Editura Politehnica
 
Colectia Monografii
 • Autor: Mihaela Popescu
 • Titlul: Materialele plastice şi îmbinarea lor
 • ISBN: 978-973-625-624-0
 • Pret: 28.00 lei
 • Cuprins:
  1.Materialele plastice-prezentare;
  2.Sudarea materialelor platice;
  3.Îmbinarea ţevilor din MP;
  4.Îmbinarea tâmplăriei din PVC pentru termopane;
  5.Îmbinarea MP şi MPA prin lipire cu adezivi;
  6.Îmbinarea mecanică a MP;
  7.Verificarea şi certificarea sudorilor care realizează îmbinări sudate din MP;
  8.Norme de protecţie a muncii şi igienă;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 360
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea are aplicabilitate pentru susţinerea cursurilor disciplinei de Îmbinarea Materialelor Avansate, an IV Inginerie Industrială şi master, dar poate fi utilizată şi de practicieni, de inginerii din producţie şi de operatori.

 • Autor: Duşan Popov, Nicolina Pop
 • Titlul: Bazele fizice ale conversiei fotovoltaice
 • ISBN: 978-606-554-053-8
 • Pret: 16.00 lei
 • Cuprins:
  1.Bazele experimentale ale fizicii cuantice;
  2.Formalismul fizicii cuantice;
  3.Aplicaţii ale ecuaţiei Schrodinger;
  4.Statistici cuantice;
  5.Structura cristalină a materiei;
  6.Elemente de fizica semiconductorilor;
  7.Dioda semiconductoare;
  8.Elemente de optică electromagnetică;
  9. Conversia fotovoltaică;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 148
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Monografia se adresează, în primul rând, studenţilor din anii terminali şi masteranzilor (care posedă cunoştinţe fundamentale de mecanică cuantică), precum şi altor specialişti (cadre didactice, ingineri), dornici să aprofundeze partea teoretică a problematicii conversiei fotovoltaice.

 • Autor: Borislav Crstici, Nicolae Boja, Octavian Lipovan, Doru Păunescu
 • Titlul: Monografia Departamentului de Matematică al Universităţii "Politehnica" din Timişoara
 • ISBN: 978-973-625-887-9
 • Pret: 65.00 lei
 • Cuprins:
  1.Introducere;
  2.Înaintaşii;
  3.Cadre didactice la catedrele de matematică (1948-2008);
  4.Componenţa actuală a Departamentului de Matematici;
  5.Originile şi dezvoltarea revistei "Matematică-Fizică" a Buletinului Ştiinţific al Universităţii "Politehnica" din Timişoara;
  6.Simpozionul de Matemetici şi Aplicaţii;
  7.Album de familie.
 • Numar pagini 308
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează tuturor categoriilor de cititori.

 • Autor: Daniela Fuiorea-Bulucea
 • Titlul: Tehnici de aliniere a imaginilor utilizând estimare neparametrică
 • ISBN: 978-973-625-928-9
 • Pret: 57.00 lei
 • Cuprins:
  1.Motivaţie;
  2.Tehnici de aliniere a imaginilor;
  3.Fundamentele teoretice privind tehnicile de aliniere a imaginilor;
  4.Metode propuse de aliniere a imaginilor bazate pe estimarea neparametrică a densităţii de probabilitate;
  5.Studiu experimental;
  6.Concluzii generale şi contribuţii:
  Bibliografie.
 • Numar pagini 138
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează tuturor categoriilor de cititori.

 • Autor: Simona Ionescu
 • Titlul: Sportul olimpic şi reprezentările sale religioase
 • ISBN: 978-973-625-931-9
 • Pret: 22.00 lei
 • Cuprins:
  I.Fundamentarea teoretică şi conceptuală a cercetării;
  1.Introducere;
  2.Studiul actual al cunoaşterii;
  3.Preambul asupra situaţiei societăţii actuale care perminte o abordare specifică a sportului de mare performanţă;
  4.Locul sportului în cadrul societăţilor moderne şi postmoderne: Franţa;
  5.Locul sportului în cadrul societăţilor moderne şi postmoderne: România;
  6.Sportul văzut ca un nou loc de validare a credinţei;
  II.Fundamentarea metodologică a cercetării;
  7.Demersul operaţional al cercetării;
  8.Mijloacele şi metodele utilizate;
  III.Rezultatele cercetării;
  9.Rezultatele şi interpretarea analizelor;
  Concluzii
  Bibliografie.
 • Numar pagini 208
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează tuturor categoriilor de cititori.

