Editura Politehnica
 
Colectia Chimie
 • Autor: Constantin Dăescu
 • Titlul: Tehnologia chimică textilă. Vol. I
 • ISBN: 978-973-625-971-5
 • Pret: 40.00 lei
 • Cuprins:
  Principii generale;
  1. Fibre textile;
  2. Tratamente preliminare;
  3. Teoria vopsirii;
  4. Practica vopsirii;
  5. Imprimarea;
  6. Tratamente finale;
  Bibliografie;
  Index.
 • Numar pagini 696
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Cartea se adresează formatorilor şi avansaţilor din domeniu, pentru care poate fi un tratat şi sursă de documentare primară, studenţilor din anii terminali şi celor ce urmează studiile de master, pentru care este un manual, practicienilor din industria textilă, pentru care este un îndrumar.

 • Autor: Constantin Dăescu
 • Titlul: Tehnologia chimică textilă. Vol. II
 • ISBN: 978-973-625-972-2
 • Pret: 40.00 lei
 • Cuprins:
  5. Imprimarea;
  6. Tratamente finale;
  Bibliografie;
  Index.
 • Numar pagini 462
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Cartea se adresează formatorilor şi avansaţilor din domeniu, pentru care poate fi un tratat şi sursă de documentare primară, studenţilor din anii terminali şi celor ce urmează studiile de master, pentru care este un manual, practicienilor din industria textilă, pentru care este un îndrumar.

 • Autor: Radu-Ioan Lazău, Ioan Lazău
 • Titlul: Managementul integrat al deşeurilor în industria materialelor de construcţii
 • ISBN: 978-606-554-022-4
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins:
  1.Industria cimentului şi dezvoltarea durabilă;
  2.Coprocesarea deşeurilor în fabricile de sticlă;
  3.Coprocesarea deşeurilor în fabricile de materiale ceramice pentru construcţii;
  4.Coprocesarea unor deşeuri în betoane;
  5.Alte materiale oxidice obţinute prin coprocesarea unor deşeuri;
  6.Sfârşitul vieţii deşeurilor;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 180
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea cartea se adresează în primul rând studenţilor de la ciclul de studii MASTER, dar şi doctoranzilor şi tuturor inginerilor interesaţi de reducerea impactului negativ al multor deşeuri industriale asupra mediului şi posibilităţile oferite de industria materialelor de construcţii pentru coincinerarea, coprocesarea sau imobilizarea acestor deşeuri.

 • Autor: Liviu-Virgil Costea, Angela Magda
 • Titlul: Noţiuni teoretice şi experienţe de chimie generală
 • ISBN: 978-606-554-175-7
 • Pret: 12.00 lei
 • Cuprins: Introducere;
  1.Substanţe şi corpuri;
  2.Soluţii;
  3.Analiza apei;
  4.Combustibili şi lubrifianţi;
  5.Coroziunea metalelor;
  6.Mase plastice;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 104
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea elaborată se adresează studenţilor de la facultăţile de Mecanică, Hidrotehnică şi Construcţii civile şi conţine aplicaţii practice destinate aprofundării noţiunilor predate în cadrul cursului de chimie generală.

 • Autor: Valentin Badea
 • Titlul: Chimia compuşilor naturali. Noţiuni teoretice şi aplicaţii experimentale
 • ISBN: 978-606-554-241-9
 • Pret: 22.00 lei
 • Cuprins: 1.Metode de izolare, separare şi identificare a compuşilor naturali;
  2.Flavonoide;
  3.Fenilpropene;
  4.Terpene;
  5.Lipide;
  6.Alcaloizii;
  7.Coloranţi porfirinici;
  8.Acizi nucleici.Nucleotide şi nucleozide;
  9.Anexe;
  Bibligrafie.
 • Numar pagini 184
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea se adresează atât cadrelor didactice şi studenţilor de la cursurile de licenţă şi master, dar şi doctoranzilor şi cercetătorilor din acest domeniu, aproape inepuizabil, al studiului compuşilor organici naturali.

