Editura Politehnica
 
Colectia Prelucrarea Semnalelor
 • Autor: Corina Naforniţă
 • Titlul: Signals and Systems. Vol. I
 • ISBN: 978-973-625-944-9
 • Pret: 37.00 lei
 • Cuprins:
  1.Introduction;
  2.Systems;
  3.Convolution;
  4.Spectral analysis for analog periodic signals;
  5.Continuous-time Fourier transform;
  References.
 • Numar pagini 356
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează, in general, inginerilor din domeniul electric şi electronic.

 • Autor: Andrei Câneparu, Janos Gal
 • Titlul: Metode adaptive de prelucrare a semnalelor
 • ISBN: 978-973-625-605-9
 • Pret: 35.00 lei
 • Cuprins:
  1.Introducere;
  2.Semnale si sisteme în timp discret;
  3.Procese aleatoare în timp discret;
  4.Filtre lineare optimale;
  5.Predicţie lineară;
  6.Metode de gradient;
  7.Algoritmul gradientului stochastic (LMS);
  8.Algoritmi derivaţi din algoritmul LMS;
  9.Metoda celor mai mici pătrate;
  10.Soluţii recursive ale problemei LS;
  11.Filtrul Kalman;
  12.Algoritmi RLS rapizi;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 408
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Lucrarea se constituie într-un instrument de lucru util, dedicat tuturor celor interesaţi de prelucrarea digitală a semnalelor, în special de telecomunicaţii. Ea este adresată în primul rând studenţilor electronişti masteranzi care studiază disciplina Traitement adaptatif du signal, dar poate fi utilă doctoranzilor şi cercetătorilor care se specializează în domeniul prelucrării adaptive a semnalelor.

 • Autor: Ioan Naforniţă
 • Titlul: Teoria estimării bazată pe model
 • ISBN: 978-973-625-797-1
 • Pret: 25.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Marginea inferioară Cramer-Rao;
  3.Modele liniare;
  4.Estimarea nedeplasată şi cu dispersie minimă generalizată;
  5.Cel mai bun estimator liniar nedeplasat;
  6.Estimarea cu plauzibilitate maximă;
  7.Estimarea prin metoda celor mai mici pătrate;
  8.Estimarea prin metoda momentelor;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 334
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea este deosebit de valoroasă, este necesară, întrucât umple un gol existent în literatura de specialitate, ea adresându-se atât studenţilor, cât şi specialiştilor din domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor.