Editura Politehnica
 
Colectia Electronica
 • Autor: Ioan Baciu, Corina Daniela Cunţan
 • Titlul: Circuite integrate analogice. Aplicaţii
 • ISBN: 978-606-554-083-5
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins:
  1.Studiul surselor de curent constant;
  2.Studiul surselor de tensiune constantă;
  3.Amplificatorul diferenţiat;
  4.Circuite pentru deplasarea nivelului de tensiune continuă;
  5.Amplificatorul operaţional;
  6.Aplicaţii ale AO;
  7.AO cu funcţie de transfer dependentă de frecvenţă;
  8.Transformatorul funcţional de transfer cu panta monoton variabilă;
  9.Redresoare de precizie şi detectoare de vârf cu AO;
  10.Amplificatorul de diferenţă de curenţi (NORTON);
  11.Comparatoare realizate cu AO;
  12.Filtru activ trece bandă cu reacţie multiplă;
  13.Regulatoare analogice cu AO;
  14.generator de tensiune dreptunghiulară şi triunghiulară cu frecvenţa comandată prin tensiune;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 94
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea prezintă, la un nivel accesibil studenţilor de la specializarea Informatică Industrială, structura şi aplicaţiile de bază ale unor circuite integrate liniare.

 • Autor: Alimpie Ignea, Dan Stoiciu
 • Titlul: Măsurări electronice, senzori şi traductoare
 • ISBN: 973-625-105-5
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins:
  1.Noţiuni generale de metrologie.
  2.Circuite folosite în aparatele electronice de măsurat.
  3.Osciloscoape.
  4.Măsurarea mărimilor electrice.
  5.Măsurarea numerică a frecvenţei şi perioadei. Numărătorul universal.
  6.Sisteme de achiziţie şi control.
  7.Măsurarea electrică a mărimilor neelectrice.
  Anexe
  Bibliografie
 • Numar pagini 262
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează în special studenţilor de la facultăţile care au în planul de învăţământ discipline de măsurări electrice, electronice, senzori şi traductoare, cu scopul aprofundării şi consolidării cunoştinţelor din domeniu.

 • Autor: Cătătlin-Daniel Căleanu, Virgil Tiponuţ, Aurel Filip, Valentin Maranescu
 • Titlul: Electronic Devices
 • ISBN: 978-606-554-042-2
 • Pret: 18.00 lei
 • Cuprins:
  1.Semiconductor Fundamentals;
  2.The PN Junction;
  3.Diodes;
  4.Bipolar Junction Transistors;
  5.Field Effect Transistors;
  6.Thyristors and Other Devices;
  Appendix A-Solutions;
  References.
 • Numar pagini 182
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează în principal studentilor, inginerilor şi tehnicienilor.

 • Autor: Rusalin Lucian Păun
 • Titlul: Măsurări electrice şi electronice. Manual pt cl. a XI-a
 • ISBN: 973-625-260-4
 • Pret: 11.00 lei
 • Cuprins:
  1. Noţiuni introductive şi recapitulative
  2. Semnale electrice
  3. Aparate de măsurat electrice
  4. Caracteristici metrologice ale aparatelor de măsurat
  5. Utilizarea aparatelor de măsurat electrice şi electronice
  6. Interpretarea rezultatelor măsurătorilor şi compararea lor cu valorile specificate în documentaţia tehnică
  7. Utilizarea aparatelor auxiliare în procesul de măsurare
  8. Extinderea domeniului de măsurare al unor aparate electrice şi electronice
  Anexe
  Răspunsuri
  Bibliografie
 • Numar pagini 116
 • Anul aparitiei 2007
 • Adresabilitatea Manualul se studiază în clasa a XI-a şi este în strânsă legătură cu materia Solicitări şi Măsurări Tehnice (S.M.T.) ce se studiază în clasa a X-a, cu matematica şi cu anumite părţi din Fizica.

 • Autor: Sabin Ionel
 • Titlul: Dispozitive electronice şi optoelectronice
 • ISBN: 978-606-554-057-6
 • Pret: 28.00 lei
 • Cuprins:
  1. Bazele fizice ale dispozitivelor electronice semiconductoare;
  2. Diode semiconductoare;
  3. Tranzistoare bipolare;
  4. Tranzistoare cu efect de câmp;
  5. Dispozitive optoelectronice;
  Anexa A. Rezolvarea problemelor;
  Anexa B. Date de catalog;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 288
 • Anul aparitiei 2016
 • Adresabilitatea Cartea este un instrument de lucru în activitatea didactică desfăşurată cu studenţii de la facultăţile cu profil electronic.

