Editura Politehnica
 
Colectia Electrotehnica
 • Autor: Ion Boldea
 • Titlul: Transformatoare şi maşini electrice. Ediţie revizuită şi adăugită
 • ISBN: 978-973-625-943-2
 • Pret: 40.00 lei
 • Cuprins:
  Partea I. Construcţie. Regimuri permanente. Performanţe energetice
  1. Introducere
  2. Circuite magnetice şi transformatoare
  3. Conversia electromecanică a energiei în maşini electrice
  4. Maşina electrică cu colector
  5. Maşina de inducţie
  6. Maşina sincronă
  Partea II. Modele matematice avansate. Regimuri tranzitorii. Estimarea parametrilor
  7. Modele matematice avansate pentru maşini electrice
  8. Maşina sincronă. Regimuri tranzitorii
  9. Maşina de inducţie. Regimuri tranzitorii
  10. Maşina cu colector. Regimuri tranzitorii
 • Numar pagini 548
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Lucrarea de faţă se adresează studenţilor, inginerilor şi cadrelor didactice universitare în domeniile electrotehnică de putere, electroenergetică, automatică şi electronică industrială.

 • Autor: Corina Maria Diniş, Angela Iagăr, Corina Daniela Cunţan
 • Titlul: Fundamente de inginerie electrică şi electronică
 • ISBN: 978-606-554-011-8
 • Pret: 19.00 lei
 • Cuprins:
  1.Studiul experimental al legii lui Ohm;
  2.Studiul circuitelor electrice de curent continuu utilizând metoda teoremelor lui kirchhoff;
  3.Studiul circuitelor electrice de curent continuu utilizând metoda superpoziţiei;
  4.Studiul circuitelor electrice de curent continuu utilizând metoda curenţilor ciclici;
  5.Studiul circuitelor electrice de curent continuu utilizând metoda tensiunii între noduri;
  6.Studiul circuitelor electrice de curent continuu utilizând metoda generatorului echivalent de tensiune şi metoda generatorului echivalent de curent;
  7.Determinarea diagramelor fazoriale pentru circuitele de curent alternativ monofazat;
  8.Studiul rezonanţei de tensiune în circuitele de curent alternativ monofazat;
  9.Studiul rezonanţei de curent în circuitele de curent alternativ monofazat;
  10.Studiul diodei semiconductoare;
  11.Studiul redresoarelor monofazate;
  12.Studiul diodei Zener. Stabilizatorul parametric cu diodă Zener;
  13.Studiul dispozitivelor optoelectrice;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 206
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea volumul poate fi utilizat de studenţii diferitelor specializări care au în programul de studii componente, circuite, metode şi aplicaţii de profil electrotehnic.

 • Autor: Catedra de Electrotehnică
 • Titlul: Bazele electrotehnicii.Teorie şi aplicaţii
 • ISBN: 978-973-625-587-8
 • Pret: 40.00 lei
 • Cuprins: Cuvânt înainte;
  1.Consideraţii introductive;
  2.Stări de electrizare.Câmpul electric;
  3.Starea electrocinetică;
  4.Starea de magnetizare.Câmpul magnetic;
  5.Câmpul electromagnetic;
  6.Concepte şi relaţii fundamentale în teoria circuitelor electrice;
  7.Circuite electrice de curent continuu;
  8.Circuite electrice monofazate în regim sinusoidal;
  9.Circuite electrice trifazate;
  10.Circuite electrice cuadripolare;
  11.Circuite electrice liniare în regim tranzitoriu;
  12.Tehnica securităţii în instalaţii electrice;
  13.Metode numerice de analiză a câmpului electromagnetic;
  14.Analiza asistată de calculator a circuitelor;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 606
 • Anul aparitiei 2008
 • Adresabilitatea Lucrarea se va bucura de o primire corespunzătoare atât din partea actualilor studenţi ai facultăţilor de profil electric cât şi din partea absolvenţilor şi specialiştilor din ţară, care s-au format pe băncile Politehnicii din Timişoara.

