Editura Politehnica
 
Colectia Mecanica
 • Autor: Ioan Smicală, Alexandru Tocarciuc
 • Titlul: Mecanică. Teorie şi aplicaţii
 • ISBN: 978-973-625-851-0
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins:
  1. Statica punctului material
  2. Reducerea sistemului de forţe
  3. Centre de greutate
  4. Echilibrul corpului rigid şi al sistemelor materiale
  5. Cinematica punctului
  6. Cinematica corpului rigid
  7. Dinamica punctului material
  8. Dinamica sistemelor materiale
  Anexe
  Bibliografie
 • Numar pagini 266
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează, în primul rând, studenţilor, dar poate fi consultată şi de inginerii de la altă specialitate sau de economiştii care au tangenţă în activitatea lor cu unele probleme de mecanică şi care participă la elaborarea sau avizarea unor proiecte tehnice pentru care sunt necesare şi unele cunoştinţe sumare de inginerie mecanică.

 • Autor: Ioan Nicoară, Corina Gruescu,
 • Titlul: Fiabilitate şi terotehnică
 • ISBN: 978-973-625-638-7
 • Pret: 22.00 lei
 • Cuprins:
  1. Elemente privind calitatea produselor
  2. Fiabilitatea produselor
  3. Indicatori de fiabilitate
  4. Indicatori de fiabilitate a sistemelor
  5. Legi de distribuţie utilizate în studiile de fiabilitate
  6. Elemente de tribologie
  7. Încercări de fiabilitate
  8. Elemente de terotehnică şi terotehnologie
  Bibliografie
 • Numar pagini 310
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează, în general, tuturor inginerilor, dar reprezintă şi un suport didactic extrem de util pentru instruirea studenţilor de la specializarea Autovehicule Rutiere.

 • Autor: Mircea Dorin Vasilescu, Tiberiu Aurel Vasilescu
 • Titlul: Totul despre ProgeCAD. Teorie şi aplicaţii practice
 • ISBN: 978-973-625-935-7
 • Pret: 17.00 lei
 • Cuprins:
  1.Introducere în ProgeCAD;
  2.Activităţi în lucru în ProgeCAD;
  3.Realizarea desenelor 2D în ProgeCAD;
  4.Realizarea desenelor 3D în ProgeCAD;
  5.Metode avansate de lucru în ProgeCAD;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 152
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor, absolvenţilor, inginerilor şi doctoranzilor din domeniul mecanic sau electric, care urmăresc aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor din domeniul conceperii şi utilizării proiectării asistate pentru realizarea proceselor tehnologice de fabricare industrială.

 • Autor: Nicolae Herişanu
 • Titlul: Fundamente de inginerie mecanică.Statica
 • ISBN: 978-606-554-231-0
 • Pret: 23.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Statica punctului material;
  3.Reducerea sistemelor de forţe aplicate rigidului;
  4.Geometria maselor;
  5.Echilibrul rigidului;
  6.Echilibrul sistemelor de corpuri;
  7.Statica firelor;
  8.Aplicaţii tehnice ale staticii;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 246
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Modul în care a fost elaborată îi conferă toate atuurile pentru a se constitui într-un real sprijin studenţilor de la facultăţile cu profil tehnic, precum şi specialiştilor din producţie cu preocupări în domeniu şi cu minime cunoştinţe de fizică şi matematică.

 • Autor: Corneliu Birtok-Băneasă, Sorin Aurel Raţiu
 • Titlul: Admisia aerului în motoarele cu ardere internă.Filtre supraaspirante.Sisteme dinamice de transfer
 • ISBN: 978-606-554-268-6
 • Pret: 52.00 lei
 • Cuprins: 1.Bazele teoretice ale procesului de admisie în motoarele cu ardere internă;
  2.Evoluţia filtrului de aer.Moduri de filtrare;
  3.Filtre de aer SUPRAASPIRANTE.Concepte proprii;
  4.Filtrul SUPRAASPIRANT INVERSAT A/00350/12.05.2008;
  5.Sistemul dinamic de transfer al aerului (SDTA);
  6.Testarea îmbunătăţirii admisiei aerului unui motor cu ardere internă;
  7.Captator aerodinamic axial pentru autocamioane;
  Anexa.
 • Numar pagini 140
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Lucrarea se doreşte a fi un studiu preliminar şi informativ cu privire la utilizarea în practică a unor sisteme, concepute şi testate de către autori, care să ducă la îmbunătăţirea procesului de admisie a aerului în motoarele cu ardere internă, situaţie ce se reflectă în majorarea gradului de umplere a cilindrilor, în reducerea consumului de combustibil şi implicit în scăderea emisiilor poluante.

 • Autor: Vasile Marinca, Nicolae Herişanu
 • Titlul: Mecanică. Dinamică. Vol. II
 • ISBN: 978-606-554-374-4
 • Pret: 30.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Dinamica punctului material liber;
  3.Dinamica punctului material supus la legături;
  4.Dinamica mişcării relative a punctului material;
  5.Dinamica punctului de masă variabilă;
  6.Momente de inerţie;
  7.Teorema energiei cinetice;
  8.Teoremele impulsului;
  9.Dinamica rigidului cu axă fixă;
  10.Dinamica rigidului cu punct fix;
  11.Mişcarea generală a rigidului;
  ...
  18.Elemente de dinamică neliniară.
 • Numar pagini 398
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Acest curs universitar este redactat clar, concis şi este accesibil unui cititor care posedă minime cunoştinţe de fizică şi matematică. Fiecare formulă este demonstrată riguros, în fiecare paragraf sunt prezentate aplicaţii şi probleme rezolvate.

 • Autor: Karoly Menyhardt, Ramona Nagy, Gheorghe Luca
 • Titlul: Mecanica. Dinamica. Teorie şi aplicaţii
 • ISBN: 978-606-554-759-9
 • Pret: 21.00 lei
 • Cuprins: 1.Dinamica punctului material;
  2.Dinamica sistemelor de uncte materiale şi a solidului rigid;
  3.Elemente de mecanică analitică;
  4.Ciocniri şi percuţii;
  5. Aplicaţii;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 208
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează atât studenţilor facultăţilor cu profil mecanic, cât şi tuturor celor interesaţi de însuşirea şi aprofundarea fenomenelor legate de dinamica punctelor şi a corpurilor rigide.

 • Autor: Dan Ioan Stoia, Cosmina Simona Vigaru, Laura Claudia Dobrescu
 • Titlul: Mecanică. Cinematica
 • ISBN: 978-606-554-958-6
 • Pret: 30.00 lei
 • Cuprins: 1.Cinematica punctului material;
  2.Cinematica rigidului;
  3.Compuneri de mişcări simultane;
  4.Aplicaţii ale cinematicii în tehnică;
  5.Aplicaţii;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 236
 • Anul aparitiei 2015
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează atât studenţilor facultăţilor cu profil fizic, cât şi tuturor celor care vor să aprofundeze fenomenele legate de mişcările punctului material şi ale corpului rigid.