Editura Politehnica
 
Colectia Sinteze
 • Autor: Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici Din România
 • Titlul: Treptele Învinşilor Învingători
 • ISBN: 978-973-625-630-1
 • Pret: 35.00 lei
 • Cuprins:
  Cuvânt înainte
  Din cuvântul invitaţilor
  Mesaje adresate participanţilor
  Lucările simpozionului
  ADDENDA
 • Numar pagini 470
 • Anul aparitiei 2008
 • Adresabilitatea Volumul scoate în evidenţă împotrivirea românilor la regimul comunist şi se adreseaza tutror cititorilor interesaţi de acea parte a istoriei noastre.

 • Autor: Mircea Aurel Ciugudean
 • Titlul: Zâmbete la Electro
 • ISBN: 978-973-625-889-3
 • Pret: 9.00 lei
 • Cuprins:
 • Numar pagini 210
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea descrie animtiri cu haz povestite de către profesori, dar şi studenţi, din Universitatea Politehnica din Timisoara si se adresează tututror categoriilor de cititori.

 • Autor: Luca Buda
 • Titlul: Cântece de înmormântare şi pricesne
 • ISBN: 978-973-625-989-0
 • Pret: 30.00 lei
 • Cuprins:
  1.Eroii Geoagiului;
  2.Cuvânt introductiv;
  3.Cântece de înmormântare;
  4.Pricesne;
  5.Doine;
  6.Poezii;
  7.Instantanee din viaţa autorului;
  8.Postfaţă;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 408
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează tuturor categoriilor de cititori.

 • Autor: Mihai Crudu
 • Titlul: Această materie mai puţin stranie
 • ISBN: 978-606-554-095-8
 • Pret: 13.00 lei
 • Cuprins:
  1.Introducere;
  2.Dualitate.Complementaritate;
  3.Spaţiul şi teoria relativităţii;
  4.Radiaţia.Elemente de optică;
  5.Aprecieri generale asupra substanţei;
  6.Ultimele aspecte ale fenomenelor electrice, termice şi mecanice;
  7.Constante.Unele concluzii.
 • Numar pagini 120
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea are o adresabilitate mai generală şi poate fi de interes atât pentru cei cu preocupări în domeniul fizicii, cât şi pentru marele pubic.

 • Autor: Ervin Schrodinger
 • Titlul: Viaţa mea, viziunea mea despre lume
 • ISBN: 978-973-625-981-4
 • Pret: 22.50 lei
 • Cuprins:
  1.Introducere;
  2.Viaţa mea;
  3.Viziunea despre lume;
  4.Prefaţă;
  5.Căutarea drumului;
  6.Ce este adevărat?
 • Numar pagini 114
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Citirea cărţii este profund benefică, recomandabilă tuturor, mai ales tineretului care este în stadiul de formare.

 • Autor: Dumitru Daba
 • Titlul: The Philosophy of Nature and The Drama of Modern Physics
 • ISBN: 978-973-625-873-2
 • Pret: 8.00 lei
 • Cuprins: 1.Foreword;
  2.The paradoxes and dilemmas of 20th century physics;
  3.The science of the intellect and the philosophy of reason;
  4.The classical conceptualisation of the physical world;
  5.The modern conceptualisation of the physical world;
  6.Appendix;
  Notes and Bibliography;
  Index.
 • Numar pagini 124
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adreseaza tuturor categoriilor de cititori.

 • Autor: Dumitru Daba
 • Titlul: Ştiinţe filozofice sau filozofie ştiinţifică?
 • ISBN: 978-606-554-187-0
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins: 1.Fizica modernă şi marea ei dilemă;
  2.Criza fundamentelor matematicii;
  3.Mândrie sau prejudecată?
  4.Filozofie continentală sau analitică?;
  5.Idealism sau materialism?;
  6.Ştiinţe sau filozofie ştiinţifică?;
  7.Filozofie a ştiinţei sau filozofia naturii?;
  8.Cunoaştere practică sau teoretică?;
  9.Fiinţă sau devenire?;
  10.Devenire monotonă sau nodală?;
  11.Intelect sau raţiune?;
  12.Concept lingvistic ("logic") sau filozofic ("speculativ")?;
  13.Logică clasică (aristoteliană) sau modernă (hegeliană)?;
  14.Definiţii evidente sau dovedite?;
  15.Teoria generală a sistemelor sau Sistemica universală?;
  16.Parte sau element?;
  17.Cuantă-parte sau cuantă-element?;
  18.Spaţiu şi timp absolute (newtoniene) sau spaţiotemporalitate relativistă (hegeliană)?;
  19.Multiplicităţi atotcuprinzătoare sau exces al gândului imaginativ?;
  20.În loc de concluzii.
 • Numar pagini 214
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează tuturor categoriilor de cititori.

 • Autor: Sabin Ionel
 • Titlul: Romania in quotations
 • ISBN: 978-606-554-191-7
 • Pret: 7.00 lei
 • Cuprins: 1.Fragments from the dust of ages;
  2.People and places;
  3.My transient body;
  4.Outstanding personalities.
 • Numar pagini 52
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează tuturor categoriilor de cititori.

 • Autor: Sabin Ionel
 • Titlul: Generaţia. Interviuri necenzurate
 • ISBN: 978-606-554-195-5
 • Pret: 10.00 lei
 • Cuprins:
 • Numar pagini 126
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează tuturor categoriilor de cititori.

 • Autor: Alexandru Nichici
 • Titlul: Lucrări ştiinţifice.Concepere, redactare, comunicare
 • ISBN: 978-606-554-196-2
 • Pret: 24.00 lei
 • Cuprins: 1.Prefaţă;
  2.Introducere în comunicare ştiinţifică;
  3.Cercetare ştiinţifică;
  4.Studiu şi evaluarea lucrărilor ştiinţifice;
  5.Deontologia comunicării ştiinţifice;
  6.Conceperea lucrărilor ştiinţifice;
  7.Redactarea lucrărilor ştiinţifice;
  8.Comunicarea lucrărilor ştiinţifice;
  9.Teza de doctorat;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 262
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Autorul dispune de o dexteritate lingvistică de excepţie care, împreună cu un conţinut de o logică ireproşabilă a materialului, asigură orientarea/instruirea cititorului (care la rândul său este şi autor în devenire sau chiar format) în publicistica ştiinţifică şi tehnică.

 • Autor: Ioan Anton
 • Titlul: Visuri.Împliniri.Amintiri de la Politehnică (1943-2011)
 • ISBN: 978-606-554-391-1
 • Pret: 25.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Studenţia;
  2.Activitatea didactică;
  3.Ogorul ştiinţei;
  4."Seniorul" maşinilor hidraulice din România;
  5.Conducerea la doctorat;
  6.Activitatea managerială;
  7."Campusul" Politehnica Timişoara;
  8.Stima, respectul şi preţuirea studenţilor şi studentelor;
  9.Studenţii străini;
  10.Una-i Poli şi aia-i Prima!:
  11.Probleme gospodăreşti;
  12.Epilog.
 • Numar pagini 196
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Lucrarea este ca o „istorie secretă” a evenimentelor prin care au trecut mai bine de jumătate de secol dascălii, studenţii şi colaboratorii industriali ai Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara, relatată cu detaşare şi înţelepciune. Poate fi parcursă de orice categorie de cititori.

 • Autor: Willi Krisch
 • Titlul: Maeştri şi capodopere ale electrotehnicii
 • ISBN: 978-606-554-880-0
 • Pret: 18.00 lei
 • Cuprins:
 • Numar pagini 136
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Cartea se adresează tuturor categoriilor de cititori.