Editura Politehnica
 
Colectia Tehnologie
 • Autor: Ion Mitelea, Marius Vlaicu
 • Titlul: Selecţia materialelor şi a proceselor de fabricaţie
 • ISBN: 978-606-554-058-3
 • Pret: 28.00 lei
 • Cuprins:
  1.Procesul de selecţie a materialelor inginereşti;
  2.Rolul proceselor de fabricaţie în selecţia materialelor inginereşti;
  3.Metode cantitative de selecţie;
  4.Principii generale de selecţie a oţelurilor pentru îmbunătăţire;
  5.Principii generale de selecţie a oţelurilor pentru durificarea stratului de suprafaţă;
  6.selecţia oţelurilor pentru arbori;
  7.selecţia oţelurilor şi a tratamentelor termice pentru roţi dinţate; 8.Selecţia oţelurilor şi a tratamentelor termice pentru arcuri;
  9.Selecţia materialelor rezistente la temperaturi ridicate;
  10.Selecţia materialelor utilizate la temperaturi scăzute;
  11.Selecţia şi utilizarea materialelor rezistente la coroziune;
  12.Selecţia materialelor pentru scule aşchietoare;
  Anexe;
  Bibliografie selectivă.
 • Numar pagini 454
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează, în principal, inginerilor mecanici care activează în sectoare de proiectare şi execuţie, precum şi studenţilor din universitaţile tehnice.

 • Autor: Viorel-Aurel Şerban, Aurel Răduţă
 • Titlul: Ştiinţa şi ingineria materialelor. Ediţie revizuită şi adăugită
 • ISBN: 978-606-554-044-6
 • Pret: 16.00 lei
 • Cuprins:
  1.Introducere<
  Partea I-Ştiinţa materialelor
  2.Structura materialelor;
  3.Proprietăţile materialelor;
  4.Sisteme de aliaje;
  5.Transformări de fază în stare solidă;
  Partea a II-a-Ingineria materialelor
  6.Tehnologii de elaborare şi prelucrare a materialelor;
  7.Oţeluri şi fonte;
  8.Materiale şi aliaje neferoase;
  9.Materiale ceramice;
  10.Materiale polimerice;
  11.Materiale compozite:
  12.Selecţia şi utilizarea materialelor;
  Bibliografie;
  Anexe.
 • Numar pagini 526
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea cuprinde cunoştiinţe fundamentale, necesare studenţilor din profilele inginereşti, actualizate prin prezentarea celor mai noi tendinţe şi realizări din domeniul materialelor.

 • Autor: Richard Herman ş.a.
 • Titlul: Aplicaţii specifice în tehnologia materialelor
 • ISBN: 978-973-625-814-5
 • Pret: 10.00 lei
 • Cuprins:
  1.Prelucrarea datelor experimentale în tabele şi grafice.
  2.Calculul încărcăturii metalice necesare pentru elaborarea fontelor de turnătorie într-un agregat metalurgic de tip cubilou.
  3.Determinarea experimentală a unor proprietăţi ale amestecurilor de formare.
  4.Determinarea proprietăţilor aliajelor de turnătorie.
  5.Influenţa tehnologiei de confecţionare a formelor şi a turnării asupra calităţii pieselor turnate la turnarea manuală.
  6.Influenţa procedeului de turnare asupra calităţii pieselor turnate.
  7.Studiul influenţei deformării plastice asupra proprietăţilor mecanice ale materialelor.
  8.Studiul indicatorilor de deformare la prelucrarea dimensională prin laminare.
  9.Studiul indicatorilor de deformare la prelucrarea dimensională prin tragere.
  10.Studiul deformaţiilor la prelucrarea prin ambutisare.
  11.Studiul factorilor de influenţă asupra calităţii produselor obţinute prin ştanţare.
  12.Calculul dimensiunilor bravurii şi a semifabricatului iniţial la matriţarea cu bravură.
  13.Studiul prelucrării dimensionale prin eroziune electrică cu electrod masiv.
  14.Studiul prelucrării dimensionale prin eroziune electrică cu electrod filiform.
  15.Prelucrarea prin eroziune complexă electrică şi electrochimică.
  16.Debitarea cu plasma
  17.Sudarea manuală a metalelor cu electrod învelit.
  18.Determinarea regimului de sudare mecanizată sub strat de flux protector.
  19.Sudarea în medii de gaze protectoare MIG/MAG
  20.Studiul regimului de lucru la sudarea prin presiune în puncte.
  21.Sudarea cu ultrasunete a materialelor plastice.
  22.Acoperirea suprafeţelor prin vopsire electrostatică.
  Bibliografie
  Anexe
 • Numar pagini 160
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Metodele de analiză sunt pertinent prezentate şi sunt deosebit de importante pentru cei care se pregătesc şi lucrează în domeniul elaborării tehnologiilor de fabricaţie.

