Editura Politehnica
 
Colectia Electrochimie
 • Autor: Nicolae Vaszilcsin
 • Titlul: Introducere în electrochimie
 • ISBN: 978-973-625-978-4
 • Pret: 23.00 lei
 • Cuprins:
  1.Introducere;
  2.Conductori electrici;
  3.Curentul electric prin interfeţe şi soluţii de electroliţi;
  4.Conductanţa soluţiilor de electroliţi;
  5.Termodinamică electrochimică;
  6.Cinetică electrochimică;
  7.Procese de electrod în soluţii apoase;
  8.Procese de electrod în chimia organică;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 272
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor de la facultăţile de chimie şi inginerie chimică, necesitând cunoştinţe elementare de matematică, fizică şi chimie, dar este utilă, de asemenea, studenţilor de la facultăţile de profil tehnic care studiază metalurgia, sursele electrochimice de putere, senzori etc.

 • Autor: Maria Nemeş, Nicolae Vaszilcsin, Andrea Kellenberger
 • Titlul: Electrochimie.Principii şi experienţe
 • ISBN: 978-973-625-995-1
 • Pret: 16.00 lei
 • Cuprins:
  1.Noţiuni introductive;
  2.Transportul sarcinilor electrice prin interfeţe şi soluţii de electrolit;
  3.termodinamică electrochimică;
  4.Structura dublului strat electric;
  5.Cinetică electrochimică;
  6.Coroziunea metalelor;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 144
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, precum şi studenţilor de la facultăţi cu alt profil, dar care au în planurile de învăţământ disciplina de Electrochimie sau discipline înrudite. De asemenea, materialul este util celor care studiază \"Coroziunea metalelor şi metode de protecţie împotriva coroziunii\".

 • Autor: Liviu-Virgil Costea
 • Titlul: Introducere în electrochimia unor compuşi heterociclici
 • ISBN: 978-606-554-131-3
 • Pret: 23.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Metode de studiu a proceselor de electrod în chimia organică;
  3.Mecanisme de reacţie în electrochimia organică;
  4.Comportarea ecectrochimică a heterociclilor cu azot;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 122
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează atât electrochimiştilor, cât şi specialiştilor în chimia organică.