Editura Politehnica
 
Liliana Daniela Moşteoru : Contribuţii la îmbunătăţirea performanţelor termice şi la ecologizarea aparatelor de sterilizare a instrumentelor medicale

Mariana Ilie : Etude de l'interaction matiere dans le cas des polymeres semi-transparents: applications au soudage des polimeres

Puiu Câneparu : Contribuţii privind îmbunătăţirea performanţelor echipamentelor mecanizate de tăiere termică

Marius Cătălin Grămescu : Aspecte privind strategii de dezvoltare specifice întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea alinierii la cerinţele Uniunii Europene

Corina-Dana June : Optimizarea procesului de încărcare prin sudare în mediu de gaz protector cu rată mare de depunere - încărcarea prin sudare MAG cu electrod bandă

Gheorghe Marcel Mocuţa : Contribuţii la reducerea intensităţii energetice în judeţul Bihor

Marius-Iulian Tamaş : Studiul măririi capacităţilor de producţie ale maşinilor de prototipare rapidă prin prelevare de material

Cristian Cosm : Studii privind optimizarea tehnicii de Reverse Engineering la realizarea produselor injectate din materiale plastice

Cristian Dan Duran : Aspecte privind evaluarea riscului ca sursă a deciziei la nivelul firmei

Laurenţiu Călin : Contribuţii la optimizarea sistemelor tehnologice de uscare a produselor cerealiere

Sorin Vasile Savu : Senzori nanostructuraţi pentru sistemele de sudare hibride laser-arc

Steliana Vatau : optimizarea constructiv-funcţională a roboţilor mobili patrupezi

Marcel Mircea Pîrvu : Contribuţii privind managementul îmbunătătţirii continue în sisteme inginereşti

Adrian-Ilie Dume : Cercetări privind îmbunătătţirea tehnicilor de prototipare rapidă prin frezare

Mihaiel Sorin Vartolomei-Malenovschi : Contribuţii la managementul energiei şi transformării în industria militară, în contextul "jocului" suprastatal

Nicuşor Alin Sîrbu : Cercetări teoretice şi experimentale privind activarea cu ultrasunete a proceselor de curgere a materialelor polimerice

Gabriela-Mariana Leuca : Consideraţii privind managementul întreprinderilor mici şi mijlocii din industria românească în contextul integrării europene

Vasile Anghel : Cercetări privind modelele, metode şi mijloace de mentenanţă industrială aplicată în domeniul nuclear

Branco Petrovici : Optimizarea tehnologică a prelucrării matrialelor cu jet de fluid cu abraziv

Adrian Eugen Ciobla : Contribuţii teoretice şi experimentale privind producerea de biogaz din deşeuri de biomasă

Cristian-Ioan Damian : Contribuţii la studiul termic al funcţionării cutiilor de osii cu lagăre de rostogolire, la trenuri de mare viteză

Aurelian Vasile Magda : Contribuţii privind sudarea oţelurilor acoperite

Andrei Kamjaty : Programarea off-line a roboţilor industriali pe baza modelului matematic al proceselor tehnologice de şlefuire

Gabriella Magdalena Meszar : Contribuţii privind reducerea deformaţiilor şi tensiunilor la sudarea tablelor subţiri utilizate în construcţia vagoanelor

Boglarka-Lilla Debelka : Contribuţii privind proiectarea, realizarea şi implementarea sistemului de management al calităţii în întreprinderile mici şi mijlocii din România

Sorin George Lemac : Modelarea geometrică, ca tehnică de cuplare a sistemelor CAD-CAM de concepţie şi fabricaţie a entităţilor geometrice

Remus Boboescu : Modelarea procesului de sudare laser în regim keyhole a materialelor metalice

Vasile Ruşeţ : Ingineria şi managementul sistemelor integrate de valorificare a deşeurilor municipale şi industriale asimilate

Petru-Valentin Glod : Optimizarea industrială la decuparea cu fascicul laser a tablelor din oţel

Mariana Pârvu : Optimizarea procesului de sudare sub apă în mediul protector de gaze

Florin Mărcuţ : Contribuţii privind aprinderea şi arderea combustibilului, schimbul de căldură şi controlul acestora în generatoarele de aer cald, independente

George Răzvan Neacşu : Economia informală. Factor destabilizator în evoluţia societăţii româneşti

Ava Diaconu : Contribuţii privind managementul serviciilor specifice migraţiei şi refugiaţilor

