Editura Politehnica
 
Claudiu Ion Gruescu : Contribuţii la reducerea concentraţiei emisiilor poluante de mercur provenite din incinerarea deşeurilor municipale

Lucian Rusu : Implante chirurgicale. Studii şi cercetări în vederea omologării

Ion Vrabie : Contribuţii privind îmbunătăţirea performanţelor energetice şi limitării poluării unui motor diesel cu injecţie directă de putere mijlocie mare prin perfecţionarea calităţii injecţiei

Ovidiu Brânzan : Studiul prelungirii durabilităţii conductelor de transport produse petroliere

Adriana Albu : Stabilirea de baze de date pentru diagnosticarea hepatitelor virale prin analiza imaginilor ficatului obţinute prin tomografiere

Călin Gavril Dubău : Utilizarea microagregatelor eoliene în componenţa unor sisteme complexe

Lenuţa Suciu : Contribuţii la modelarea şi simularea proceselor de sudare cu arc electric în mediul de gaze protectoare (Ar, CO2)-Sinteză

Cosmina Vigaru : Studii teoretice şi experimentale asupra surselor şi nivelului de vibraţii la unele tipuri de maşini de ţesut

Virgil Stoica : Studii şi cercetări privind mecanismele schimbului de căldură în procesele de vaporizare a hidrocarburilor

Marius Beniamin Fazecaş : Contribuţii teoretice şi experimentale privind rezistenţa şi durata de viaţă a cuplajelor

Camelia Demian : Cercetări privind comportarea materialelor destinate implantării osoase conform normelor europene de calitate

Remus Belu-Nica : Contribuţii asupra producerii şi îmbinării prin sudare a unor table subţiri din materiale compozite metalice cu matrice din aliaj de aluminiu

Adriana Corina Catanase : Identificarea dinamică a turbinelor hidraulice tangenţiale de tip Pelton

Cristina Basarabă-Opriţescu : Simulări numerice pentru mişcări cu constrângeri mecanice şi ciocniri

Loredana Ungureanu : Metode de reconstrucţie a mâinii umane şi a funcţiilor sale

Gheorghe Abrudan : Contribuţii teoretice şi experimentale privind aplicarea şocurilor în procesul de lucru al separatorului cu bandă, de la maşinile de treierat mazăre verde

Ioan Goia : Studiul influenţei ansamblului roată-şină în condiţii de exploatare asupra structurii liniei de tramvai

Alin Daniel Rus : Studii şi cercetări asupra comportării mecanice a unor materiale compozite pentru frânarea vehiculelor feroviare

Luiza-Izabel Dungan : Contribuţii la studiul şi cercetarea comportării arcurilor de tip flexicoil de la locomotiva electică CFR 060-EA de 5100 kw

Gabriel-Vasile Ursu-Neamţ : Contribuţii la optimizarea parametrilor cuplei elastice şi a influenţei acesteia asupra circulaţiei în curbă a locomotivelor cu boghiuri articulate

Adrian Aristide Voicu : Studiul biocompatibilităţii implantelor chirurgicale din aliaje de titan în organismul uman

Daniel-Iosif Balint : Metode numerice de calcul al câmpurilor tridimensionale în distribuitorul şi rotorul turbinei Kaplan

Lelia Dobjanschi : Contribuţii privind aportul centralei pe cărbune ROMAG TRMO la poluarea aerului şi măsuri pentru reducerea acesteia

Mariana Forţofoi : Cercetări privind abordarea sistemico-cibernetică, în corelaţie cu răspunderea civilă, penală şi administrativă a circulaţiei pe drumurile publice şi a implicaţiilor asupra mediului

Gheorghe Cornea : Cercetări asupra rigidităţii unei maşini pentru încercări de conductori şi cabluri cu lungimi de peste 10 m.

Ionică Cărăbaş : Contribuţii privind biomecanica şi recuperarea postoperatorie a articulaţiei genunchiului cu implant restaurator total

Gheorjon Lorand Toth : Studiul influenţei construcţiei şi condiţiilor de utilizare asupra fiabilităţii cablurilor de oţel

Adina Petronela Cîrtog : Contribuţii la studiul fenomenului de trecere a căldurii cu schimbare de fază utilizând sisteme cu tuburi paralele

Ioan Doru Daş : Studiul durabilităţi organelor active la maşini de frezare a îmbrăcăminţilor rutiere

Cosmin Laurenţiu Ionescu : Contribuţii privind sinteza optimală a sistemelor optice şi a caracteristicilor de proces, specifice prelucrării cu laser