 • Autor: Nicolae Bogoevici
 • Titlul: Uneltele matematice ale electrotehnicii
 • ISBN: 978-606-554-344-7
 • Pret: 21.00 lei
 • Cuprins: Cuvânt înainte;
  1.Noţiuni de matematică folosite în electrotehnică;
  2.Elemente de algebră vectorială şi tensorială;
  3.Elemente de analiză vectorială;
  4.Regimurile câmpului electromagnetic. Ecuaţii;
  5.Soluţii ale ecuaţiilor câmpului electromagnetic;
  6.Noţiuni de calcul operaţional;
  7.Tensiuni maxwelliene în câmpul electromagnetic;
  8.Unităţi de măsură şi sisteme de unităţi;
  Epilog;
  Bibliografie selectivă.
 • Numar pagini 168
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea sintetizează o vastă literatură de specialitate, înglobând capitole, cu acelaşi obiectiv, a diverşilor autori ai cursurilor de bazele electrotehnicii, din ţară şi străinătate, reuşind o prezentare unitară a diverselor cunoştinţe din domeniul matematicii necesare inginerilor, studenţilor şi doctoranzilor din domeniul electrotehnicii.

 • Autor: Dumitru Doru Irimia
 • Titlul: Câmpuri şi unde electromagnetice
 • ISBN: 978-606-554-311-9
 • Pret: 22.00 lei
 • Cuprins: 1.Stări şi mărimi ale teoriei macroscopice a electromagnetismului;
  2.Legi şi teoreme ale electromagnetismului;
  3.Unde electromagnetice;
  4.Linii electrice lungi;
  5.Câmpuri electrice statice şi staţionare;
  6.Câmpuri magnetice staţionare;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 210
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează, în principal, studenţilor anului II de la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii a Universităţii „Politehnica” din Timişoara, cărora le oferă, la nivel ştiinţific adecvat, principalele concepte şi relaţii ale teoriei macroscopice clasice (Maxwell-Hertz) a câmpului electromagnetic, indispensabile bunei înţelegeri a disciplinelor de specialitate. Lucrarea poate fi utilă unui grup mai larg de cititori, interesaţi de însuşirea şi fundamentarea elementelor de bază ale teoriei câmpului electromagnetic.

 • Autor: Ildiko Tatai
 • Titlul: Circuite electrice. Probleme
 • ISBN: 978-606-554-679-0
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins: 1.Circuite de curent continuu;
  2.Circuite de curent alternativ;
  3.Circuite în regim tranzitoriu;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 154
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Prin publicarea volumului se pune la dispoziţia studenţilor din domeniile „Inginerie electronică şi telecomunicaţii”, „Ingineria sistemelor”, precum şi specializarea „Calculatoare” un material didactic extrem de util şi necesar.

 • Autor: Dumitru-Doru Irimia, Constantin Blaj
 • Titlul: Circuite electrice. Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită
 • ISBN: 978-606-554-675-2
 • Pret: 33.00 lei
 • Cuprins: 1.Noţiuni introductive privind teorie circuitelor electrice;
  2.Circuite electrice de curent continuu;
  3.Circuite electrice monofazate în regim sinusoidal;
  4.Circuite electrice trifazate;
  5.Circuite electrice cuadripolare;
  6.Circuite electrice liniare în regim periodic nesinusoidal;
  7.Circuite electrice liniare în regim tranzitoriu;
  8.Circuite electrice cu parametrii repartizaţi;
  9.Simularea circuitelor electrice utilizând PSPICE şi MULTISIM;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 350
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Prin publicarea manualului se pune la dispoziţia studenţilor din domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii un material didactic extrem de util şi necesar. De asemenea, nivelul ştiinţific de prezentare a subiectelor abordate în manual face ca acesta să fie de un real folos chiar şi inginerilor, respectiv cercetătorilor din domeniu.

 • Autor: Dumitru Doru Irimia, Constantin Blaj
 • Titlul: Câmpuri şi unde electromagnetice. Ediţia a 2 a revizuită şi adăugită
 • ISBN: 978-606-554-844-2
 • Pret: 23.00 lei
 • Cuprins: 1.Stări şi mărimi ale teoriei macroscopice a electromagnetismului;
  2.Legi şi teoreme ale electromagnetismului;
  3.Unde electromagnetice;
  4.Linii electrice lungi;
  5.Câmpuri electrice statice şi staţionare;
  6.Câmpuri magnetice staţionare;
  7.Utilizarea programelor de cdalcul numeric;
  Anexă probleme;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 252
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Manualul pune la dispoziţia studenţilor din domeniul ingineriei electronice un material didactic util şi necesar. De asemenea, nivelul ştiinţific de tratare a subiectelor face ca manualul să fie de folos real şi inginerilor sau cercetătorilor din domeniul telecomunicaţiilor.