Editura Politehnica
 
Colectia Energetica
 • Autor: Adrian Buta, Adrian Pană
 • Titlul: Transportul şi distribuţia energiei electrice
 • ISBN: 978-606-554-580-9
 • Pret: 53.00 lei
 • Cuprins: 1.Consideraţii generale privind transportul şi distribuţia energiei electrice;
  2.Regimul neutrului în reţelele electrice;
  3.Schemele echivalenţei şi parametrii instalaţiilor de transport şi distribuţie.Probleme generale;
  4.Schemele echivalente şi parametrii liniilor electrice aeriene;
  5.Schemele echivalente şi parametrii liniilor electrice subterane;
  6.Schemele echivalente şi parametrii transformatoarelor şi autotransformatoarelor;
  7.Reprezentarea unor elemente de sistem: generatorul sincron, consumatorul complex, sistemul electroenergetic amonte;
  8.Modelarea şi calculul electric al liniilor de transport;
  9.Reţele electrice de distribuţie;
  10.Pierderi de energie în reţelele electrice;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 476
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Nivelul ştiinţific de prezentare a subiectelor abordate în manual face ca acesta să fie de un real folos inginerilor şi cercetătorilor din domeniul electroenergetic.

 • Autor: Nichifor Todor, Monica Todor
 • Titlul: Cercetare-dezvoltare pentru adaptarea turbinelor eoliene de mică putere la oferta de potenţial a amplasamentelor.
 • ISBN: 978-606-554-678-3
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: Introducere;
  1.Energia;
  2.Încadrarea agregatelor eoliene de mică putere în normele elaborate de Comisia Electrotehnică Internaţională;
  3.Studiul ofertei aeroenergetice pentru judeţul Alba;
  4.Proiectarea turbinelor de vânt de mică putere. Posibilităţi de diversificare şi adaptare la oferta amplasamentelor;
  5. Instrumente de măsurare a parametrilor vântului. Stâlpi anemometrici;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 138
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Este o sinteză şi selecţie de cunoştinţe necesare pentru organizarea acţiunilor de promovare a energiei eoliene prin agregate de putere mică pentru gospodării în zone montane în prezent lipsite de electricitate şi care nu au posibilităţi de electrificare nici în viitor prin alte metode.