Dorin Gheorghe Simoiu : Studii teoretice şi experimentale privind sarcinile induse de vânt asupra unei structuri mecanice. Aplicaţii la o structură de antenă parabolică

Ionel Doru Baciu : Studiul unei familii de reţele axiale reversibile cu aplicaţii la proiectarea turbomaşinilor

Nicolae Giorgi : Cercetări teoretice şi experimentale privind întocmirea cadastrului de mediu pentru municipiul Târgu Jiu

Ina Liliana Vodislav : Contribuţii privind valorificarea ecologică a deşeurilor din cauciuc

Liliana Vîlceanu : Contribuţii privind getionarea deşeurilor industriale şi menajere în contextul dezvoltării durabile a judeţului Gorj

Lăcrimioara Gherghel : Contribuţii privind recuperarea, prin protezare, a funcţiilor mecanice ale membrului superior uman

Gavrilă Trif-Tordai : Cercetări privind arderea combinată a biomasei cu cărbune

Adrian- iulian Ţenchea : Contribuţii privind cercetarea arderii în strat fluidizat a biomasei

Radu Ioan Tărcăet : Cercetări privind realizarea precurăţirii şi preuscării seminţelor de cereale prin fluidizare cu aer la temperatura ambiantă

Ioan Marcel Indre : Cercetări asupra factorilor care influenţează capacitatea de aspiraţie a ventilatorului transversal

Dan Ioan Stoia : Modelarea, dezvoltarea şi testarea implanturilor pentru coloana vertebrală

Andreea Anca Şimon : Consideraţii teoretice şi experimentale privind realizarea computerizată a tiparelor, cu ajutorul manechinelor virtuale pentru design vestimetar

Amalia-Virginia Ţîrdea : Metode şi echipamente de izolare antivibratorie a pieselor mecanice

Diana Silaghi : Cercetări teoretice şi experimentale privind posibilităţile de valorificare a energiei solare ca sursă nepoluantă

Liliana Drăgan : Contribuţii privind acţionarea pneumatică a dispozitivelor de protezare şi susţinere a scheletului uman

Marius Buzera : Cercetări privind conducerea automată a procesului de prelucrare primară a legumelor şi fructelor

Karoly Menyhardt : Sistem inteligent de protezare pentru membrul superior

Ileana Angelica Enkelhardt : Studii de optimizare a interacţiunii mecanice dintre stent şi vasele coronariene

Tiberiu Stanciu : Cercetări termice şi fluidodinamice ale tuburilor de tip Bayonet

Karoly Menyhardt : Sistem inteligent de protezare pentru membrul superior

Nicolae Lontiş : Cercetări teoretice şi experimentale privind cogenerarea cu motor m.a.i., funcţionând cu bio-combustibil

Ramona Nagy : Cercetări privind comportarea neliniară a unor sisteme mecanice cu discontinuităţi datorate ciocnirii

Radu Thuma : Contribuţii privind controlul noxelor pentru motoare diesel cu injecţie directă de foarte înaltă presiune

Ferenc Volloncs : Cercetări privind efectele reglajelor efectuate între inspecţiile tehnice asupra performanţelor tehnico+funcţionale şi a nivelului noxelor pentru autovehicule rutiere urbane

Dan Simion Stepan : Cercetări teoretice şi experimentale privind optimizarea izolării fenice în transporturile feroviare

Adrian Irimescu : Cercetări privind influenţa stării amestecului carburant şi a naturii combustibilului asupra performanţelor şi gradului de poluare al unui motor cu aprindere prin scânteie cu injecţie în poarta supapei

Claudia Secrieru : Applications de l'analyse fractale dans le cas de rupture dynamique

Laurenţiu Daniel-Florin Culea : Cercetări privind aplicarea conceptelor ingineriei inverse în modelarea structurilor biomecanice

Adrian Ciprian Stuparu : Modelarea numerică şi experimentală a curgerii în pompele centrifuge

Cristiana Căplescu : Metode şi algoritmi de prelucrare a semnalelor de vibraţii

Adriana Tokar : Cercetări privind interacţiunea dintre automobilul echipat cu motor cu ardere internă şi mediu

Oana Petcoviciu : Contribuţii privind studiul sistemelor mecanice cu legături unilaterale şi frecare

Anghel Vasile Cernescu : Cercetări privind influenţa tensiunii medie şi a gradului de asimetrie asupra vitezei de propagare a fisurii pentru un oţel carbon

