Editura Politehnica
 
Colectia Management
 • Autor: Anca Drăghici, Răzvan-Cătălin Dobrea
 • Titlul: Ingineria şi managementul investiţiilor
 • ISBN: 978-606-554-068-2
 • Pret: 26.00 lei
 • Cuprins:
  1.Analiza contextului actual de evoluţie (dezvoltare) a sistemelor tehnico-economice;
  2.Creşterea performanţelor sistemelor tehnico-economice şi investiţiile;
  3.Bazele metodologice ale evaluării eficienţei economice a investiţiilor;
  4.Modele pentru evaluarea eficienţei utilizării capitalului fix în sistemele tehnico-economice;
  5.Managementul proiectelor de modernizare a sistemelor tehnico-economice;
  6.Eficienţa economică a proiectelor de modernizare în sisteme tehnico-economice;
  Bibliografie;
  Anexe.
 • Numar pagini 312
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor masteranzi, doctoranzi de la specializările inginerie şi management, inginerie, economie şi tuturor celor interesaţi în găsirea unor soluţii favorabile la probleme legate de procesele investiţionale.

 • Autor: Anghel Tăroată, Matei Tămăşilă, Florenţiu Staicu, Vasile Ruşeţ, Ilie Mihai Tăucean
 • Titlul: Marketing. Management
 • ISBN: 978-606-554-080-4
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins:
  1.Conceptul de marketing;
  2.Etapele marketingului în economia de piaţă;
  3.Afacerea şi mediul de marketing;
  4.Obiective. Planificarea în marketingul strategic;
  5.Sistemul informaţional şi cercetarea de piaţă;
  6.Piaţa.Studiul pieţei;
  7.Produsul;
  8.Preţul;
  9.Plasarea produselor şi serviciilor. Concepte şi strategii;
  10.Promovarea produselor şi serviciilor;
  11.Marketing-Management;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 378
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea serveşte ca bază de informare pentru strudenţi, specialişti de bandă largă, lideri şi manageri de companii interesaţi de domeniul marketingului.

 • Autor: Menuţa Iovescu, Horia Liviu Popa
 • Titlul: Strategia de dezvoltare economică a Banatului în Regiunea transfrontalieră România-Serbia
 • ISBN: 978-606-554-012-5
 • Pret: 21.00 lei
 • Cuprins:
  1.Introducere;
  2.Analiza SWOT a Banatului în Regiunea transfrontalieră România-Serbia;
  3.Analiza oportunităţilor pentru banatul în Regiunea transfrontalieră România-Serbia în cadrul Uniunii Europene;
  4.Viziunea, scopul, misiunea şi obiectivele majore ale dezvoltării economice a banatului în Regiunea transfrontalieră România-Serbia în perioada 2010-2015;
  5.Plan strategic de dezvoltare economică a banatului în Regiunea transfrontalieră România-Serbia în perioada 2010-2015;
  6.Aplicarea, monitorizarea şi controlul strategiei de dezvoltare economică a banatului în regiunea transfrontalieră România-Serbia în perioada 2010-2015;
  Bibliografia;
  Anexe.
 • Numar pagini 180
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează tututror categoriilor de cititori.

 • Autor: Corina Sîrbu
 • Titlul: Management. Sinteze şi teste
 • ISBN: 978-606-554-900-5
 • Pret: 42.00 lei
 • Cuprins: Introducere;
  1.Elemente introductive în management;
  2.Funcţiile managementului;
  3.Organizarea structurală a întreprinderii;
  4.Decizii manageriale;
  5.Cadrele de conducere-managerii;
  6.Comunicarea şi negocierea managerială;
  7.Rolul resurselor umane în management;
  8.Motivaţia resurselor umane;
  9.Conducerea afacerilor;
  10.Contracte manageriale;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 216
 • Anul aparitiei 2015
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează studenţilor de la cursurile de zi, învăţământ la distanţă şi master, care studiază disciplinele Management și Managementul afacerilor cât şi celor ce desfăşoară activităţi în domeniu.