Felicia Veronica Banciu : Dezvoltarea unui model de concepţie inovantă, colaborativă a produselor

Maria Salai : Cercetări asupra procedeelor de sudare adecvate şi a calităţii îmbinărilor sudate din componenţa incineratoarelor de deşeuri speciale

Ana-Andreea Mihărtescu : Integrarea cerinţelor utilizatorului în faza de concepţie a produselor

Antonio-Gabriel Golîmba : Contribuţii la optimizarea sistemelor automate de ambalare a produselor

Vlad Adrian Ţuţ : Cercetări privind îmbunătăţirea proiectării matriţelor de injectat folosind elemente specifice sistemelor expert

Daniel Ioan Rotar : Studiul curgerii materialului plastic prin reţele şi cavităţi cu aplicaţie la microinjectoare

Adrian Oriţă : Méthodologie de conception intégrée des produits en contexte PLM

Iancu Şerban Şerban : Studiul activării ultrasonice a proceselor de curgere a materialelor polimerice termoplastice cu aplicare la procedeele de microinjectare şi injectare a pieselor cu pereţi subţiri

Grigore Sebeş : Dezvoltarea microîmbinărilor pentru fabricarea dispozitivelor electromecanice MEMS

Sebastian Capotescu : Influenţa facilităţilor asupra performanţelor în spaţiile destinate birourilor

Ioan Dorian Ştef : Dezvoltarea produsului în contextul fabricii digitale

Ramona Cristina Laslău : Investigarea proceselor de tăiere laser ND:YAG a materialelor compozite cu matrice polimerică

Cristian Cioana : Metode de integrare a tehnicii reverse engineering în concepția, fabricația și controlul dimensional al pieselor injectate din materiale polimerice

Aurel-Valentin Bîrdeanu : Dezvoltarea procedeului de sudare hibrid LASER-(micro)WIG pulsat

Adrian Birlan : Studiul proceselor de ambutisare adâncă utilizând metode numerice

Elena Stela Muncuţ : Optimizarea procesului de sudobrazare mig/mag-cmt a imbinărilor disimilare din table subţiri

Eduard Arthur Berger : Tehnici avansate de realizare a unor imbunări sudate din materiale polimerice disimilare

Irina Daniela Duran : Managementul externalizării proceselor şi serviciilor componentă a activităţii întreprinderilor

Liviu-Ioan Herman : Optimizarea sistemelor tehnologice pentru utilizarea energiei din surse regenerabile în procesul de încălzire a clădirilor

Ionuţ Dacian Ţenţ : Restructurarea sistemelor de producţie

Nicoleta Mănescu Trandafir : Studiu privind sustenabilitatea proceselor specifice industriei pielăriei

Marius Călimanu : Studii privind îmbinarea nedemontabilă a materialelor compozite cu matrice din aluminiu

Mircea Adrian Dungan : Soluţii constructive şi tehnologice pentru optimizarea sistemelor de frânare ale materialului rulant

Stelian Cornel Florica : Contribuţii privind concepţia colaborativă a produsului în platforme plm distribuite

Alexandru-Silviu Smaranda : Analiza tehnologicităţii industriale a materialelor plastice compozite din resurse regenerabile

Anca Iancu : Contribuţii la optimizarea calităţii în sistemele tehnologice pentru fabricarea pastelor făinoase aglutenice

Gabriel Dămăcuș : Cercetări privind optimizarea sistemelor de ambalare pentru alimente în cazul folosirii maselor plastice

Ramona Gușetoiu : Aspecte privind diagnoza şi evaluarea relaţiilor de muncă în cadrul proceselor tehnologice

Olga-Ioana Amariei : Contribuţii privind modelarea, simularea şi optimizarea fluxurilor de producție utilizând programe dedicate

Mircea Paul Sămânță : Reabilitări termice în contextul dezvoltării durabile a clădirilor de locuit colective. Studiu de caz

Andrei Adam : Contribuţii privind îmbunătăţirea calităţii pieselor miniaturale sau cu pereţi subţiri obţinute prin injectare activată ultrasonic

Ranko Szuhanek : Ingineria riscului în managementul sistemului sanitar din România

Dorel Buncianu : Influența proceselor industriale de fabricare a materialelor pe bază de caolin asupra proprietăților mecanice și electrice, în relație cu microstructura acestora

Daniel Tiuc : Contribuții privind managementul calității proiectului în industria automotive


Continua Cumparaturile