Editura Politehnica
 
Colectia Calculatoare
 • Autor: a
 • Titlul: a
 • ISBN: a
 • Pret: 1.00 lei
 • Cuprins: a
 • Numar pagini 0
 • Anul aparitiei 2016
 • Adresabilitatea a

 • Autor: Sebastian Fuicu
 • Titlul: O introducere în funcţionarea reţelelor de calculatoare. Teorie şi aplicaţii
 • ISBN: 978-606-554-170-2
 • Pret: 16.00 lei
 • Cuprins: 1.Cuvânt înainte;
  2.Introducere;
  3.Modul de operare al protocoalelor în cadrul Internetului;
  4.Controlul congestiei în Internet;
  5.O privire generală asupra mecanismelor implicate în procesul de rutare a pachetelor în Internet;
  6.Studiul comportamentului protocoalelor folosind simularea cu Omnet++;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 110
 • Anul aparitiei 2016
 • Adresabilitatea Lucrarea de faţă se constituie într-o sinteză coerentă a celor mai importante mecanisme care guvernează funcţionarea Internetului, reprezentând aceste informaţii într-o manieră accesibilă studenţilor, cât şi oricărei persoane interesată de acest domeniu.

 • Autor: Cosmin Cernăzanu-Glăvan, Călin Jebelean
 • Titlul: Artificial Intelligence Programming in Prolog
 • ISBN: 978-606-554-092-7
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins: 1.Introduction;
  2.First steps in SWI-Prolog;
  3.Introduction to Prolog;
  4.Expression and recursivity;
  5.Recursive objects.ordered binary trees;
  6.Recursive objects:Lists;
  7.Strings of characters;
  8.Operators. Input/Output predicates;
  9.Dynamic type checking;
  10.Manipilating the knowledge base;
  11.The "generate and test" technique;
  12.The "state space searching" technique;
  13.The Prolog-C interface;
  14.Strategy game;
  15.The Alpha-Beta algorithm;
  16.Alpha-Beta Extensions;
  17.Iterative Deepening A*;
  18.Alpha-Beta with chance;
  References.
 • Numar pagini 136
 • Anul aparitiei 2016
 • Adresabilitatea Prezenta carte se adresează în special studenţilor de la facultăţile tehnice, dar şi celor care doresc să-şi însuşească cunoştinţele fundamentale despre limbajul Prolog.

 • Autor: Oana Boncalo, Alexandru Amăricăi
 • Titlul: Proiectarea circuitelor digitale folosind Verilog HDL. Analiză şi sinteză
 • ISBN: 978-606-554-331-7
 • Pret: 27.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere în Verilog HDL;
  2.Noţiuni introductive despre dispozitive FPGA;
  3.Principii de proiectare a circuitelor logice combinaţionale;
  4.Principii de proiectare a circuitelor logice secvenţiale;
  5.Proiectarea sistemelor digitale folosind metodologia RTL.
 • Numar pagini 220
 • Anul aparitiei 2016
 • Adresabilitatea Cartea are un puternic caracter ingineresc, reprezentând un bun ghid introductiv în proiectarea circuitelor digitale folosind Verilog HDL atât pentru stdenţi, cât şi pentru specialiştii interesaţi de acest domeniu.

 • Autor: Anca Elena Iordan, Manuela Pănoiu
 • Titlul: Introducere în limbajul Prolog prin aplicaţii
 • ISBN: 978-606-554-359-1
 • Pret: 22.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Introducere în limbajul Prolog;
  2.Structura unui program Prolog;
  3.Mecanismul căutării cu revenire;
  4.Domenii compuse;
  5.recursivitate şi procese repetitive;
  6.Liste;
  7.Arbori binari;
  8.Fişiere;
  9.Baze de cunoştinţe dinamice;
  10.Metoda backtracking implementată declarativ;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 204
 • Anul aparitiei 2016
 • Adresabilitatea Culegerea de probleme se adresează unui cerc foarte larg de utilizatori putând fi utilă oricărei persoane interesate de implementarea unor algoritmi simpli şi eficienţi.

