelucrarea semnalului mioelectric pentru comanda sistemelor protetice

Mircea Mihăescu : Contribuţii la creşterea disponibilităţii sistemelor digitale complexe utilizând reconfigurarea automată dinamică

Daniela Fuiorea-Bulucea : Tehnici de aliniere a imaginilor utilizând estimare neparametrică de densitate de probabilitate

Mircea Tomoroga : Contribuţii la concepţia unui convertor numeric/analogic în tehnologie CMOS

Marllene Dăneţi : Modelarea unui sistem de transport al fluidelor şi algoritmi de estimare a timpilor de propagare la localizarea unei surse de zgomot

Iasmina Ermalai : Contribuţii la utilizarea noilor tehnologii informaţionale în procesul de E-learning

Giorgiana Sârbu Doagă : A Compositional Approach to Hand Gesture Recognition

Michael Kleinkes : Mathematical Analysis and Optimisation of Offline Programmed Robot Cells in Industrial Applications

Maria Kovaci : Contribuţii la analiza şi îmbunătătţirea performanţelor turbo codurilor în canale cu fading plat

Mircea Coşer : Contribuţii privind optimizarea sistemelor folosind tehnica TRIZ

Marius Oltean : Contribuţii la optimizarea transmisiei pe cale radio, folosind funcţii Wavelet

Beniamin Drăgoi : Cercetări privind concepţia şi proiectarea oscilatoarelor sinusoidale integrate în tehnologie CMOS

Janos Gal : Contribuţii privind utilizarea filtrelor Kalman în telecomunicaţii

Radu Ion Lucaciu : Contribuţii la dezvoltarea sistemelor optice de comunicaţii cu acces multiplu prin diviziunea în cod (OCDMA)

Mirela-Laura Ioaneşiu : Contribuţii la îmbunătăţirea calităţii transmisiei vocii în reţelele fără fir bazate pe standardul IEEE 802.11

Ioana Adam : Complex Wavelet Transform: application to denoising

Călin Mihai Simu : Contribuţii la tehnicile de prelucrare a semnalului electrocardiografic

Marius Ioan Sălăgean : Utilizarea reprezentărilor timp-frecvenţă în analiza fenomenelor nestaţionate

Valentin Bogdan Marinca : Concepţia şi proiectarea unor noi senzori de temperatură analogici integraţi în tehnologie CMOS

David George Cristea : Universal signal conditioning system for electrochemical and bioluminescent sensor arrays

Robert Istvan Lorincz : Contributions to the optimization of permanent magnet brushless dc motor control systems

Zoltan Haraszy : Cercetări privind interfaţa om-maşină cu aplicaţii în conducerea persoanelor cu handicap vizual cu ajutorul sunetelor

Andrei Ternauciuc : Contribuţii la dezvoltarea uneltelor de comunicare în cadrul platformelor web educaţionale

Radu Mîrşu : Information processing using liquid state machine based on spinking neurons

Gabriel Găşpăresc : Instrumentaţie virtuală pentru sisteme de monitorizare a calităţii energiei electrice

Cristina Stolojescu : A wavwlwts based approach for time series mining

Ion-Cosmin Diţă : Optimizarea recunoaşterii codurilor Data Matrix în mediul industrial

Silvana-Oana Popescu : Contributions to FPGA-based digital modulation / demodulation techniques

Tatiana Hodorogea : Modern Technologies Used for Secure Data Communications

Mihai Emanuel Basch : Bio-inspired obstacle detection system

Ruxandra Ioana Rusnac : Contributions to Target Detection in Wireless Sensor Networks

Wolfgang Proβ : Design of Robust 2D Barcodes for Industrial Environments

Romulus Reiz : Contribuţii la estimarea frecvenţei instantanee utilizând reprezentări timp-frecvenţă

Cora Iftode : Contribuţii la dozimetria de radiofrecvenţă în expunerile controlate ale probelor biologice

Liliana Stoica : Contribuţii la prelucrarea numerică a semnalelor cu funcţii spline

Adrian Mihăiuţi : Contribuţii la modelarea propagării undelor radio

Teodor Petriţa : Contribuţii la modelarea unor caracteristici ale antenelor

Sorin Popa : Contribuţii la implementarea şi optimizarea reţelelor de comunicaţii mobile celulare

Marin Mangri : Tracing optimization of real time protocols in IMS – IP Multimedia Subsystems

Bogdan-Cătălin Drăgulescu : Tehnologii semantic web în mediul educațional

Vasile Horia Muntean : Dynamic Adaptation Algorithm for Multimedia Delivery in Wireless Networks

Florin Prutianu : Contribuții privind structurile de testare automată cu aplicații în automotive

Mihail Octavian Cernăianu : Analysis of Thermoelectrical Modules for Energy Harvesting Systems

Cosmin Cîrstea : Contributions to the efficient use of wireless sensor networks in disturbed environments

Arpad Iozsa : Contribuţii la îmbunătăţirea recepţiei semnalelor utilizând algoritmii doa şi beamformingul adaptiv

Jamal Mountassir : Contributions to LTE Implementation

Ionuț Alexandru Mirel : Metode de prelucrare digitală a imaginilor video

Andy Răzvan Vesa : Contribuţii la îmbunătăţirea performanţelor sistemelor de antene

Florin Vancea : Detecţia atacurilor informatice şi a anomaliilor din reţele de calculatoare prin supravegherea caracteristicilor de trafic folosind tehnici de prelucrare a semnalelor

Lucian Florin Morgoș : Contribuţii privind îmbunătăţirea tehnicilor de egalizare ale canalelor radio

Dan Mihai Mihăilescu : Contribuții la diagnosticul asistat de calculator în imaginile de ultrasonografie abdominală

Florentina Anica Botezatu : Contribuții la evaluarea asistată de calculator a testelor psihologice folosind tehnici de prelucrare a imaginilor

Mihai Pomarlan : Multi-query motion planners based on sparse roadmaps for changing and difficult environments

Aurel Cireșan : Convertoare ĆUK de generaţia a doua

Andrei Marius Gabor : Baze de date multimedia

Alexandru Sorin Pețan : Sisteme multimedia interactive adaptive cu aplicații în E - learning, divertisment și formare profesională

Eugen-Victor Cuteanu : Metode de reducere a PAPR în sistemele de comunicaţii OFDM

Vasile-Daniel Drăghici : Comenzi digitale predictive în curent pentru convertoare dc-dc în comutație

Gheza Gavril Dohi Trepszker : Tehnici de supraveghere video a râurilor

Laviniu Țepelea : Noi metode pentru deplasarea asistată în medii cu obstacole a persoanelor cu deficiențe de vedere

Gheorghe Daniel Popa : Dynamic hand gesture recognition for human computer interfaces

Ioana-Monica Pop : A new class of high efficiency multiphase DC-DC converters

Silviu Vert : Integrating linked open data in mobile augmented reality applications

Roland Szabo : Contribuții la dezvoltarea metodelor și algoritmilor pentru calculul poziţiei braţelor robotice în spațiu folosind recunoaștere de culori. Implementare în FPGA

Vlad-Mircea Mihăescu : The development and implementation of a mooc platform model from a technical and educational perspective

Andrei Pașca : Tehnici speciale în reţelele de distribuţie de clock pe chip-uri


Continua Cumparaturile