Editura Politehnica
 
Colectia Modelare-Simulare
 • Autor: Lucian Miheţ-Popa
 • Titlul: Modelare şi simulare în MATLAB şi Simulink cu aplicaţii în inginerie electrică. Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită
 • ISBN: 978-606-554-823-7
 • Pret: 35.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere în MATLAB şi Simulink;
  2.Instrucţiuni, funcţii şi operaţii debază ale MATLAB-ului;
  3.Calcul grafic. Reprezentări şi funcţii grafice;
  4.Achiziţia, interpolarea şi aproximarea datelor. Tehnici de prelucrare a semnalelor;
  5.Circuite electrice de CC şi CA. Tehnici de analiză şi rezolvare;
  6.Elemente de proiectare şi implementare a sistemelor de reglare automată. Răspunsul în domeniul timp şi frecvenţă;
  7.Introducere în Simulink. Modelare, simulare, analiză, biblioteci;
  8.Tehnici de programare în Simulink. Blocuri logice, familia funcţiilor, biblioteca stateflow;
  9.Biblioteca simpowersystems. Modelarea dispozitivelor electronice şi a convertoarelor statice;
  10.Modelarea în Simulink a circuitelor electrice şi a filtrelor de reţea. Simularea diferitelor regimuri de funcţionare;
  11.Modelarea şi simularea acţionărilor electrice cu maşini de curent continuu;
  Anexă;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 402
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Cartea este foarte utilă studenţilor de la facultăţile de inginerie electrică, automatică, energetică şi electronică, cadrelor didactice şi cercetătorilor din aceste domenii.

 • Autor: Lucian Miheţ-Popa, Mihaela Codruţa Ancuţi
 • Titlul: Algoritmi de simulare în inginerie electrică. Aplicaţii practice
 • ISBN: 978-606-554-829-9
 • Pret: 35.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere în MATLAB&SIMULINK;
  2.Calcul grafic.Reprezentări şi funcţii grafice;
  3.Importul şi exportul fişierelor de date. Funcţii de prelucrare a datelor;
  4.Tehnici de interpolare şi aproximare a datelor;
  5.Crearea şi conversia modelelor matematice;
  6.Tehnici de prelucrare a semnalelor.Transformata Fourier;
  7.Răspunsul în domeniul timp şi frecvenţă;
  8.Caracteristici şi metode de proiectare ale regulatoarelor;
  9.Modelarea în SIMULINK a sistemelor în timp continuu şi discret;
  10.Modelarea circuitelor electrice în SIMULINK;
  11. Modelarea dispozitivelor electronice şi a convertoarelor statice utilizând biblioteca SIMPOWERSYSTEMS (SPS);
  12.Modelarea în SIMULINK a maşinilor de curent continuu;
  13.Modelarea şi implementarea în SIMULINK a acţionărilor cu maşini de curent continuu;
  14.Modelarea şi controlul maşinilor de inducţie cu ajutorul SIMULINK-ului;
  15.Modelarea şi controlul maşinilor sincrone cu ajutorul SIMULINK-ului;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 158
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Prin actualitatea conţinutului şi prin forma de prezentare lucrarea permite introducerea studenţilor în cunoaşterea unor elemente fundamentale din domeniul ingineriei electrice prin intermediul Algoritmilor de Simulare utilizând pachetul de programe software MATLAB & Simulink.

 • Autor: Lucian Miheţ-Popa
 • Titlul: Algoritmi de modelare şi simulare în inginerie electrică utilizând pachetul de programe MATLAB & Simulink
 • ISBN: 978-606-554-213-6
 • Pret: 78.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere în MATLAB & Simulink;
  2.Calcul grafic.reprezentări şi funcţii grafice;
  3.Importul şi exportul fişierelor de date. Funcţii de prelucrare a datelor;
  4.tehnici de interpolare şi aproximare a datelor;
  5.Crearea şi conversia modelelor matematice;
  6.Tehnici de prelucrare a semnalelor. Transformata Fourier;
  7.Răspunsul în domeniul timp şi frecvenţă;
  8.Caracteristici şi metode de proiectare ale regulatoarelor;
  9.Modelarea în Simulink a sistemelor în timp continuu şi discret;
  10.Modelarea circuitelor electrice în Simulink;
  11.Modelarea dispozitivelor electronice şi a convertoarelor statice utilizând biblioteca Simpowersystems (SPS);
  12.Modelarea în Simulink a maşinilor de curent continuu;
  13.Modelarea şi implementarea în Simulink a acţionărilor cu maşini de curent continuu;
  14.Modelarea şi controlul maşinilor de inducţie cu ajutorul Simulink-ului;
  15.Modelarea şi controlul maşinilor sincrone cu ajutorul Simulink-ului;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 460
 • Anul aparitiei 2015
 • Adresabilitatea Lucrarea este practică şi utilă, înglobând rezultate remarcabile din activitatea didactică şi de cercetare a autorului, şi o recomand cu încredere tuturor celor interesaţi, studenţilor din domeniul ingineriei electrice, dar şi cercetătorilor şi specialiştilor de profil electric.