Editura Politehnica
 
Colectia Liceu
 • Autor: Septimiu POP ş.a.
 • Titlul: Întrebări şi probleme de economie pentru absolvenţii de lice
 • ISBN: 973-9389-37-6
 • Pret: 8.00 lei
 • Cuprins:
  1. Nevoile şi resursele. Activitatea economică
  2. Economia, o realitate diversă
  3. Economia de piaţă
  4. Banii
  5. Factorii de producţie
  6. Progresul tehnic
  7. Utilizarea factorilor de producţie. Costul
  8. Productivitatea
  9. Consumatorul şi utilitatea economică
  10. Piaţa
  11. Concurenţa
  12. Piaţa monetară
  13. Piaţa capitalurilor
  14. Piaţa forţei de muncă. Salariul
  15. Profitul
  16. Venitul, consumul şi investiţiile
  17. Eficienţa şi echilibrul economic
  18. Şomajul
  19. Inflaţia
  20. Fluctuaţiile activităţii economice
  21. Statul şi economia
  22. Piaţa mondială
  23. Piaţa schimburilor valutare
  24. Economia României
 • Numar pagini 220
 • Anul aparitiei 2016
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează candidaţilor la examenul de admitere la "Facultatea de management în Producţie şi Transporturi".

 • Autor: Titu Bânzaru ş.a.
 • Titlul: Teste grilã de matematică
 • ISBN: 973-625-007-5
 • Pret: 35.00 lei
 • Cuprins:
  Elemente de algebră
  Elemente de geometrie plană şi trigonometrie
  Elemente de analiză matematică
  Probleme model cu rezolvări
  Bibliografie
 • Numar pagini 360
 • Anul aparitiei 2007
 • Adresabilitatea Prezenta culegere se adresează deopotrivă elevilor de liceu, în scopul instruirii lor curente, cât şi absolvenţilor care doresc să se pregătească temeinic în vederea examenului de bacalaureat şi a concursului de admitere în universităţi de prestigiu în care admiterea se face pe baza unor probe la disciplinele de matematică.

 • Autor: Violeta-Genoveva Ruican
 • Titlul: Probleme rezolvate cu liste şi grafuri utilizând alocarea dinamică a memoriei
 • ISBN: 978-973-625-941-8
 • Pret: 19.00 lei
 • Cuprins:
  1.Liste Liniare Simple Înlănţuite;
  2.Liste Liniare Dublu Înlănţuite;
  3.Grafuri;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 180
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea În special elevilor, dar şi profesorilor, li se adresează cartea de faţă, având ca ţintă introducerea şi acomodarea cu fascinanta lume a rezolvării de probleme prin programe scrise în limbajul C++. Prin caracterul ei pronunţat aplicativ, această lucrare se prezintă ca un excelent ghid de însuşire practică a problematicii legate de liste liniare şi grafuri.

 • Autor: Viorel Tunea
 • Titlul: Tehnica transportului feroviar.Manual auxiliar pentru licee cu specific feroviar
 • ISBN: 978-606-554-065-1
 • Pret: 18.00 lei
 • Cuprins: 1.Noţiuni generale privind transportul feroviar;
  2.Părţile mecanice ale vehiculelor feroviare;
  3.Surse de energie pentru vehiculele feroviare;
  4.Noţiuni generale privind transmisiile de pe locomotive;
  5.Instalaţiile de bază ale căii ferate electrificate;
  6.Instalaţii de siguranţa pe locomotive;
  7.Sistemele de transport convenţionale şi neconvenţionale;v 8.Organizarea circulaţiei trenurilor;
  9.Transportul feroviar, de poştă şi telecomunicaţii;
  10.Transportul feroviar din România în contextul integrării europene;
  11.Evaluarea;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 126
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează elevilor de la Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate Timişoara.