Aristică Mihai Pleniceanu : Optimizarea parametrilor constructivi şi de fiabilitate a structurilor tribologice turnate şi sintetizate din bazalt

Felicia Dragu : Informatizarea şi clasarea datelor experimentale de zgomote şi vibraţii

Ionel-Valentin Nicolae : Monitorizarea parametrilor mecanici prin soluţii Wirelless şi Internet

Cristian Neghină : Contribuţii privind eficientizarea metodelor şi tehnicilor din activităţile criminalistice, inclusiv prin utilizarea termomecanicii în balistică

Ileana Negrea : Cercetări privind impactul sistemelor de transport asupra mediului

Adela Filip : Studii şi cercetări privind construcţia şi funcţionarea motoarelor cu ardere internă cu scaune de supapă sinterizate

Radu-Marcel Negru : Contribuţii la studiul efectului de concentrare a tensiunilor cu aplicaţii în mecanizarea ruperii şi oboseala materialelor

Paul Ilieş : Contribuţii la studiul şi cercetarea schimbătoarelor de căldură compacte, din aluminiu, cu nervuri ondulate

Valentin Eugen Moise : Cercetări privind rezistenţa unor aliaje de magneziu cu aplicaţii în industria de automobile

Gabriel Apostol : Studiu teoretic şi experimental privind calitatea aerului în zone aeroportuare

Ion Chincea : Studiul teoretic şi experimental de rezistenţă şi deformabilitate a materialelor compozite utilizate în domeniul transporturilor

Vilmos Fernengel : Contribuţii la sistemele de detectare şi de comandă pentru protecţia persoanelor în cazul coliziunii automobilelor

Dorel Cicerone Bădescu : Research on impact of the Eu climate-energy package on romanian indistrial activities

Petru Narcis Uricanu : Studii şi cercetări privind nivelul noxelor măsurate la inspecţiile tehnice pentru autoturisme, în raport cu tipul, durata şi condiţiile de exploatare a acestora

Daniel Gheorghe Vela : Contribuţii la perfecţionarea funcţional-constructivă a transmisiilor armonice

Maria Lăutaru : Contribuţii la studiul tensiunilor şi al deformaţiilor arcurilor elicoidale ale vehiculelor feroviare pentru optimizarea comportării acestora în exploatare

Alin Ilie Bosioc : Controlul curgerii cu rotaţie în conul tubului de aspiraţie al turbinelor hidraulice

Ovidiu Mihai Ghimba : Contribuţii la conceperea şi realizarea endoprotezelor de şold

Nicolae Eugen Fântână : Contribuţii privind analiza şi reducerea zgomotelor şi vibraţiilor produse de motoarele autovehiculelor

Cristian Mincă : Contribuţii la studiul interacţiunii între pneu şi calea de rulare în condiţii particulare

Carmencita Constantin : Cercetări privind strategia de dezvoltare a proiectelor de investiţii din sectorul energetic cu impact semnificativ asupra schimbărilor climatice

Radu Henţiu : Studii şi cercetări privind influenţa sistemului de admisie asupra performanţelor motoarelor cu aprindere prin scânteie şi injecţie indirectă de combustibil

Cristian-Sorin Neş : Cercetări privind evaluarea numerică a parametrilor de mecanica ruperii

Emanoil Linul : Studiul factorilor care influenţează proprietăţile mecanice ale spumelor poluretice rigide

Ramon-Mihai Balogh : Cercetări teoretice şi experimentale privind reducerea emisiilor de NOx. Aplicaţie la locomotiva Diesel hidraulică LDH 125 modernizată

Ion Vetreş : Studii şi cercetări privind implementarea sistemului multicanal "TOLI" pentru investigarea atmosferei joase

Dan Viorel Stănescu : Estimarea parametrilor unor sisteme neliniare prin studiul mişcării vibratorii

Sergiu-Flavius Jianu : Contribuţii privind îmbunătăţirea sistemelor de corectarea torenţilor cu referire la curgerea bifazică

Rodica Bădărău : Contribuţii la studiul turbomaşinilor axiale neîntubate

Agneta-Elisabeta Lovasz : Dezvoltarea unei biblioteci digitale de mecanisme

Cristian Emil Moldovan : Contribuţii la analiza şi sinteza mecanismelor având cuple cinematice de tip centroidal