 • Autor: Nicolae Lupa
 • Titlul: Comportări asimptotice exponenţiale pentru operatori de evoluţie în spaţii Banach
 • ISBN: 978-606-554-876-3
 • Pret: 28.00 lei
 • Cuprins: Introducere;
  1.Operatori de evoluţie în spaţii Banach;
  2.Comportări asimptotice slabe;
  3.Comportări asimptotice neuniforme;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 142
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Volumul este foarte util studenţilor de la masterat şi doctorat care lucrează în special în domeniul ecuaţiilor diferenţiale sau cu derivate parţiale. De asemenea, prin aplicaţiile ei poate fi utilă şi celor din domeniul ştiinţelor exacte în general, dar şi economic sau ingineresc.

 • Autor: Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara
 • Titlul: Monografia Facultăţii de Inginerie din Hunedoara 1970-2010
 • ISBN: 978-606-554-121-4
 • Pret: 46.00 lei
 • Cuprins: 1.Învăţământul superior tehnic hunedorean în contextul industrial şi istoric al municipiului;
  2.Organizarea actuală a facultăţii;
  3.Procesul de învăţământ;
  4.Cercetarea ştiinţifică;
  5.Programe şi relaţii de cooperare internaţională ale Facultăţii de Inginerie din Hunedoara;
  6.Baza materială;
  7.Revistele Facultăţii de Inginerie din Hunedoara;
  8.Noi, cadrele didactice, despre noi;
  9.Promoţiile de absolventi.
 • Numar pagini 362
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Monografia se adresează tuturor categoriilor de cititori.

 • Autor: Alexandru Rene Trica
 • Titlul: Sisteme cu sustentaţie electromagnetică
 • ISBN: 978-973-625-907-4
 • Pret: 96.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Modelarea sistemelor cu sustentaţie magnetică;
  3.Metode de stabilizare şi reglare a sistemlor cu sustentaţie electromagnetică;
  4.Metode pentru estimarea stării sistemelor cu sustentaţie electromagnetică;
  5.Implementarea regulatoarelor pentru sistemele cu sustentaţie electromagnetică;
  6.Rezultate experimentale;
  Anexe.
 • Numar pagini 360
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea este recomandată tinerilor cercetători şi studenţilor în automatizări digitale complexe, cu aplicaţii în industriile viitorului.

 • Autor: I.M. Idriss, R.W. Boulanger, în traducerea lui Vlad Perlea
 • Titlul: Lichefierea pământurilor în timpul cutremurelor
 • ISBN: 978-606-554-099-6
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: Cuvânt înainte;
  Prefaţa autorilor;
  Simboluri şi abrevieri;
  1.Lichefierea pământurilor în timpul cutremurelor;
  2.Principiile fundamentale ale lichefierii;
  3.Declanşarea lichefierii;
  4.Consecinţele lichefierii;
  5.Reducerea pericolului de lichefiere;
  6.Slăbirea ciclică a argilelor şi a prafurilor plastice;
  7.Observaţii finale;
  Referinţe bibliografice.
 • Numar pagini 228
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează inginerilor care nu sunt foarte familiarizaţi cu principiile esenţiale ale mişcării pământului în timpul cutremurelor, cât şi ale lichefierii pământurilor.

 • Autor: Universitatea "Politehnica" din Timişoara
 • Titlul: Cadre Didactice ale Politehnicii din Timişoara 1920-2010
 • ISBN: 978-606-554-204-4
 • Pret: 9.00 lei
 • Cuprins:
 • Numar pagini 84
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează tuturor categoriilor de cititori

 • Autor: Loredana Ciurdariu
 • Titlul: Proprietăţi ale operatorilor liniari şi mărginiţi pe spaţii pseudohilbertiene
 • ISBN: 978-606-554-153-5
 • Pret: 34.00 lei
 • Cuprins: 1.Prefaţă;
  2.Spaţii Loynes;
  3.Teorie spectrală pe spaţii Loynes;
  4.Funcţii Z-valuate şi funcţii gramian operatorial valuate;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 276
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează atât matematicienilor (studenţi, doctoranzi, cercetători), cât şi altor categorii de specialişti (ingineri, fizicieni etc.) care doresc să aplice rezultate moderne ale matematicii în domeniul lor de activitate.