 • Autor: Daniel Iercan
 • Titlul: Dezvoltarea aplicaţiilor de control utilizând tehnici şi tehnologii moderne de programare a aplicaţiilor de timp real
 • ISBN: 978-606-554-430-7
 • Pret: 21.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Hierarchical Timing Language;
  3.Exotask HTL;
  4.Dezvoltarea aplicaţiilor de control de timp real utilizând limbajul Hierarchical Timing Language;
  5.Dezvoltarea aplicaţiilor de control de timp real utilizând limbajele Java şi HTL;
  6.Dezvoltarea aplicaţiilor de control de timp real pentru platforme bazate pe microcontroler utilizând limbajul HTL;
  7.Anexă;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 106
 • Anul aparitiei 2016
 • Adresabilitatea Cartea poate fi utilizată de toţi cei care doresc să îmbine elemente de ingineria sistemelor software de timp real şi de reglare automată.

 • Autor: Raluca Rob, Caius Pănoiu
 • Titlul: Arhitectura calculatoarelor. Aplicaţii
 • ISBN: 978-606-554-733-9
 • Pret: 12.00 lei
 • Cuprins: 1.Reprezentarea numerelor în sistemele de calcul şi operaţii cu acestea;
  2.Reprezentarea numerelor în cod zecimal codificat binar. Reprezentarea numerelor în virgulă flotantă;
  3.Sumatorul seral;
  4.Sumatorul paralel cu transport seral;
  5.Sumatorul paralel cu transport anticipat;
  6.Sumatorul paralel cu selecţia transportului;
  7.Sumatorul Manchester;
  8.Sumatorul paralel cu omiterea transportului. Sumatorul complet;
  9.Sumatorul cu salvarea transportului;
  10.Sumatorul în cod zecimal codificat binar;
  11.Dispozitive pentru înmulţirea numerelor binare. Unitatea de control;
  12.Simularea funcţionării multiplicatorului pentru numere în cod complement faţă de doi utilizând metoda Robertson.
 • Numar pagini 88
 • Anul aparitiei 2016
 • Adresabilitatea Cartea este utilă tuturor celor care vor să aprofundeze domeniul circuitelor digitale cu aplicaţii în construcţia calculatoarelor, studenţi, ingineri sau tehnicieni.

 • Autor: Flavius Opriţoiu, Lucian Prodan, Mihai Udrescu
 • Titlul: Aritmetica în sistemele de calcul. probleme de design şi implementare
 • ISBN: 978-606-554-685-1
 • Pret: 17.00 lei
 • Cuprins: 1.Reprezentarea numerelor în virgulă fixă;
  2.Reprezentarea numerelor în virgulă flotantă;
  3.Adunarea în sistemele de calcul. Sumatoare Ripple Carry, Carry Lookahead şi Carry Save;
  4.Sumatoare Carry Select şi Carry Skip;
  5.Numere şi sumatoare zecimale;
  6.Sinteza dispozitivelor aritmetice;
  7.Metode de sinteză a dispozitivelor aritmetice.Unitatea de control;
  8.Aspecte algoritmice ale înmulţitoarelor binare;
  9.Sinteza dispozitivelor de înmulţire Booth;
  10.Sinteza dispozitivelor de înmulţire în radix superior;
  11.Sinteza dispozitivelor combinaţionale de înmulţire;
  12.Sinteza dispozitivelor de împărţire binară;
  Comentarii bibliografice.
 • Numar pagini 142
 • Anul aparitiei 2016
 • Adresabilitatea Volumul de faţă se constituie într-un complement valoros pentru partea teoretică studiată la cursurile de Arhitectura şi Organizarea calculatoarelor, oferind o perspectivă pragmatică asupra modului de proiectare a dispozitivelor hardware, care dă consistenţă pregătirii inginereşti a tuturor studenţilor.