 • Autor: Vasile-Nicolae Bercean
 • Titlul: Reacţiile compuşilor organici. Metode de obţinere a grupelor funcţionale organice
 • ISBN: 978-606-554-277-8
 • Pret: 34.00 lei
 • Cuprins: 1.Hidrocarburi saturate aciclice (alcani);
  2.Hidrocarburi saturate ciclice (cicloalcani);
  3.Hidrocarburi nesaturate cu legături duble >C=C< (Alchene, cicloalchene, diene, poliene);
  4.Hidrocarcburi nesaturate cu legătură triplă (alchene, acetilene);
  5.Hidrocarburi aromatice;
  6.Compuşi halogenaţi;
  7.Compuşi hidroxilici şi eteri;
  8.Compuşi organici cu sulf;
  9.Compuşi cu azot;
  10.Compuşi carbonilici şi derivaţi funcţionali;
  11.Compuşi carboxilici şi derivaţi funcţionali;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 320
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea este utilă la completarea cunoştinţelor de către studenţi din ciclul doi de studiu al chimiei şi tehnologiei chimice organice, dar şi al masteranzilor din domeniu.

 • Autor: Alfa Xenia Lupea
 • Titlul: Chimie analitică. Fundamente şi aplicaţii
 • ISBN: 978-606-554-386-7
 • Pret: 21.00 lei
 • Cuprins: 1.Clasificarea reacţiilor chimice;
  2.Bazele teoretice ale chimiei analitice;
  3.Echilibrul în soluţii;
  4.Echilibrul în soluţii saturate;
  5.Volumetria (titrimetria).Principii generale;
  6.Redoxometria.Stabilirea ecuaţiilor reacţiilor de oxido-reducere;
  7.Reacţii cu formare de complecşi;
  8.Titrimetria bazată pe echilibre de precipitare;
  Probleme propuse pentru verificarea cunoştinţelor;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 282
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea se adresează celor interesaţi de chimia analitică.

 • Autor: Ioan Lazău, Robert Ianoş, Cornelia Păcurariu
 • Titlul: Sinteza şi procesarea micro şi nanomaterialelor
 • ISBN: 978-606-554-409-3
 • Pret: 24.00 lei
 • Cuprins: 1.Noţiuni generale privind caracteristicile şi sinteza micro şi nanomaterialelor;
  2.Sinteza pulberilor oxidice prin metod combustiei;
  3.Metoda sol-gel;
  4.Metode bazate pe calcinarea unor precursori organici;
  5.Metoda precursorilor hidrosilicatici;
  6.Metoda hidrotermală;
  7.Procesarea micro şi nanopulberilor.
 • Numar pagini 266
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Prin tematica abordată, cartea se adresează în egală măsură inginerilor chimiști, cercetătorilor, studenților și masteranzilor interesați de domeniul extrem de actual al sintezei și procesării micro și nanomaterialelor.

 • Autor: Cornelia Păcurariu
 • Titlul: Suprafeţe şi interfeţe la nanomateriale
 • ISBN: 978-606-554-410-9
 • Pret: 16.00 lei
 • Cuprins: 1.Termodinamica fenomenelor de suprafaţă;
  2.Adsorbţia;
  3.Chimia coloidală;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 148
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Lucrarea tratează cu multă competenţă un domeniu interdisciplinar de real folos studenţilor de la master, doctoranzilor şi cercetătorilor cu preocupări în domeniu.

 • Autor: Alfa Xenia Lupea
 • Titlul: Chimie farmaceutică. Teste
 • ISBN: 978-606-554-432-1
 • Pret: 12.00 lei
 • Cuprins: Variante de teste;
  1.Antiseptice şi dezinfectante;
  2.Antiseptice orofaringiene, ORL, respectiv la nivelul aparatului respirator;
  Chimioterapice;
  4.Sulfamide antimicrobiene;
  5.Antibiotice;
  6.Medicamente antimicozice-antifungice;
  7.Medicamente antimalarice;
  8.Medicaţia antiamibiană;
  9.Medicaţia antivirală;
  10.Antituberculoase;
  11.Anticanceroase;
  12.Antihelmintice;
  Teste sulfamide antimicrobiene.Sinteze;
  Teste antibiotice.
 • Numar pagini 130
 • Anul aparitiei 2012
 • Adresabilitatea Cartea se adresează tuturor celor care studiază chimia farmaceutică.