 • Autor: Veronica Mihai
 • Titlul: Probleme de fizică pentru liceu
 • ISBN: 978-606-554-263-1
 • Pret: 8.00 lei
 • Cuprins: 1.Probleme pentru clasa a IX-a;
  2.Probleme pentru clasa a X-a;
  3.Probleme pentru clasa a XI-a;
  4.Probleme pentru clasa a XII-a ;
 • Numar pagini 32
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Lucrarea conţine un set de probleme interesante, de diferite grade de dificultate, din diverse domenii ale fizicii studiate în liceu, care urmăresc legarea teoriei de practică.Cartea poate fi utlizată pentru studiul individual sau pentru pregătirea concursurilor şcolare.

 • Autor: Violeta-Genoveva Ruican
 • Titlul: Probleme rezolvate utilizând mediul de dezvoltare FoxPro
 • ISBN: 978-606-554-340-9
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: Probleme rezolvate;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 152
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Se recomandă lucrarea în primul rând elevilor dornici în a descoperi noi căi, de a beneficia de darnica lume a calculului, dar şi studenţilor şi profesorilor.

 • Autor: Paşc Găvruţă, Ioan Goleţ, Doru Păunescu, Camelia Arieşanu, Cristian Lăzureanu,Anania Gîrban, Liviu Cădariu, Gheorghe Ţigan, Adina Juratoni, Ciprian Hedrea, Olivia Bundău, Camelia Petrişor
 • Titlul: Culegere de probleme pentru examenul de bacalaureat şi admiterea în Universitatea Politehnica Timişoara
 • ISBN: 978-606-554-725-4
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: Elemente de algebră;
  Elemente de geometrie plană şi trigonometrie;
  Elemente de analiză matematică;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 226
 • Anul aparitiei 2016
 • Adresabilitatea Culegerea de probleme se adresează elevilor de liceu care doresc ca la absolvire să promoveze cu rezultate foarte bune examenul de bacalaureat şi să fie admişi într-o instituţie de învăţământ superior.

 • Autor: Graţiela Ileana Nenu
 • Titlul: Teoreme de medie în analiza matematică. Aspecte teoretice cu privire la teoreme de medie în Analiza Matematică de clasa a XI-a
 • ISBN: 978-606-554-824-4
 • Pret: 35.00 lei
 • Cuprins: 1.Puncte de extrem ale unei functii;
  2.Teorema lui Fermat;
  3.Teorema lui Rolle;
  4.Şirul lui Rolle;
  5.Teorema lui Lagrange;
  6.Consecinţele teoremei lui Lagrange;
  7.Teorema lui Cauchy;
  8.Regulile lui lHospital;
  9.Rolul derivatei a doua ţn studiul funcţiilor;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 104
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează în primul rând elevilor din clasele a XI-a de la liceele cu profil real, care urmăresc aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor din domeniul matematicii în general şi al analizei matematice în special.

 • Autor: Graţiela Ileana Nenu
 • Titlul: Teoreme de medie în analiza matematică. Aspecte teoretice cu privire la teoreme de medie în Analiza Matematică de clasa a XII-a
 • ISBN: 978-606-554-825-1
 • Pret: 23.00 lei
 • Cuprins: 1.Proprietăţi ale integralei definite;
  2.Inegalităţi remarcabile;
  3.Teoreme de medie;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 40
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează în primul rând elevilor din clasele a XII-a de la liceele cu profil real, care urmăresc aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor din domeniul matematicii în general şi al analizei matematice în special.

 • Autor: Graţiela Ileana Nenu
 • Titlul: Tratarea metodică a introducerii noţiunii de
 • ISBN: 978-606-554-827-5
 • Pret: 23.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducerea noţiunii de funcţie;
  2.Graficul unei funcţii;
  3.Funcţii monotone;
  4.Funcţia constantă şi funcţia liniară;
  5.Probleme tipice la capitolul Funcţii al Programei Şcolare a clasei a VIII a;
  6.Alte funcţii ce pot fi definite;
  7.Semnul funcţiei liniare cu aplicaţii în rezolvarea de ecuaţii şi inecuaţii ce conţin necunoscuta în modul.
 • Numar pagini 40
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează în primul rând elevilor din clasele a VIII-a, dar este binevenită şi elevilor de liceu care urmăresc aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor din domeniul matematicii.