Editura Politehnica
 
Colectia Master
 • Autor: Ioan Goleţ, Maria Anastasia Jivulescu, Camelia Petrişor
 • Titlul: Probleme de teoria probabilităţilor
 • ISBN: 978-606-554-056-9
 • Pret: 14.00 lei
 • Cuprins:
  1.Elemente de combinatorică;
  2.Evenimente. probabilitate;
  3.Variabile aleatoare;
  4.Legi clasice de probabilitate;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 106
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea este o culegere de probleme adresată tuturor celor care doresc să dobândească cunoştinţe în domeniul teoriei probabilităţilor prin intermediul problemelor şi exerciţiilor.

 • Autor: Ioan Goleţ, Dan Popescu
 • Titlul: Cercetări operaţionale
 • ISBN: 978-973-625-914-2
 • Pret: 30.00 lei
 • Cuprins:
  1.Structuri algebrice;
  2.Spaţii vectoriale;
  3.Aplicaţii liniare;
  4.Forme biliniare şi pătratice;
  5.Grafuri;
  6.Programare liniară;
  7.Problema transporturilor;
  8.Matematica computaţională cu MATLAB;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 288
 • Anul aparitiei 2012
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor de la masterul Matematici aplicate în inginerie din cadrul Departamentului de Matematică a Universităţii „Politehnica” din Timişoara. Prin problematica abordată, ea este utilă tuturor celor interesaţi în cunoaşterea şi folosirea corectă a algoritmilor de optimizări.

 • Autor: Tudor Iclănzan, Daniel Stan
 • Titlul: Valorificarea invenţiei brevetate
 • ISBN: 978-606-554-237-2
 • Pret: 27.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Creativitate,inovare industrială şi dezvoltare tehnologică;
  3.Invenţia şi proprietatea industrială;
  4.Brevetul de invenţie;
  5.Evaluarea şi valorificarea invenţiilor brevetate;
  6.Metoda INV-VAL de evaluare şi valorificare a invenţiei brevetate;
  Bibliografie;
  Anexe.
 • Numar pagini 308
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Prin informaţiile în domeniul proprietăţii intelectuale, prin tehnicile de evaluare şi posibilităţiile de valorificare prezentate, lucrarea vine în întâmpinarea celor care au nevoie de informaţie în domeniul menţionat şi contribuie la adaptarea sistemului de cercetare, dezvoltare şi inovare la cerinţele de integrare în Uniunea Europeană, în concordanţă cu liniile directoare menţionate în Planul Naţional pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (PNCDI) şi Stategia Naţională în domeniul proprietăţii intelectuale (2003 - 2007)

 • Autor: Teodor Hepuţ,Ana Socalici,Erika Ardelean,Marius Ardelean,Nicolae Constantin,Radu Buzduga
 • Titlul: Valorificarea deşeurilor feroase mărunte şi pulverulente
 • ISBN: 978-606-554-245-7
 • Pret: 28.00 lei
 • Cuprins: 1.Caracteristici calitative ale deşeurilor feroase mărunte şi pulverulente;
  2.Procedee de valorificare a deşeurilor feroase mărunte şi pulverulente;
  3.Cercetări şi experimentări proprii cu privire la valorificarea deşeurilor feroase mărunte şi pulverulente;
  4.Concepţia şi proiectarea instalaţiilor pilot de obţinere a produsului carbofer;
  5.Realizarea şi testarea industrială a produsului carbofer cu înalt grad de metalizare, prin reducere directă în cuptor tubular rotativ.
 • Numar pagini 340
 • Anul aparitiei 2012
 • Adresabilitatea Lucrarea prezintă studenţilor şi specialiştilor din domeniile Ingineria Materialelor, respectiv Inginerie şi Management un subiect important din punct de vedere al valorificării deşeurilor feroase mărunte şi pulverulente în industria siderurgică.