Editura Politehnica
 
Colectia Instalaţii pentru construcţii
 • Autor: Ioan Sârbu
 • Titlul: Modelări numerice şi optimizări în instalaţii
 • ISBN: 978-606-554-033-0
 • Pret: 21.00 lei
 • Cuprins:
  1.Introducere<
  2.Metode numerice de analiză matematică aplicabile la calculul instalaţiilor;
  3.Metode numerice de algebră aplicabile la calculul instalaţiilor;
  4.Metode moderne de modelare şi simulare numerică a proceselor din instalaţii;
  5.Modele numerice pentru rezolvarea unor probleme specifice de instalaţii;
  6.Metode şi tehnici de optimizare;
  7.Modele de optimizare a instalaţiilor;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 258
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Actualitatea şi diversitatea problemelor tratate, nivelul ştiinţific ridicat, ordinea şi rigurozitatea prezentării constituie tot atâtea argumente care recomandă această carte, în primul rând inginerilor, cercetătorilor, proiectanţilor, doctoranzilor şi altor specialişti din domeniu, fiind însă utilă şi accesibilă şi studenţilor de la facultăţile de profil.

 • Autor: Ioan Sârbu, Călin Sebarchievici
 • Titlul: Pompe de căldură
 • ISBN: 978-606-554-089-7
 • Pret: 48.00 lei
 • Cuprins:
  1.Introducere;
  2.Surse de căldură;
  3.Agenţii de lucru şi intermediari ai pompelor de căldură;
  4.Ciclurile de funcţionare a pompelor de căldură;
  5.Tipuri de pompe de căldură;
  6.Analiza economico-energetică a instalaţiilor cu pompe de căldură;
  7.Aplicaţii ale pompelor de căldură;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 216
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Prin complexitatea problemelor abordate şi prin modelul original de prezentare a acestora, cartea se constituie într-un instrument deosebit de util cadrelor didactice, doctoranzilor şi studenţilor din învăţământul superior de profil, precum şi specialiştilor care activează în cercetare, proiectare şi exploatare, pentru aplicarea în practică a numeroaselor aspecte fundamentale, soluţii, modele şi programe de calcul.

 • Autor: Emilian Ştefan Valea
 • Titlul: Instalaţii de încălzire
 • ISBN: 978-606-554-303-4
 • Pret: 16.00 lei
 • Cuprins: Cuvânt înainte;
  1.Confortul termic în clădiri şi pierderile de căldură ale acesteia;
  2.Necesarul de căldură. Consumul de combustibil;
  3.Sisteme locale de încălzire;
  4.Instalaţii de încălzire centrală;
  5.Calculul hidraulic al conductelor;
  6.Corpuri de încălzire;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 126
 • Anul aparitiei 2011
 • Adresabilitatea Tematica abordată în această lucrare este de actualitate întrucât se referă la una din instalaţiile pentru construcţii, pe cât de utile, pe atât de importante prin impactul asupra mediului înconjurător, dar şi prin costurile de exploatare ridicate. Lucrarea este elaborată în principal pentru uzul studenţilor care au în programa de studiu aceste instalaţii.Cartea este utilă şi specialiştilor în domeniu, cu preocupări pentru munca de cercetare, proiectare sau exploatarea instalaţiilor de încălzire.

 • Autor: Ioan Sârbu, Cristian Păcurar
 • Titlul: Confortul ambiental
 • ISBN: 978-606-554-729-2
 • Pret: 22.00 lei
 • Cuprins: 1.Introducere;
  2.Componentele fundamentale ale confortului;
  3.Factorii de confort termic;
  4.Evaluarea confortului termic;
  5.Simularea confortului termic utilizând programul TRNSYS;
  6.Asigurarea confortului olfactiv;
  7.Ventilarea încăperilor şi climatizarea de confort;
  8.Confortul acustic în instalaţii;
  9.Confortul vizual;
  10.Instalaţii inteligente din clădiri;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 208
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Cartea este recomandată în primul rând inginerilor, cercetătorilor, proiectanţilor, doctoranzilor şi altor specialişti din domeniu, dar este totodată utilă şi accesibilă şi studenţilor de la facultăţile de profil.

 • Autor: Olga Bancea, Marius Adam
 • Titlul: Tehnica măsurării şi reglării în instalaţiile de ventilare şi climatizare. Teorie şi aplicaţii
 • ISBN: 978-606-554-789-6
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: 1.Generalităţi;
  2.Aparate de măsură utilizate în instalaţiile de ventilare şi climatizare;
  3.Ventilatoare;
  4.Măsurarea presiunii şi debitului de aer în canale de aer;
  5.Sistemul de climatizare cu volum refrigerant variabil;
  6.Măsurarea experimentală a caracteristicilor unui jet liber izoterm;
  7.Sisteme de recuperare a căldurii în instalaţiile de ventilare şi climatizare;
  8.Tratarea complexă a aerului într-o instalaţie de climatizare (încălzire, răcire, umidificare);
  9.Perdele de aer;
  10.Măsurarea parametrilor funcţionali ai unui chiller;
  11.Scheme de automatizare în instalaţiile de ventilare şi climatizare;
  12.Aplicaţii numerice;
  13.Norme de protecţia muncii;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 204
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Lucrarea este deosebit de utilă studenţilor, dar şi specialiştilor din domeniul instalaţiilor de ventilare şi climatizare, intenţionează adâncirea pregătirii inginereşti a viitorilor specialişti în domeniu, fiind atât practică, cât şi aplicativă în studierea fenomenelor de ventilare şi climatizare.

 • Autor: Silviana Brata, Gabriel Petru Ostafe
 • Titlul: Termotrehnică. Teorie şi aplicaţii. Vol. I
 • ISBN: 978-606-554-747-6;97
 • Pret: 37.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Elemente de bază ale transferului de căldură;
  2.Conducţia termică în regim staţionar;
  3.Conducţia termică în regim nestaţionar;
  4.Convecţia termică la curgerea monofazică a unui fluid;
  5.Convecţia termică la curgerea bifazică a unui fluid;
  6.Schimbătoare de căldură;
  7.Radiaţia termică;
  Anexe.
 • Numar pagini 286
 • Anul aparitiei 2015
 • Adresabilitatea Lucrarea poate fi utilizată cu succes de toţi cei care studiază termotehnica, precum şi de inginerii cu preocupări în procesele de transfer termic, de care ingineria aplicată are nevoie.