 • Autor: Alfa Xenia Lupea, Mihai-Cosmin Pascariu, Carmen-Manuela Mitar, Corina Dalia Toderescu
 • Titlul: Chimie farmaceutică. Aplicaţii practice
 • ISBN: 978-606-554-711-7
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: 1.Principalele caracteristici fizice ale substanţelor medicamentoase;
  2.Analiza calitativă a substanţelor medicamentoase;
  3.Analiza chimică structurală a substanţelor medicamentoase organice;
  4.Sinteze de substanţe farmaceutice şi intermediari;
  Protecţia muncii;
  Bibliografie;
  Anexe.
 • Numar pagini 198
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Lucrarea de faţă, o introducere în vastele aplicaţii practice ale domeniului chimie farmaceutică, reprezintă un material deosebit de util pentru studenţii din anii superiori ai specializării farmacie.

 • Autor: Lucian - Mircea Rusnac
 • Titlul: Nanocompozite polimerice. Note de curs
 • ISBN: 978-606-554-676-9
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: Cuvânt înainte;
  1.Noţiuni introductive;
  2.Nanoparticule;
  3.Selecţia materialelor polimere şi a nanoparticulelor;
  4.Procesarea nanomaterialelor;
  5.Caracterizarea nanomaterialelor polimere;
  6.Proprietăţile materialelor nanostructurate polimerice.
 • Numar pagini 134
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Autorul îşi propune să prezinte cât mai pe înţelesul studenţilor, cunoştinţe cu caracter interdisciplinar: chimie anorganică, chimie macromoleculară, chimia şi fizica sistemelor disperse.

 • Autor: Mihai Medeleanu
 • Titlul: Modelarea nanostructurilor
 • ISBN: 978-606-554-613-4
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Modelul topologic;
  3.Modelul geometric;
  4.Modelul cuantic;
  5.Elemente de analiză corelaţională;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 128
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Lucrarea „Modelarea nanostructurilor” se adresează studenţilor de la ciclul de master din cadrul Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului.

 • Autor: Romul Marius Jurca
 • Titlul: Bionanomateriale
 • ISBN: 978-606-554-578-6
 • Pret: 18.00 lei
 • Cuprins: 1.Structura şi descrierea bionanomaterialelor;
  2.Interacţiunea bionanomaterialelor cu mediul fiziologic;
  3.Biocompatibilitatea materialelor cu organismul uman;
  4.Caracterizarea bionanomaterialelor;
  5.Aplicaţii şi utilizări ale bionanomaterialelor;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 124
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Cartea este un material util nu doar studenţilor, ci tuturor celor interesaţi de iniţierea în domeniul bionanomaterialelor.

 • Autor: Simion Jitian
 • Titlul: Chimie generală
 • ISBN: 978-606-554-677-6
 • Pret: 16.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Noţiuni introductive;
  2.Structura învelişului electric al atomului;
  3.Structura nucleului;
  4.Structura moleculei;
  5.Stări de agregare;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 138
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Cartea se adresează, în primul rând, studenţilor de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara a Universităţii “Politehnica” din Timişoara, dar este utilă şi celor care au nevoie de cunoştinţe generale de chimie.

 • Autor: Angela Magda, Liviu Virgil Costea
 • Titlul: Noţiuni teoretice de chimie generală
 • ISBN: 978-606-554-854-1
 • Pret: 22.00 lei
 • Cuprins: 1.Noţiuni introductive;
  2.Structura atomică a substanţelor.Tabelul periodic al elementelor;
  3.Legături chimice;
  4.Sisteme disperse;
  5.Soluţii;
  6.Combustibili;
  7.Lubrifianţi;
  8.Apa industrială;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 176
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Lucrarea reprezintă un valoros suport de informaţii de chimie generală aplicativă pentru domeniul de inginerie mecanică şi nu numai, sintetizat şi structurat din perspectiva problematicii specifice inginerului mecanic.