 • Autor: Richard Herman
 • Titlul: Utilaje pentru prelucrarea produselor vegetale
 • ISBN: 978-973-625-976-0
 • Pret: 14.00 lei
 • Cuprins:
  1.Noţiuni generale;
  2.Pregătirea materiei prime în vederea conservării;
  3.Conservarea cu ajutorul frigului artificial;
  4.Conservarea prin termosterilizare;
  5.Conservarea prin concentrare;
  6.Conservarea prin deshidratare;
  7.Conservarea cu ajutorul radiaţiilor ionizate;
  8.Conservarea cu ajutorul zahărului şi a sării;
  9.Conservarea prin acidifiere;
  10.Conservarea cu ajutorul antisepticelor.
 • Numar pagini 132
 • Anul aparitiei 2012
 • Adresabilitatea Cartea este adresată în egală măsură studenţilor de la specializările Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară şi Utilaje şi instalaţii de proces, cât şi specialiştilor din industrie.

 • Autor: Richard Herman, Voicu-Ioan Safta
 • Titlul: Grundlagen Der Werkstoffverfahren. Band I
 • ISBN: 978-973-625-983-8
 • Pret: 19.00 lei
 • Cuprins:
  1.Einlaitung;
  2.Werkstoffe fur die machinenbauindustrie;
  3.Gewinnungsverfahren der metsllischen werkstoffe;
  4.Eigenschaften der metalle und daren;
  5.Bestimmung, studium und prufung der metall-eigenschaften;
  6.Die gewinnung der bauteille durch giesverfahren;
  7.Die bearbeitung der metallischen werkstoffe durch plastische errformung.
 • Numar pagini 194
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea este adresată atât studenţilor de la specializările cu predare în limba germană a profilelor mecanice şi electrice, cât şi specialiştilor din industrie, din ţară şi străinătate.

 • Autor: Adrian But
 • Titlul: Maşini şi sisteme avansate de prelucrare
 • ISBN: 978-973-625-949-4
 • Pret: 27.00 lei
 • Cuprins:
  1.Procesul de producţie, baza sistemelor avansate de prelucrare;
  2.Producţia flexibilă automată;
  3.Sisteme de comandă după program;
  4.Structura sistemelor avansate de prelucrare;
  5.Sisteme de transport al pieselor;
  6.Sisteme integrate;
  7.Sistemul flexibil de fabricaţie;
  8.Exemple de sisteme avansate de fabricaţie;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 248
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează cadrelor tehnice direct interesate în asigurarea unor procese tehnologice competitive dar şi celor care coordonează – organizează- planifică o producţie modernă, competitivă.

 • Autor: Camelia Pinca-Bretotean
 • Titlul: Fabricarea şi asamblarea autovehiculelor rutiere. Vol II
 • ISBN: 978-606-554-110-8
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: 1. Tehnologia de fabricaţie a pieselor tip arbore;
  2. Tehnologia de fabricaţie a pieselor de tip alezaj;
  3. Tehnologia de fabricaţie a roţilor dinţate;
  4. Tehnologia de fabricaţie a carcaselor;
  5. Tehnologia de fabricaţie a pistoanelor, segmenţilor şi a bielelor;
  6.Bazele tehnologiei asamblării autovehiculelor rutiere;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 218
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor de la Facultatea de inginerie Hunedoara, specializarea Autovehicule Rutiere, oferindu-le posibilitatea aprofundării cunoştinţelor teoretice din acest domeniu.

