Editura Politehnica
 
Colectia Protectia Mediului
 • Autor: Cornelia Muntean, Adina Negrea, Lavinia Lupa, Mihaela Ciopec
 • Titlul: Analiza chimică şi fizico-chimică cu aplicaţii în protecţia mediului
 • ISBN: 978-973-625-973-9
 • Pret: 18.00 lei
 • Cuprins:
  1.Analiza calitativă;
  2.Analiza cantitativă;
  3.Metode de analiză a aerului;
  4.Metode de analiză a apei;
  5.Metode de analiză a solului;
  6.Tehnica securităţii muncii;
  Anexă.
 • Numar pagini 222
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Tematica abordată se înscrie în cerinţele actuale având în vedere necesitatea educării tinerei generaţii de viitori ingineri şi specialişti în ingineria mediului.

 • Autor: Ioana Alina Costescu
 • Titlul: Protecţia mediului
 • ISBN: 978-606-554-393-5
 • Pret: 22.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Mediul şi factorii de mediu.Definire şi noţiuni generale referitoare la protecţia mediului şi conservarea factorilor de mediu;
  2.Construcţii hidrotehnice.Definiţie şi clasificare;
  3.Construcţiile hidrotehnice.Locul acestora pentru protecţia şi conservarea calităţii factorilor de mediu;
  4.Noţiuni generale aferente legislaţiei mediului;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 224
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Lucrarea analizată este un material didactic bine documentat şi foarte util pentru formarea iniţială a viitorilor ingineri din domeniul ingineriei civile cu specific hidrotehnic, în spiritul imprimat de U.E. pentru protecţia mediului şi al rolulului pozitiv prin care aceste tipuri de costrucţii pot contribui la reabilitarea efectelor cauzate de activităţi antropice, ori calamităţi naturale, conform coceptului dezvoltării durabile.

 • Autor: Adina Negrea, Mihaela Ciopec
 • Titlul: Protecţia mediului
 • ISBN: 978-606-554-697-4
 • Pret: 29.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Protecţia atmosferei;
  3.Protecţia apelor;
  4.Protecţia solului;
  5.Gestionarea deşeurilor;
  6.Legislaţie.
 • Numar pagini 326
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Volumul oferă informaţii utile pentru formarea tinerei generaţii de ingineri, cât şi pentru specialiştii de mediu.