Editura Politehnica
 
Colectia Constructii
 • Autor: Cornel Furdui
 • Titlul: Construcţii din lemn. Materiale şi elemente de cal
 • ISBN: 973-625-211-6
 • Pret: 25.00 lei
 • Cuprins:
  1. Introducere
  2. Lemnul pentru construcţii. Produse din lemn
  3. Caracteristicile fizice şi mecanice ale lemnului
  4. Dimensionarea elementelor de construcţii din lemn
  5. Îmbinări la construcţiile din lemn
  6. Comportarea şi calculul la foc a elementelor din lemn
  7. Protecţia şi consolidarea elementelor din lemn
  Bibliografie
 • Numar pagini 388
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adreseaza studenţilor care se formează în ingineria construcţiilor, dar şi inginerilor sau tehnicienilor implicaţi în activitatea de proiectare şi execuţie a structurilor din lemn.

 • Autor: Gheorghe Lucaci, Florin Belc, Cornel Bancea, Ciprian Costescu
 • Titlul: Drumuri. Elemente de proiectare
 • ISBN: 978-606-554-049-1
 • Pret: 19.00 lei
 • Cuprins:
  1. Elemente pentru proiectarea drumurilor în plan;
  2. Proiectarea drumurilor în profil longitudinal;
  3. Elemente pentru proiectarea drumurilor în profil transversal;
  4. Dimensionarea structurilor rutiere;
  5. Ranforsarea complexelor rutiere;
  6. Consolidarea şi protejarea terasamentelor;
  Bibliografie;
  Anexe.
 • Numar pagini 320
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Prin structură şi conţinut lucrarea se adresează în primul rând studenţilor, dar poate constitui şi o bază de informaţii utile şi pentru specialiştii constuctori care îşi desfăşoară activitatea în domeniul drumurilor.

 • Autor: Carmen-Aurelia Peptan, Cristina-Otilia Voicu, Virgil Haida
 • Titlul: Fundaţii speciale
 • ISBN: 978-606-554-133-7
 • Pret: 30.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Consideraţii generale privind interacţiunea construcţie-teren;
  3.Fundaţii pentru unele construcţii speciale;
  4.Fundaţii din plăci curbe şi subţiri;
  5.Fundaţii pentru stâlpii liniilor electrice aeriene;
  6.Fundaţii încastrate elastic în teren;
  7.Fundaţii pe piloţi;
  8.Fundaţii de mare adâncime;
  9.Fundaţii de maşini;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 388
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea În afară de elemente constructive şi tehnologice referitoare la fundaţiile prezentate şi analizate, cartea conţine relaţii de calcul şi tabele cu mărimi folosite în practica proiectării şi execuţiei acestor fundaţii, adresându-se şi fiind utilă atât studenţilor şi masteranzilor din profilul construcţii cât şi inginerilor constructori din cercetare, proiectare şi execuţie.

 • Autor: Iosif Buchman
 • Titlul: Materiale de construcţii. Partea a doua
 • ISBN: 978-606-554-197-9
 • Pret: 22.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Betonul de masă volumică normală, betonul greu şi betonul uşor cu masa volumică de 800...2000 kg/mc;
  2.Betoane speciale;
  3.Betoane uşoare;
  4.Materiale ceramice;
  5.Materiale din sticlă;
  6.Materiale metalice;
  7.Materiale din lemn;
  8.Materiale bituminoase;
  9.Materiale din polimeri;
  10.Materiale de izolaţie,protecţie şi finisaj;
  11. Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 248
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea, constituie un material de specialitate la zi, deosebit de util studenţilor facultăţiilor de construcţii, dar şi specialiştilor constructori.

 • Autor: Iosif Buchman
 • Titlul: Materiale de construcţii. Prezentare sintetică
 • ISBN: 978-606-554-395-9
 • Pret: 24.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Caracteristici generale ale materialelor de construcţii;
  2.Materiale din piatră naturală;
  3.Lianţi anorganici (naturali);
  4.Mortare cu lianţi anorganici (minerali);
  5.Betonul de masă volumică normală, betonul greu şi betonul uşor cu masa volumică de 800...2000 kg/mc;
  6.Betoane speciale;
  7.Betoane uşoare;
  8.Materiale ceramice;
  9.Materiale din sticlă;
  10.Materiale metalice;
  11.Materiale din lemn;
  12.Materiale bituminoase;
  13.Materiale din polimeri;
  14.Materiale de izolaţie, protecţie şi finisaj;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 208
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Conţinutul cărţii se adresează în primul rând studenţilor, dar poate constitui şi o bază de informaţii utile pentru specialiştii constructori care nu au contact direct cu noile standarde.

 • Autor: Andrei Crişan, Norin Filip-Văcărescu
 • Titlul: Încercări de laborator pentru construcţii metalice
 • ISBN: 978-606-554-727-8
 • Pret: 14.00 lei
 • Cuprins: Cuvânt înainte;
  1.Introducere;
  2.Încercări de laborator pe materiale;
  3.Încercări experimentale pe îmbinări simple;
  4.Alte încercări experimentale;
  5.Referinţe.
 • Numar pagini 114
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Volumul este util nu numai studenţilor de la ciclul licenţă, dar şi masteranzilor şi doctoranzilor, precum şi inginerilor.

 • Autor: Iosif Buchman, Cătălin Badea
 • Titlul: Verificări frecvente ale caracteristicilor materialelor de construcţii uzuale
 • ISBN: 978-606-554-142-9
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Masa volumică a materialelor;
  2.Compacticitatea, porozitatea, absorbţia de apă şi porozitatea intergranulară (volumul de goluri);
  3.Ipsosul şi varul aerian pentru construcţii;
  4.Cimentul portland;
  5.Granulozitatea agregatelor curente/uzuale;
  6.Stabiliea compoziţiei betoanelor;
  7.Betonul proaspăt:
  8.Elemente de zidărie din argilă arsă;
  9.Determinări privind caracteristicile lemnului;
  10.Încercarea la tracţiune, la temperatura ambiantă, a oţelului beton laminat la cald;
  11.Betonul întârit. Evaluarea rezistenţei la compresiune prin metoda nedistructivă combinată;
  12.Betonul întărit. Densitatea. Determinarea rezistenţelor mecanice prinmetode distructive;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 146
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează în special studenţilor şi doctoranzilor aparţinând facultăţilor de construcţii, dar poate fi utilizată şi de specialiştii constructori încadraţi în laboratoarele de verificare a caracteristicilor materialelor de construcţii.

 • Autor: Sorin Codruţ Floruţ
 • Titlul: Reinforced concrete slabs strengthened using FRP composites
 • ISBN: 978-606-554-770-4
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: Preface;
  1.Introduction;
  2.Reinforced concrete slabs with openings;
  3.FRP materials in civil engineering;
  4.Similar studies and applications worldwide;
  5.Research conducted at UPT 2008-2011;
  6.Design of strengthening solutions;
  References.
 • Numar pagini 174
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Subiectul cartii este abordat ca un studiu de stat-of-the-art, care combină teoriea și datele practice de abordare cu privire la problematica dalelor de beton armat cu deschideri, cercetare experimentală și teoretică, alături de furnizarea de date interesante pentru proiectarea și aplicațiile practice pe teren.