 • Autor: Gabriela Negru-Străuţi
 • Titlul: Management
 • ISBN: 978-606-554-178-8
 • Pret: 18.00 lei
 • Cuprins: 1.Cuvânt înainte;
  2.Introducere ăn management;
  3.Noţiuni despre firmă;
  4.Funcţia de planificare;
  5.Funcţia de organizare;
  6.Funcţia de conducere a personalului;
  7.Funcţia de control;
  8.Procesul decizional;
  9.Bibliografie.
 • Numar pagini 226
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Volumul este conceput ca o lucrare care abordează sintetic noţiunile de bază referitoare la managementul organizaţiilor şi cele mai reprezentative metode şi tehnici din domeniu, fiind un ghid teoretic şi practic pentru cei interesaţi de ştiinţa şi practica managementului pentru studenţii din universităţile tehnice şi cu profil economic, precum şi pentru specialiştii care activează în mediul de afaceri.

 • Autor: Elemer Ignaton
 • Titlul: Management în construcţii
 • ISBN: 978-606-554-234-1
 • Pret: 21.00 lei
 • Cuprins: 1.Prefaţă;
  2.Întreprinderea de construcţii;
  3.Subsistemul personal;
  4.Subsistemul aprovizionare tehnico-materială (ATM);
  5.Subsistemul mecanico-energetic (M-E);
  6.Subsistemul cercetare-dezvoltare (C-D);
  7.Subsistemul producţie:
  8.Subsistemele de ieşire ale întreprinderii;
  9.Subsistemul de conducere;
  Întrebări de evaluare.
 • Numar pagini 258
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează, în special, studenţilor de la profilul „Inginerie şi management”, specializarea „Inginerie economică în construcţii” de la Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi Timişoara, studenţilor de la Facultatea de Construcţii, Hidrotehnică, cât şi inginerilor şi managerilor firmelor de construcţii care au preocupări în organizarea şi conducerea întreprinderilor de construcţii, în vederea creşterii competitivităţii acestora.

 • Autor: Daniel Chirilă
 • Titlul: Ghid practic al managerului sportiv responsabil cu managementul resurselor umane
 • ISBN: 978-606-554-145-0
 • Pret: 28.00 lei
 • Cuprins: 1.Prefaţă;
  2.Introducere;
  3.Managementul resurselor umane în organizaţia sportivă;
  4.Proceduri elementare necesare în MRU din organizaţia sportivă;
  5.Noţiuni de bază necesare unui manager sportiv;
  6.Bibliografie.
 • Numar pagini 108
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea se adresează tuturor categoriilor de cititori.

 • Autor: Anghel Tăroată, Matei Tămăşilă, Ilie Tăucean
 • Titlul: Leadership
 • ISBN: 978-606-554-218-1
 • Pret: 21.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere în leadership;
  2.Leadership, concepte, definiţii, abordări;
  3.Leadership şi management;
  4.Leadershipul, afacerea, organizaţia şi funcţionarea ca sistem economico-social;
  5.Leadershipul şi dezvoltarea organizaţiilor într-o concepţie socială de piaţă;
  6.Leadershipul organizaţional, corporativ eficace, eficient şi efectiv;
  7.Leadershipul în acţiune;
  8.Leadership-aplicaţii practice;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 222
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea tratează principalele probleme legate de domeniul leadership-ului, fiind destinată atât studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor de la specializările: inginerie şi management, inginerie etc., cât şi altor categorii de specialişti interesaţi de domeniile leadership şi mangement.

 • Autor: Corina Sîrbu
 • Titlul: Management şi comportament managerial
 • ISBN: 978-606-554-901-2
 • Pret: 43.00 lei
 • Cuprins: Introducere;
  1.Management: concept, evoluţie, conţinut;
  2.Funcţiile managementului;
  3.Metode moderne de management;
  4.Decizia de conducere şi procesul decizional; 5.Managerii şi comportamentul managerial;
  6.Leadership şi management strategic;
  7.Managementul resurselor umane;
  8.Sistemul informaţional şi comunicarea managerială;
  9.Contracte manageriale;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 222
 • Anul aparitiei 2016
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor de la cursurile de zi, învăţământ la distanţă şi postuniversitar cât şi celor ce desfăşoară activităţi în domeniu.