 • Autor: Ion Mitelea, Radu Alexandru Roşu
 • Titlul: Sudabilitatea oţelurilor inoxidabile
 • ISBN: 978-606-554-124-5
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins: 1.Structura şi proprietăţile oţelurilor inoxidabile;
  2.Comportarea la sudare a oţelurilor inoxidabile feritice cu Cr şi având sub 0,15% C;
  3.Comportarea la sudare a oţelurilor inoxidabile Cr-Ni cu structură martensitică "moale";
  4.Comportarea la sudare a oţelurilor austenito-feritice de tip duplex;
  5.Comportarea la sudare a oţelurilor inoxidabile austenitice;
  6.Coroziunea îmbinărilor sudate din oţeluri;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 160
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează în primul rând inginerilor mecanici care activează în domeniul sudării, doctoranzilor în specialitatea \"Ştiinţa şi Ingineria materialelor\" şi în al doilea rând studenţilor care-şi desăvârşesc pregătirea profesională în domeniul abordat.

 • Autor: Ion Mitelea
 • Titlul: Ştiinţa materialelor. II
 • ISBN: 978-606-554-035-4
 • Pret: 30.00 lei
 • Cuprins: 1.Tratamente termice aplicate oţelurilor şi fontelor;
  2.Tratamente termochimice;
  3.Oţeluri aliate pentru construcţii:
  4.Procedee fizico-chimice pentru depunerea straturilor subţiri;
  5.Materiale pentru scule;
  6.Metale şi aliaje neferoase;
  7.Materiale ceramice;
  8.Polimeri pentru inginerie;
  9.Materiale compozite;
  10.Influenţa porceselor de prelucrare asupra structurii materialelor;
  11.Selecţia materialelor în constrcuţia de maşini;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 416
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează inginerilor mecanici, inginerilor de materiale, cercetătorilor şi proiectanţilor din muneroase domenii industriale, precum şi studenţilor care îşi desăvârşesc pregătirea în universităţile tehnice de profil.

 • Autor: Richard Herman
 • Titlul: Tehnologia materialelor. Vol. II
 • ISBN: 978-606-554-091-0
 • Pret: 17.00 lei
 • Cuprins: 8.Metalurgia pulberilor;
  9.Prelucrarea prin eroziune;
  10.Prelucrarea materialelor metalice prin sudare;
  11.Prelucrarea materialelor metalice prin lipire;
  12.Tăierea materialelor;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 200
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea este adresată studenţilor de la toate specializările Facultăţii de Mecanică, dar poate fi utilă şi altor studenţi politehnişti sau chiar tehnicienilor şi inginerilor din domeniul construcţiilor de maşini.

 • Autor: Richard Herman
 • Titlul: Tehnologia materialelor. Vol. I
 • ISBN: 978-973-625-817-6
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Materiale utilizate în construcţia de maşini;
  3.Procedee de elaborare a materialelor metalice;
  4.Proprietăţile metalelor şi aliajelor;
  5.Determinarea, studiul şi controlul proprietăţilor materialelor;
  6.Obţinerea pieselor prin turnare;
  7.Prelucrarea prin deformare plastică a materialelor metalice.
 • Numar pagini 190
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea este adresată studenţilor de la toate specializările Facultăţii de Mecanică, dar poate fi utilă şi altor studenţi politehnişti sau chiar tehnicienilor şi inginerilor din domeniul construcţiilor de maşini.

 • Autor: Viorel-Aurel Şerban, Aurel Răduţă
 • Titlul: Ştiinţa şi ingineria materialelor. Ediţia a III-a
 • ISBN: 978-606-554-738-4
 • Pret: 45.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Structura materialelor;
  3.Proprietăţile materialelor;
  4.Sisteme de aliaje;
  5.Transformări de fază în stare solidă;
  6.Tehnologii de elaborare şi prelucrare a materialelor;
  7.Oţeluri şi fonte;
  8.Metale şi aliaje neferoase;
  9.Materiale ceramice;
  10.Materiale polimerice;
  11.Materiale compozite;
  12.Selecţia şi utilizarea materialelor;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 536
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Lucrarea cuprinde cunoştiinţe fundamentale, necesare studenţilor din profilele inginereşti, actualizate prin prezentarea celor mai noi tendinţe şi realizări din domeniul materialelor.