Editura Politehnica
 
Colectia Inginerie Chimica
 • Autor: kalif
 • Titlul: nijan
 • ISBN: malik
 • Pret: 99.99 lei
 • Cuprins: Vous avez un nouveau message
 • Numar pagini 0
 • Anul aparitiei 2016
 • Adresabilitatea Vous avez un nouveau message

 • Autor: Andra Tămaş
 • Titlul: Transfer termic cu aplicaţii în ingineria chimică
 • ISBN: 978-606-554-873-2
 • Pret: 29.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Noţiuni introductive;
  2.Transmiterea căldurii prin conductivitate;
  3.Transmiterea căldurii prin convecţie;
  4.Transmiterea căldurii prin radiaţia;
  5.Calculul schimbătoarelor de căldură;
  6.Evaporarea;
  7.Probleme propuse;
  8.Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 206
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Volumul se adresează deopotrivă studenţilor de la toate secţiile de specializare ale Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, sau inginerilor dim domeniul tehnologic şi de cercetare-proiectare.

 • Autor: Gabriela-Alina Dumitrel, Doru Dumitrel
 • Titlul: Determinarea standardelor pH-metrice în diverşi solvenţi neapoşi sau micşti. Metode experimentale şi modelare matematică
 • ISBN: 978-606-554-107-8
 • Pret: 18.00 lei
 • Cuprins:
  1.Introducere;
  2.Procesele chimice şi aspectele lor electrochimice;
  3.Efectul de mediu primar şi solvatarea ionică;
  4.Parametrii de transport ionic în diferiţi solvenţi;
  5.Modelarea matematică;
  6.Analize şi studii de caz;
  7.Bibliografie.
 • Numar pagini 222
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea este utilă tuturor celor care doresc să se iniţieze în domeniul pH-metriei în diverşi solvenţi neapoşi sau micşti, abordat de către autori atât din punct de vedere al electrochimiei soluţiilor cât şi al unor aspecte specifice de inginerie chimică.

 • Autor: Simona Popa, Zlatimir Stanoiev
 • Titlul: Principii şi fundamente de proiectare a compuşilor chimici organici finiţi
 • ISBN: 978-606-554-715-5
 • Pret: 30.00 lei
 • Cuprins: Introducere;
  Organigrama activităţilor la elaborarea unui proiect tehnologic;
  1. Noţiuni de tehnica documentării în chimia organică;
  2. Studiu de literatură;
  3. Partea tehnologică a proiectului;
  4. Dimensionarea utilajelor;
  5. Aspecte tehnico-economice.
  Bibliografie.
 • Numar pagini 306
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Cartea este foarte utilă studenţilor, tinerilor cercetători, precum şi specialiştilor din industrie şi proiectare.

 • Autor: Simona Popa
 • Titlul: Fundamente şi aplicaţii pentru industria de sinteză organică fină şi de procesare a produselor naturale. Vol. II
 • ISBN: 978-606-554-702-5
 • Pret: 22.00 lei
 • Cuprins: 1.Noţiuni generale privitoare la sinteza de coloranţi organici;
  2.Coloranţi azoici;
  3.Coloranţi antrachinonici;
  4.Coloranţi de dispersie;
  5.Coloranţi reactivi;
  6.Coloranţi ftalocianinici;
  7.Agenţi de albire optică;
  8.Scheme de sinteză a unor coloranţi azoici.
  Bibliografie.
 • Numar pagini 190
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Cartea va fi utilă studenţilor şi masteranzilor de la profilul de chimie organică, chimie alimentară, tinerilor cercetători, precum şi specialiştilor din industrie şi proiectare.

 • Autor: Sorina Boran, Simona Popa
 • Titlul: Fenomene de transfer, operaţii unitare şi utilaje în ingineria chimică. Manual pentru uzul studenţilor
 • ISBN: 978-606-554-910-4
 • Pret: 38.00 lei
 • Cuprins: Introducere;
  Sisteme de unităţi de măsură;
  Bilanţul de materiale;
  Bilanţul termic (energetic);
  Operaţii unitare în sinteza organică;
  1.Hidrostatica;
  2.Hidrodinamica
  3.Transportul lichidelor;
  4.Hidrodinamica statului fluidizat;
  5.Metode de separare ale sistemelor eterogene;
  6.Amestecarea;
  7.Transferul termic;
  8.Procese de transfer de masă;
  9.Operaţii de purificare a produsului util;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 220
 • Anul aparitiei 2015
 • Adresabilitatea Cursul de faţă se doreşte a fi un manual util studenţilor de la Facultatea de Management Industrial şi tuturor celor interesaţi de aspectele teoretice introductive de bază ale operaţiilor unitare din ingineria chimică.