 • Autor: Daniel Belega, Ciprian Dughir, Gabriel Găşpăresc
 • Titlul: Tehnici de măsurare, senzori şi traductoare. Aplicaţii practice
 • ISBN: 978-606-554-085-9
 • Pret: 11.00 lei
 • Cuprins:
  1. Aplicaţia 1;
  ...
  2. Aplicaţia 14.
 • Numar pagini 104
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea este un bun instrument pentru toţi cei care vor să abordeze domeniul măsurărilor.

 • Autor: Valentin-Ioan Maranescu
 • Titlul: Senzori inteligenţi. Aplicaţii
 • ISBN: 978-973-625-756-5
 • Pret: 13.00 lei
 • Cuprins: 1.Aplicaţia 1;
  ... 11.Aplicaţia 11.
 • Numar pagini 106
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează cu precădere studenţilor de la specializările de electronică şi calculatoare electronice, dar şi de la specializări cu profil tehnic (electronic, mecanic etc.). Lucrarea este utilă, de asemenea, inginerilor din producţie, cu activităţi în specializările amintite.

 • Autor: Cătălin-Daniel Căleanu, Aurel Filip, Virgil Tiponuţ
 • Titlul: Dispozitive şi circuite electronice. Ediţia a doua
 • ISBN: 978-606-554-160-3
 • Pret: 45.00 lei
 • Cuprins: 1.Aplicatie introductiva;
  2.Caracteristicile statice şi parametri diodelor semiconductoare;
  ... 20.Studiul şi experimentarea unui oscilator RC cu reţea Wien;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 196
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea analizată este destinată studenţilor din primii ani ai Facultăţii de Electronică, dar poate fi utilizată şi de către studenţii altor facultăţi sau secţii cu profil electric ce studiază acestă disciplină, prin conţinutul detaliat şi bogat în informaţii pentru învăţarea electronicii de bază. Ea se adresează astfel tuturor celor preocupaţi de aplicarea principiilor teoretice ale circuitelor electronice în practică.

 • Autor: Sabin Ionel
 • Titlul: Inginerie electronică
 • ISBN: 978-606-554-257-0
 • Pret: 32.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Noţiuni fundamentale;
  2.Diode semiconductoare;
  3.Tranzistoare bipolare;
  4.Tranzistoare cu efect de câmp;
  5.Circuite de amplificare fundamentale;
  6.Principiul reacţiei;
  7.Aplicaţii ale amplificatorului operaţional;
  8.Generatoare de semnal;
  9.Dispozitive şi circuite ale electronicii de putere;
  Anexa;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 386
 • Anul aparitiei 2012
 • Adresabilitatea Aşa cum a fost concepută şi realizată cartea se adresează tuturor celor interesaţi în domeniu.Ea poate fi utilizată atât în studiul individual cât şi în predarea fundamentelor ingineriei electronice la diferite niveluri.

 • Autor: Daniel Ianchiş, Cătălin-Daniel Căleanu
 • Titlul: Practical aspects of embedded systems
 • ISBN: 978-606-554-813-8
 • Pret: 22.00 lei
 • Cuprins: 1.Embedded Toolchain;
  2.Keil u Vision IDE Overview;
  3.Serial Communication Using LabVIEW;
  4.Application Development using Windows Embedded and MS Visual Studio;
  5.ARM Assembly Code;
  6.Embedded Artists LPC2148 Education Board;
  7.Timers and Interrupts;
  8.Software Interrupts;
  9.Analog ti Digital Converter;
  10.Serial Peripheral Interface;
  11.PWM Motor Control;
  12.I2C Communication;
  13.GPS;
  14.References.
 • Numar pagini 116
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Volumul se adresează deopotrivă studenţilor şi inginerilor, ca o referinţă practică în domeniul Sistemelor Încorporate (Embedded Systems).

 • Autor: Onisifor Olaru
 • Titlul: Circuite logice şi secvenţiale
 • ISBN: 978-606-554-188-7
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Reprezentarea şi codificarea informaţiei în sistemele numerice;
  2.Funcţii logice şi reprezentarea lor;
  3.Porţi logice integrate;
  4.Circuite logice combinaţionale;
  5.Circuite logice secvenţiale;
  6.Numărătoare şi registre;
  7.Aplicaţii ale circuitelor logice şi secvenţiale;
  Bibliografie
 • Numar pagini 230
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea îşi propune să prezinte cititorului interesat principalele tipuri de circuite logice elementare utilizate pentru realizarea funcţiilor logice necesare construcţiei echipamentelor complexe folosite pentru prelucrarea pe cale digitală a informaţiei.

