Editura Politehnica
 
Colectia Hidrotehnica
 • Autor: Ioana Alina Costescu, Mircea Orlescu
 • Titlul: Abordarea integrată şi conformă a managementului deşeurilor. Exemple de calcul şi proiectare
 • ISBN: 978-606-554-052-1
 • Pret: 19.00 lei
 • Cuprins:
  Lucrarea 1
  ...
  Lucrarea 12
  Bibliografie.
 • Numar pagini 90
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea se constituie ca un instrument util pentru formarea competenţelor viitorilor specialişti în domeniile Ingineriei Mediului şi Ingineriei Civile.

 • Autor: Laura Constantinescu, Adia Grozav
 • Titlul: Ştiinţa solului. Lucrări practice
 • ISBN: 978-606-554-000-2
 • Pret: 17.00 lei
 • Cuprins:
  1.Studiul şi recunoaşterea mineralelor;
  2.Descrierea mineralelor;
  3.Studiul şi recunoaşterea rocilor;
  4.Determinarea însuşirilor fizice ale solului;
  5.Determinarea însuşirilor chimice ale solului;
  Bibliografie;
  Anexă.
 • Numar pagini 146
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea de faţă se doreşte a fi atât un ajutor pentru o mai bună înţelegere a problemelor prezentate la curs, cât şi un îndrumător practic pentru determinarea acelor însuşiri ale solului fără de care nu se poate concepe ameliorarea lui.

 • Autor: Erica Beata Maria Beilicci
 • Titlul: Ecohidrologie. Aplicaţii
 • ISBN: 978-973-625-906-7
 • Pret: 13.00 lei
 • Cuprins: 1.Curba probabilităţilor de depăşire şi nedepăşire;
  2.Repartiţia normală utilizată în hidrologie şi ecohidrologie;
  3.Variabile aleatoare n-dimensionale. Repataţii normale şi empirice bidimensionale;
  4.Corelaţia liniară simplă;
  5.Corelaţia neliniară simplă;
  6.Rolul factorilor hidrologici şi hidraulici în structura ecotonelor şi ecosistemelor din apele curgătoare;
  7.Relaţii între factorii hidrologici şi ecohidrologici în ecosisteme;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 72
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Conţinutul lucrării este racordat la pregătirea unui inginer în abordarea problemelor complexe ale ecohidrologiei.

 • Autor: Laura Constantinescu
 • Titlul: Agricultură şi horticultură
 • ISBN: 978-606-554-205-1
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: 1.Factorii de vegetaţie şi dirijarea lor;
  2.Relaţia sol-apă-plantă;
  3.Fertilizarea solurilor;
  4.Lucrări de tehnologia agricolă;
  5.Metode de combatere a buruienilor;
  6.Organizarea terenului agricol şi a rotaţiei culturilor;
  7.Sistemul de agricultură pe terenurile irigate;
  8.Culturi irigate;
  9.Recoltarea culturilor şi păstrarea produslor agricole;
  10.Sisteme de agricultură pe terenurile în pantă;
  11.Sistemul de agricultură pe terenurile sărăturate;
  12.Sistemul de agricultură pe terenurile îndiguite şi desecate;
  13.Sistemul de agricultură pe terenurile nisipoase;
  14.Producerea răsadurilor de legume;
  15.Înfiinţarea culturilor de legume şi lucrările de îngrijire ce se aplică acestora;
  16.Cultura principalelor spacii de legume;
  17.Recoltarea, condiţionarea şi păstrarea legumelor;
  18.Producerea materialului săditor pomicol (pepiniera pomicolă);
  19.Organizarea şi înfiinţarea plantaţiilor pomicole;
  20.Tehnica întreţinerii plantaţiilor;
  21.Recoltarea fructelor;
  22.Cultura principalelor specii pomicole;
  23.Producerea materialului săditor viticol (pepiniera viticolă);
  24.Înfiinţarea plantaţiilor viticole;
  25.Lucrări de întreţinere în plantaţiile pe rod;
  26.Valorificarea recoltalor de struguri;
  Bibliografie.;
 • Numar pagini 206
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Acest curs a fost întocmit în concordanţă cu planul de învăţământ şi urmăreşte să le asigure studenţilor de la Specializarea de Îmbunătăţiri Funciare cunoştinţele necesare despre culturile agricole, în vederea proiectării sistemelor de irigaţii, desecări, drenaje şi combaterea eroziunii solului.

 • Autor: Laura Constantinescu
 • Titlul: Ştiinţa solului. Bonitarea şi evaluarea terenurilor
 • ISBN: 978-606-554-202-0
 • Pret: 23.00 lei
 • Cuprins: 1.Geneza solului;
  2.Chimia solului;
  3.Fizica solului;
  4.Clasificarea solurilor;
  5.Bonitarea şi evaluarea terenurilor;
  6.Controlul poluării solurilor;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 240
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cursul se adresează studenţilor de la specializările de Îmbunătăţiri Funciare şi Dezvoltare rurală, Ingineria Sistemelor Biotehnice şi ecologice şi Cadastru şi Evaluarea Bunurilor Imobile.

 • Autor: Rareş Hălbac-Cotoară-Zamfir
 • Titlul: Amenajări hidroameliorative. Proiectarea sistemelor de irigaţii şi drenaje
 • ISBN: 978-606-554-317-1
 • Pret: 25.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere.Generalităţi;
  2.Noţiuni de hidraulică şi climatologie utilizate în tehnica hidroamelioratorilor;
  3.Canale.Noţiuni de hidraulică.Dimensionarea canalelor;
  4.Drenaje;
  5.Irigaţii.
 • Numar pagini 264
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Lucrarea contribuie la dobândirea deprinderilor practice, ca prelungirea firească a celor teoretice însuşite la orele de curs. Această carte, în afară de exemplele de calcul, include şi numeroase elemente teoretice necesare înţelegerii proceselor ce au loc în cadrul sistemelor de îmbunătăţiri funciare şi a lucrărilor de hidroamelioraţii şi se adresează cu precădere studenţilor şi masteranzilor de la facultăţile din domeniu.

 • Autor: Rareş Hălbac-Cotoară-Zamfir
 • Titlul: Eficientizarea amenajărilor de desecare-drenaj
 • ISBN: 978-606-554-316-4
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere şi probleme generale;
  2.Istoricul şi evoluţia studiilor şi al lucrărilor de desecare-drenaj pe plan mondial şi în România;
  3.Proiectarea drenajelor orizontale tubulare.Calculul distanţei între drenuri;
  4.Drenajul controlat;
  5.Indicatori de exprimare a eficienţei unei amenajări de desecare-drenaj;
  6.Programe de calcul utilizate în proiectarea sistemelor de drenaj;
  7.Impactul amenajărilor de desecare-drenaj asupra mediului şi perspectivele dezvoltării din acest punct de vedere.
 • Numar pagini 204
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea prezintă o mare adresabilitate fiind indicată atât studenţilor de la ciclul master, cât şi specialiştilor din domeniul Îmbunătăţirilor Funciare.