 • Autor: Iacob Voia (Coordonator)
 • Titlul: O cometă în industria reşiţeană
 • ISBN: 978-606-554-260-0
 • Pret: 41.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere şi argument;
  2.Istoric;
  3.Personalităţi, personaje, colegi;
  4.Activităţi culturale şi sportive;
  5.Publicaţii. Manifestări ştiinţifice organizate;
  6.Analiza avariilor-sursă de progres tehnic. Accidente şi avarii la hidroagregatele proiectate;
  7.Oferte şi proiecte pentru export;
  8.Colaborări externe;
  9.Relaţiile institutului ... pe orizontală şi verticală;
  10.ICPEH/CCSITEH în cetate;
  11.Evenimente şi întâmplări, în amintirea celor care au lucrat aici: ce a însemnat ICPEH-CCSITEH pentru ei?;
  12.Gânduri ale colaboratorilor;
  13.Încheiere;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 512
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea se adresează tuturor categoriilor de cititori.

 • Autor: Mihaela Popescu
 • Titlul: Îmbinarea materialelor avansate
 • ISBN: 978-606-554-243-3
 • Pret: 70.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Probleme generale materiale avansate;
  3.Îmbinarea materialelor plastice;
  4.Îmbinarea materialelor compozite;
  5.Îmbinarea materialelor ceramice;
  6.Îmbinarea aliajelor cu memoria formei;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 660
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea a fost elaborată pe baza programei disciplinei specializării ingineria sudării, putând fi utilizată inclusiv la mastereşe de procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare sau de procedee avansate de prelucrare.

 • Autor: Alecu Ciorsac
 • Titlul: Bazele biochimice ale dezvoltării calităţilor biomotrice la jucătorii juniori de fotbal
 • ISBN: 978-606-554-382-9
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins: Introducere;
  1.Determinanţi biochimici ai caracteristicilor antropometrice în corelaţie cu performanţele fizice ale sportivilor;
  2.Studiul asupra unor parametri biochimici determinanţi pentru profilul antropometric al jucătorilor juniori de fotbal de la Centrul de Copii şi Juniori al F.C. Politehnica Timişoara;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 58
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Volumul se adresează tuturor celor interesaţi de bazele chimice ale dezvoltării calităţilor biomotrice la jucătorii juniori de fotbal.

 • Autor: Dorin Lelea, Adrian Eugen Cioablă, Cătălin Nişulescu
 • Titlul: Transfer de căldură cu aplicaţii în microcanale
 • ISBN: 978-606-554-378-2
 • Pret: 21.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Conducţia termică;
  3.Convecţia termică în spaţii deschise;
  4.Convecţia termică forţată în spaţii închise;
  5.Convecţia termică liberă;
  6.Fierberea.Condensarea;
  7.Radiaţia termică;
  8.Evaluarea pierderilor hidrodinamice la curgerea apei prin microtuburi;
  9.Transferul de căldură conjugat în microtuburi încălzite parţial;
  10.Curgerea şi transfer termic în microdispozitive termice3 încălzite parţial;
  11.Efectul conductivităţii termice variabile cu temperatura asupra criteriului Nu la curgerea prin microtuburi;
  12.Efectul disipării vâscoase asupra transferului de căldură şi a curgerii prin microtuburi;
  13.Transfer de căldură şi scurgerea prin microschimbătoare de căldură cu efectul disipării vâscoase;
  14.Transferul de căldură şi curgerea nanofluidelor Al2O3/apă prin microtuburi cu disipare vâscoasă;
  15.Evaluarea performanţelor microschimbătorului de căldură având nanofluid Al2O3/apă ca şi fluid de lucru;
  16.Microdispozitivul termic cu jetul tangenţial de intrare şi proprietăţile variabile ale fluidului;
  17.Efectul geometriei secţiunii de intrare a microdispozitivului termic cu jeturi tangenţiale;
  18.Microdispozitivul termic cu jeturi tangenţiale multiple;
  19.Cercetarea experimentală asupra transferului de căldură şi curgerii prin microtuburi;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 254
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Materialul prezentat este deosebit de valoros, foarte interesant, util şi important, atât pentru studenţii de profil mecanic şi electronic, cât şi pentru specialiştii direct implicaţi în probleme legate de managementul termic al dispozitivelor electronice.