 • Autor: Beniamin Drăgoi
 • Titlul: Elemente fundamentale de proiectare în microelectronică
 • ISBN: 978-606-554-174-0
 • Pret: 22.00 lei
 • Cuprins: Introducere;
  1.Tranzistoare MOS-simulare;
  2.Proiectare layout CMOS-componente active;
  3.Proiectare layout COMs-componente pasive; 4.Simularea unui inversor CMOS;
  5.Proiectarea layout-ului unui lanţ de inversoare;
  6.Oscilator în inel;
  7.Circuite de proiecţie ESD;
  8.Etaj diferenţial cu sarcină activă;
  9.Ota Miller CMOS;
  10.Sursă de diferenţă band-gap de tensiune redusă;
  11.Comparator CMOS;
  12. Sursă de curent de referinţă cu compensare termică;
  13.Poarta de transfer.Multiplexorul analogic;
  14.Bistabilul de tip D dinamic;
  15.Proiectarea unui cip CMOS;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 130
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea este destinată tinerilor ingineri care doresc să se instruiască şi să se specializeze în domeniul proiectării circuitelor integrate CMOS.

 • Autor: Marius Rangu
 • Titlul: Fundamentele testării sistemelor electronice
 • ISBN: 978-606-554-582-3
 • Pret: 23.00 lei
 • Cuprins: 1.Problematica testării sistemelor electronice;
  2.Accesul la semnale;
  3.Tehnici şi echipamente de testare;
  4.Testarea circuitelor logice combinaţionale;
  5.Testarea circuitelor logice secvenţiale;
  6.Testarea circuitelor de semnal mixt;
  Bibliografie;
  Index.
 • Numar pagini 294
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Cartea se doreşte o iniţiere a studenţilor, viitorii ingineri electronişti, în “tainele” testării sistemelor electronice, prezentând fundamentele acestei importante discipline inginereşti.

 • Autor: Sabin Ionel
 • Titlul: Electronică pentru inginerii mecanici
 • ISBN: 978-606-554-740-7
 • Pret: 25.00 lei
 • Cuprins: 1.Noţiuni fundamentale;
  2.Diode şi tiristoare.Aplicaţii;
  3.Tranzistorul şi aplificarea;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 164
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Lucrarea este special gândită pentru studenţii şi inginerii din domeniul mecanic şi prezintă numeroase aplicaţii de interes pentru aceştia.

 • Autor: Corina Maria Diniş
 • Titlul: Măsurări electrice şi electronice. Tehnica măsurării. Teme experimentale
 • ISBN: 978-606-554-828-2
 • Pret: 17.00 lei
 • Cuprins: 1.Instrucţiuni pentru protecţia muncii;
  2.Prezentarea aparaturii din laborator;
  3.Multiplii şi submultiplii zecimali ai unităţilor de măsură;
  4.Mărimi electromagnetice direct măsurabile;
  5.Principalele mărimi folosite în electrotehnică;
  6.L1;
  ....;
  7.L14;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 188
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Tematica laboratoarelor constituie noţiunile de bază necesare pregătirii viitorilor ingineri.

 • Autor: Corina Daniela Cunţan, Ioan Baciu
 • Titlul: Circuite integrate digitale. Aplicaţii
 • ISBN: 978-606-554-909-8
 • Pret: 29.00 lei
 • Cuprins: Instrucţiuni de lucru şi de securitatea muncii;
  Prezentarea programelor Labview și Xilinx;
  1.Circuite logice elementare;
  2.Ridicarea caracteristicii statice de transfer şi măsurarea parametrilor dinamici la circuitele integrate DTL;
  3.Ridicarea caracteristicii statice de transfer şi masurarea parametrilor dinamici la circuitele integrate TTL;
  4.Ridicarea caracteristicii statice de transfer şi măsurarea parametrilor dinamici la circuitele integrate ECL;
  5.Studiul funcţionării circuitelor logice cu trei stări;
  6.Studiul circuitelor basculante bistabile SR, JK, JK-MS;
  7.Studiul circuitelor basculante bistabile de tip asimetric SCHMITT;
  8.Studiul codificatoarelor și decodificatoarelor;
  9.Multiplexoare şi demultiplexoare;
  10.Studiul comparatoarelor digitale;
  11.Studiul numărătoarelor asincrone;
  12.Studiul numărătoarelor sincrone;
  13.Studiul registrelor;
  14.Studiul unor circuite de memorie RAM statice cu tranzistoare bipolare;
  15.Interfața circuitelor MOS cu alte tipuri de circuite integrate sau cu circuite industriale;
  16.Metode de testare ale circuitelor digitale;
  17.Utilizarea plăcii Basys 2 pentru implementarea unei aplicații realizate cu circuite logice combinaționale;
  Anexa 1 Circuite integrate logice cu tranzistoare bipolare;
  Anexa 2 Circuite integrate logice MOS.
 • Numar pagini 176
 • Anul aparitiei 2015
 • Adresabilitatea Lucrarea este un foarte bun instrument pentru toţi cei care vor să abordeze domeniul circuitelor integrate digitale.