Mihai Condescu-Grund : Studii asupra comportării în exploatare a elementelor componente din structura pontată la utilajele de carieră specifice supuse la oboseală şi coroziune în exploatare sau staţionare

Constantin Tănasă : Flow-feedback pentru reducerea fluctuaţiilor de presiune în difuzorul conic al turbinelor hidraulice

Mihai Voinescu : Contribuţii la creşterea performanţelor protezelor transtibiale

Mihaela Elena Buculei : Studii şi cercetări privind pregătirea termică a combustibilului lichid neconvenţional pentru folosirea la motoarele cu aprindere prin comprimare cu injecţie directă

Todor Nichifor : Adaptarea agregatelor aeroelectrice de mică putere la oferta amplasamentelor

Mihai Alin Bîtea : Analiza şi sinteza teoretică şi experimentală a unui sistem mecatronic autonom mobil

Mihaela Tilneac : Contribuţii la utilizarea roboţilor în agricultură pentru aplicaţii de combatere a buruienilor

Cristian Săftescu-Jescu : Studiul implanturilor de coloană vertebrală lombară, în vederea integrării anatomice prin metode şi tehnologii moderne

Delia Bugariu : Cercetări şi contribuţii în conceperea şi realizarea protezelor de genunchi

Ioan-Daniel Cărăbaş : Studii şi cercetări privind performanţele termice şi fluidodinamice ale schimbătoarelor de căldură cu nervuri discontinue dispuse alternant

Teodora Georgiana Ioanovici : Contribuții la sinteza de hidroxiapatită dopată cu magneziu și cercetări asupra proprietăților mecanice în vederea utilizării ei în implanturi osoase

Marilena Georgeta Olivia Tărbăţ : Contribuţii privind proiectarea ştiinţifică a experimentelor de sinteză a nanocristalelor (TiO2)

Raluca Elena Sofronia : Contribuţii la utilizarea dispozitivelor haptice în aplicaţiile biomedicale

Marian Dobrin : Cercetări privind elaborarea unui model pentru restructurarea durabilă a sectorului de producere a energiei electrice

Delia-Gabriela Călinoiu : Cercetări privind influenţa aerosolilor asupra potenţialului energetic solar prin investigarea transferului radiativ în atmosferă

Gheorghe Cătălin Nişulescu : Cercetări aplicând spectrometria şi termografia pentru determinarea concentraţiilor de SO2 emise de centralele funcţionând pe cărbune

Alin Dan Jurchela : Cercetări asupra eroziunii produse prin cavitaţie vibratorie la oţelurile inoxidabile cu conţinut constant în crom şi variabil în nichel

Gheorghiţă Gînga : Analiza experimentală şi numerică a funcţionării pompelor centrifuge de acumulare

Lorand Kun : Modelări şi simulări în oboseala multiaxială

Hannelore-Elfride Rus : Investigarea ruperii fragile în modul mixt pe materiale poliuretanice

Dan-Andrei Şerban : Experimental investigations and numerical simulations of the mechanical behaviour of polyamides

Ioan Dumitru Hiticaş : Studii şi cercetări privind efectele reglajelor unui motor cu injecţie de benzină asupra performanţelor motorului şi a poluării mediului

Cristian Pop : Contribuţii la utilizarea prelucrării automate a imaginii la robiţi de manipulare

Florina Moldovan : Cercetări privind analiza şi sinteza unui mecanism cu bare pentru construcţia unui robot mobil păşitor

Andrei Comşa : Contribuţii privind automatizarea procesului de manipulare a cărţilor în biblioteci

Adrian Karabenciov : Cercetări asupra eroziunii produse prin cavitaţia vibratorie la oţelurile inoxidabile cu conţinut constant în nichel şi variabil în crom

Irina Georgeta Moisă : Analiza şi optimizarea curgerii pentru proiectarea inversă a turbomaşinilor hidraulice

Eugen-Dumitru Buşa : Contribuţii privind creşterea siguranţei transportului rutier de mărfuri periculoase

Raul Miklos Kulcsar : Cercetări ergonomice asupra comportării coloanei vertebrale a conducătorului auto

George Daniel Piciorea : Contribuţii la adaptarea unui sistem de injecţie pentru folosirea combustibililor lichizi neconvenţionali la un M.A.C. cu injecţie directă

Mihaela Amarandei : Contribuţii privind implementarea investigaţiei termografice în cercetarea din domeniul tehnic şi medical

Claudia Eudora Tomescu : Cercetări privind optimizarea integrării unei instalații de captare CO2 la blocul energetic de 330MW pe lignit

