Editura Politehnica
 
Colectia Programare
 • Autor: Cristina Marinescu, Petru Florin Mihancea
 • Titlul: Programare Java. Mecanisme fundamentale. Vol. I
 • ISBN: 978-606-554-284-6
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere în programarea orientată pe obiecte;
  2.Clase şi Obiecte;
  3.Transmiterea mesajelor;
  4.Câteva clase Java predefinite;
  5.Relaţia de moştenire;
  6.Polimorfismul.
 • Numar pagini 112
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor, programatorilor, precum şi tuturor persoanelor interesate de programarea orientată pe obiecte.

 • Autor: Petru Florin Mihancea, Cristina Marinescu
 • Titlul: Programare Java. Mecanisme avansate. Vol. II
 • ISBN: 978-606-554-285-3
 • Pret: 17.00 lei
 • Cuprins: 7.Interfeţe;
  8.Tratarea excepţiilor;
  9.Pachete;
  10.Colecţii de obiecte;
  11.Elemente de programare concurentă;
  12.Probleme frecvente în cod.Javadoc.Jar;
  13.Exerciţii şi probleme propuse spre rezolvare.
 • Numar pagini 132
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor, programatorilor, precum şi tuturor persoanelor interesate de programarea orientată pe obiecte.

 • Autor: Raul Robu, Lavinia E. Dragomir, Dadiana Căiman
 • Titlul: Structuri de date şi algoritmi. Aplicaţii
 • ISBN: 978-606-554-707-0
 • Pret: 30.00 lei
 • Cuprins: 1.Tehnici de căutare în tablouri;
  2.Tehnici de sortare a tablourilor;
  3.Tablouri de articole cu varietate;
  4.Mulţimi;
  5.Tehnici de căutare în şiruri;
  6.Sortarea fişierelor;
  7.Algoritmi recursivi;
  8.Liste simplu înlănţuite;
  9.Liste dublu înlănţuite;
  10.Liste multiplu înlănţuite;
  11.Liste cu subliste;
  12.Liste de tip "coadă";
  13.Stiva;
  14.Arbori binari ordonaţi;
  15.Arbori binari ordonaţi cu subliste;
  16.Probleme de sinteză;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 240
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor de la programele de studii din domeniul Ingineria Sistemelor şi din domeniul Informatică, dar şi unui cerc mai larg de cunoscători avizaţi.

 • Autor: Lucian Tutelea, Marcus Svoboda, Codruţa Mihaela Ancuţi
 • Titlul: Tehnici de programare în C. Aplicaţii pentru însuşirea noţiunilor de bază
 • ISBN: 978-606-554-864-0
 • Pret: 27.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Introducere;
  2.Tipuri de date;
  3.Operatori în limbajul C;
  4.Instrucţiuni de ciclare;
  5.Instrucţiuni de decizie;
  6.Funcţii;
  7.Pointeri în C;
  8.Tablouri în C;
  9.Şiruri de caractere;
  10.Structuri de date în C;
  11.Tablouri de structuri;
  12.Pointeri la structuri;
  13.Uniuni de date în C;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 158
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Prin tematica acoperită, cartea poate fi utilă specialiştilor din ingineria electrică şi nu numai, care doresc să înveţe limbajul C.

 • Autor: Mihaela Lascu, Raul Ionel
 • Titlul: Programare grafică
 • ISBN: 978-606-554-908-1
 • Pret: 26.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Concepte introductive referitoare la Instrumentaţia Virtuală;
  2.Implementarea unui program de tip Instrument Virtual;
  3.Utilizarea structurilor de programare;
  4.Dezvoltarea unei aplicaţii tip Proiect;
  5.Maşini de stare;
  6.Soluţii pentru interacţiunea la distanţă;
  7.Utilizarea unui modul specializat – Control, Design and Simulation;
  8.Maximizarea performanţelor de execuţie ale instrumentelor virtuale;
  Anexa 1 – Soluţii pentru rezolvarea problemelor propuse;
  Anexa 2 – Abrevieri şi termeni uzuali folosiți în programarea grafică;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 234
 • Anul aparitiei 2015
 • Adresabilitatea Cartea este utilă celor ce vor să se iniţieze rapid şi să exerseze instrumentaţia virtuală în LabView.

 • Autor: Alexandru Topîrceanu, Marius Marcu
 • Titlul: Introducere în programarea ANDROID
 • ISBN: 978-606-554-986-9
 • Pret: 28.00 lei
 • Cuprins: Introducere;
  Evaluarea unei idei de aplicații mobile;
  Sistemul de operare Android;
  Pregătirea mediului de lucru și prima aplicație;
  Concepte de bază ale unei aplicații;
  Stocarea datelor persistente;
  Interfața cu utilizatorul;
  Determinarea orientării ecranulu;
  Elemente adiționale de user experience (UX);
  Publicarea unei aplicații pe Google Play;
  Referințe.
 • Numar pagini 144
 • Anul aparitiei 2015
 • Adresabilitatea Cartea oferă un suport deosebit de necesar şi preţios programatorilor specialişti şi amatori în domeniu.