 • Autor: Mihai Udrescu, Lucian Prodan
 • Titlul: Emerging Computing Systems. Quantum Computing From a Computer Engineering Perspective
 • ISBN: 978-606-554-684-4
 • Pret: 17.00 lei
 • Cuprins: 1.Introduction;
  2.Quantum Models and Features;
  3.Principles of Quantum Circuit Design;
  4.Quantum Algorithms;
  5.Quantum Fault Tolerance;
  Conclusion.
 • Numar pagini 144
 • Anul aparitiei 2016
 • Adresabilitatea Masteranzii şi doctoranzii vor găsi în această carte o sursă importantă de inspiraţie, care să-i motiveze în cercetarea fascinantului domeniu al calculului cuantic.

 • Autor: Anca - Elena Iordan, Manuela Pănoiu
 • Titlul: Programarea avansată a interfeţelor grafice utilizator în Java
 • ISBN: 978-606-554-732-2
 • Pret: 24.00 lei
 • Cuprins: 1.Clase şi moştenire în Java;
  2.Applet-uri în limbajul Java;
  3.Fire de execuţie;
  4.Pachetul de clase java.awt;
  5.Pachetul de clase javax.swing;
  6.Grafică în limbajul Java;
  7.Programare generică în limbajul Java;
  8.Prelucrarea fişierelor;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 308
 • Anul aparitiei 2016
 • Adresabilitatea Prin tematica acoperită, lucrarea prezintă un cert interes pentru specialiştii din domeniul informatică.

 • Autor: Manuela Pănoiu, Anca Elena Iordan
 • Titlul: Programare orientată pe obiecte în C++
 • ISBN: 978-606-554-830-5
 • Pret: 24.00 lei
 • Cuprins: 1.Programarea orientată pe obiecte;
  2.Introducere în limbajul C++;
  3.Programarea orientată pe obiecte în C++;
  4.Moştenirea şi derivarea claselor;
  5.Supraîncărcarea operatorilor;
  6.Funcţii şi clase generice;
  7.Sistemul de intrare/ieşirea din C++;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 208
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Cartea asigură suportul bibliografic principal al disciplinei „Programare orientată pe obiecte” pentru orele de curs predate studenţilor Facultăţii de Inginerie Hunedoara, programele de studii Informatică Industrială, domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate, şi Inginerie Electrică şi Calculatoare, domeniul Inginerie Electrică.

 • Autor: Marian Bucos
 • Titlul: Programare orientată pe obiecte
 • ISBN: 978-606-554-851-0
 • Pret: 18.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere în Java;
  2.Noţiuni de bază;
  3.Clase Java;
  4.Interfeţe Java;
  5.Pachete de clase;
  6.Excepţii;
  7.Fluxuri de date;
  8.Colecţii de obiecte;
  9.Interfeţe grafice;
  10.Tratarea evenimentelor;
  11.Lucrul cu baze de date în Java;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 172
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Materialul este utilizat de studenţii anului II, învăţământ de zi şi la distanţă, în cadrul disciplinei Programare orientată pe obiecte care se desfăşoară la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Politehnica Timişoara.

 • Autor: Marian Bucos
 • Titlul: Sisteme de baze de date relaţionale
 • ISBN: 978-606-554-852-7
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: 1.Sisteme de baze de date;
  2.Proiectarea unei baze de date;
  3.Limbajul SQL. My SQL;
  4.Gestionarea datelor;
  5.Interogarea datelor;
  6.Controlul accesului;
  7.Tehnici SQL avansate;
  8.Dezvoltarea de aplicaţii web;
  9.Limbajul PHP;
  10.Integrarea PHP cu MySQL;
  11.Lucrul cu baze de date în Java;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 208
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Materialul este utilizat în cadrul disciplinei Baze de date, direcţia de studiu Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Politehnica Timişoara.