Karla-Noemy Berdich : Cercetări privind modelarea numerică a patologiilor de natură mecanică ale membranei timpanice

Lucian Bogdan : Cercetări privind reconstucţia ligamentului încrucişat anterior al genunchiului

Alexandru Tocarciuc : Contribuţii la dezvoltarea unor metode de detectare a defectelor la structuri mecanice şi echipamente rotative bazate pe analiza semnalelor vibro-acustice

Octavian Victor Oancă : Tehnici de optimizare a rezistenței la eroziunea prin cavitație a unor aliaje CuAlNiFeMn destinate execuției elicelor navale

Flavia Bălănean : Studii şi cercetări privind implanturile pentru articulaţia cotului

Oana Maria Pașca : Studii și cercetări privind ortezele de gleznă și picior

Tiberiu Ciocan : Optimizarea curgerii cu rotaţie la intrarea în tubul de aspiraţie al turbinelor hidraulice

Niculai Pașca : Evaluarea durabilității componentelor hidroagregatelor

Maria Silvia Pernevan : Caracterizarea mecanică a materialelor compozite ranforsate cu fibre și puzderii liberiene

Ion Silviu Borozan : Determinarea parametrilor cutiilor de viteze automate în scopul îmbunătățirii caracteristicilor tehnico-funcționale ale acestora

Nina Gorie : Contribuţii la studiul unui sistem mecatronic pentru recuperarea persoanelor cu dizabilităţi

Cristina Florea : Characterization of articular cartilage, chondrocyte and bone properties using nano and microscale techniques

Alina Mondoc : Analiza teoretică şi experimentală a aspectelor aleatorii din scena de lucru a unui robot mobil

Cristian Toader-Pasti : Cercetări privind dezvoltarea sistemelor de testare ale protezelor de gleznă

Tiberiu Adrian Medgyesi : Contribuţii la dezvoltarea unor metode vibroacustice pentru determinarea unor caracteristici mecanice ale structurilor sudate din table subţiri

Ioan Neamț : Cercetări teoretice şi experimentale privind posibilitatea valorificării energetice a nămolului provenit din staţiile de epurare municipale

Mariana-Claudia Voicu : Optimization of dynamic behaviour of printing roller systems

Remus-Daniel Ene : Studii şi cercetări în mecanica mediilor continue prin aplicarea unor noi metode analitice aproximative

Felicia Streian : Evaluarea bioposturală a unor parametri biomecanici şi aplicaţii clinice în chirurgia orală şi maxilo-facială

Mircea Krepelka : Prospective study on geometrical parameters of hip prostehses

Ionel Aurel Drăghici : Analiza câmpului hidrodinamic la intrarea în rotorul pompelor centrifuge de acumulare, la turație variabilă

Tudor Voiconi : Caracterizarea mecanică a spumelor metalice şi a structurilor care conţin spume metalice

Sergiu-Valentin Galațanu : Cercetări asupra concentratorilor de tensiune la recipientele sub presiune

Marius Cocard : Integritatea structurală a componentelor din materiale termoplastice îmbinate prin sudare

Alexandru Perescu : Modelarea și simularea comportării unor materiale reologice cu aplicații la amortizorul magnetoreologic

Tony Stănescu : Contribuții la analiza teoretică și experimentală privind integrarea hardware în structura unui robot mobil

Viorica Cebrucean : Studiul procesului de absorbţie a CO2 din gazele de ardere

Mihail Reinhold Wächter : Cercetări teoretice şi experimentale privind metode de valorificare energetică a deşeurilor menajere

Cosmin-Marian Ighișan : Hidrodinamica nestaționară a tubului de aspirație al turbinelor hidraulice

Corina Șoșdean : Experimental and numerical investigations of the influence of cracks on mass diffusion in mortar and concrete

Adrian Pop : Contribuţii privind utilizarea şi optimizarea roboţilor industriali în aplicaţii de prelucrare prin aşchiere

Alin-Florin Totorean : Curgerea în tuburi elicoidale. Aplicații medicale în intervențiile chirurgicale de tip bypass coronarian

Bogdana Simina Fulga : Inline quality control system for a reliable additive manufacturing layer-by-layer inspection

Ioan Laza : Micro-sisteme de răcire cu nanofluid ca și fluid de lucru

Ștefan-Eusebiu Katona : Eroziunea cavitaţională a oţelurilor inoxidabile cu transformare martensitică indirectă


Continua Cumparaturile