Editura Politehnica
 
Colectia Matematica
 • Autor: Lavinia E. Dragomir
 • Titlul: Aplicaţii de matematică asistată de calculator
 • ISBN: 978-606-554-078-1
 • Pret: 25.00 lei
 • Cuprins:
  1.Introducere în Matlab;
  2.Elemente de programare în Matlab;
  3.Reprezentări grafice în Matlab;
  4.rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare;
  5.Rezolvarea ecuaţiilor algebrice. Calculul valorilor proprii şi al vectorilor proprii;
  6.Rezolvarea ecuaţiilor transcendente;
  7.Rezolvarea sistemelor de ecuaţii neliniare. Rezolvarea problemelor de optimizare;
  8.Aproximarea numerică a funcţiilor;
  9.Integrare numerică. Rezolvarea ecuaţiilor diferenţiale şi a sistemelor de ecuaţii diferenţiale;
  10.Derivarea numerică;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 208
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea oferă, pe de-o parte, un suport consistent pentru pregătirea practică a studenţilor în cadrul disciplinei de Matematici asistate de calculator, iar pe de altă parte poate fi folosită de toţi cei care doresc să dobândească deprinderea de a folosi mediul Matlab pentru rezolvarea unor probleme de matematică de bază.

 • Autor: Adara M. Blaga
 • Titlul: O introducere în geometria varietăţilor diferenţiale
 • ISBN: 978-606-554-269-3
 • Pret: 21.00 lei
 • Cuprins: Cuvânt înainte;
  1.C -varietăţi diferenţiale;
  2.C -aplicaţii între două V -varietăţi diferenţiale;
  3.Vector tangent într-un punct la o C -varietate diferenţială;
  4.C -câmp de vectori tangenţi pe o C -varietate diferenţială;
  5.C -câmp de tensori pe o C -varietate diferenţială;
  6.Conexiuni liniare;
  7.Probleme propuse;
  8.Varietăţi riemanniene;
  9.Izometrii între varietăţi riemanniene;
  10.Izomorfismele muzicale asociate unei varietăţi riemanniene;
  11.Aplicaţia gradient;
  12.Conexiunea Levi-Civita;
  13.Aplicaţia urmă;
  14.Aplicaţia divergenţă:
  15.Integrarea pe C -varietăţi diferenţiale;
  16.Operatorul Laplace-Beltrami;
  17.Operatorul Hodge-de Rham;
  18.Coomologie de Rham;
  19.Fenomenul de curbură pe varietăţi riemanniene;
  20.Metrici riemanniene conform echivalente;
  21.Probleme propuse;
  22.Subvarietăţi ale lui R;
  23.Geodezice pe o varietate riemanniană;
  24.Soluţii;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 260
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Cartea de faţă se adresează, în primul rând, studenţilor care se pregătesc pentru o carieră de matematician, putând fi utilizată în cadrul mai multor discipline.

 • Autor: Adara M. Blaga
 • Titlul: Noţiuni de teoria omotopiei
 • ISBN: 978-606-554-279-2
 • Pret: 12.00 lei
 • Cuprins: Introducere;
  1.Preliminarii;
  2.Drumuri omotope;
  3.Aplicaţii omotope;
  4.Retracte de deformare;
  5.Probleme de liftare;
  6.Gradul topologic al unei aplicaţii continue;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 102
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Această carte se află la baza aprofundării altor discipline moderne utile celor care doresc să urmeze un doctorat în domeniu.