Editura Politehnica
 
Colectia Ştiinţa materialelor
 • Autor: Marin Liţă
 • Titlul: Metode de investigaţie în ştiinţa materialelor
 • ISBN: 978-606-554-023-1
 • Pret: 28.00 lei
 • Cuprins:
  1.Analiza structurală a policristalelor prin difracţia radiaţilor X;
  2.Spectrometria Mossbauer;
  3.Spectrometria de masă;
  4.metode termice de analiză;
  5.Controlul cu fluide penetrante;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 326
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Lucrarea este utilă atât în activitatea didactică cât şi în cea de cercetare, adresându-se studenţilor şi specialiştilor din domeniul Ştiinţei şi Ingineriei materialelor.

 • Autor: Vasile Puţan
 • Titlul: Bazele elaborării şi turnării aliajelor neferoase
 • ISBN: 978-606-554-108-5
 • Pret: 21.00 lei
 • Cuprins: 1.Prefaţă;
  2.Procese fizico-chimice ce au loc la topirea şi alierea metalelor şi aliajelor neferoase;
  3.Fenomene şi procese la elaborarea aliajelor neferoase;
  4.Fluxuri utilizate la topirea metalelor şi tratarea băii metalice. Rafinarea topiturilor metalice prin utilizarea fluxurilor;
  5.Rafinarea aliajelor neferoase;
  6.Eliminarea gazelor din topiturile metalice (Degazarea);
  7.Dezoxidarea topiturilor metalice;
  8.Modificarea aliajelor neferoase;
  9.Cuprul şi aliajele pe bază de cupru;
  10.Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu;
  11.Nichelul şi aliajele pe bază de nichel;
  12.Plumbul,satniul şi aliajele pe bază de plumb şi staniu;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 224
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea abordează principalele aspecte legate de elaborarea aliajelor neferoase uzuale şi speciale, la nivelul tehnicilor actuale, pe plan mondial şi este destinată, în special pregătirii studenţilor de la specializările: Inginerie economică în industria chimică şi de materiale, Ingineria procesării materialelor şi Ingineria elaborării materialelor metalice din cadrul Facultăţii de Inginerie Hunedoara şi se doreşte a fi un curs introductiv în problematica elaborării şi turnării aliajelor neferoase.

 • Autor: Aurel Răduţă
 • Titlul: Deformarea şi ruperea materialelor
 • ISBN: 978-606-554-146-7
 • Pret: 25.00 lei
 • Cuprins: 1.Starea de tensiune la deformarea plastică;
  2.Starea de tensiune;
  3.Starea de deformare;
  4.legătura dintre tensiuni şi deformaţii la prelucrarea prin deformare platică;
  5.Legile deformării plastice;
  6.Comportarea la deformare a metalelor şi aliajelor;
  7.Căi de mărire a plasticităţii materialelor metalice;
  8.Comportarea la rupere a materialelor;
  9.Forjarea liberă;
  10.Tehnologia forjării în matriţă;
  11.Matriţarea pe maşini de forjat orizontal;
  12.Extrudarea;
  13.Trefilarea şi tragerea;
  14.Laminarea;
  15.Prelucrarea tablelor prin presarea la rece.
 • Numar pagini 322
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea elaborată reprezintă o valoroasă sursă de documentare atât pentru studenţii care se pregătesc în domeniul ingineriei materialelor cât şi pentru specialişti în domeniu, fiind rezultatul unei activităţi didactice de aproape 20 de ani a autorului în cadrul disciplinelor de teoria deformării plastice, tehnologii de prelucrare prin deformare şi utilaje de deformare plastică.

 • Autor: Laurenţiu Roland Cucuruz,Mircea Nicoară,Bogdan Radu,Aurel Răduţă
 • Titlul: Aliaje neferoase.Aluminiul şi aliajele sale.Vol.I
 • ISBN: 978-606-554-221-1
 • Pret: 35.00 lei
 • Cuprins: 1.Prefaţă;
  2.Aluminiul şi aliajele sale;
  3.Procedee tehnologice de procesare a aliajelor de aluminiu însoţite de transformări structurale;
  4.Bibliografie.
 • Numar pagini 146
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea este importantă, necesară şi utilă atât studenţilor, cât şi inginerilor care lucrează în domeniul selecţiei şi procesării materialelor metalice neferoase.

 • Autor: Monika-Erika Popa, Teodor Hepuţ
 • Titlul: Procese industriale în experimente
 • ISBN: 978-606-554-247-1
 • Pret: 13.00 lei
 • Cuprins: 1.Calcule tehnologice metalurgice;
  2.Lucrări de laborator;
  3.Studii de caz;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 104
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea prezintă, la un nivel accesibil studenţilor din domeniile Informatică Industrială, modalităţile de determinare a caracteristicilor fizico – chimice a materiilor prime şi a combustibililor utilizaţi în industria de material, respectiv posibilităţile de preparare a acestora.

 • Autor: Monika-Erika Popa, Teodor Hepuţ, Marius Ardelean
 • Titlul: Procese industriale
 • ISBN: 978-606-554-425-3
 • Pret: 38.00 lei
 • Cuprins: 1.Procese tehnologice.Caracteristici tehnice şi economice;
  2.Valorificarea resurselor minerale;
  3.Prepararea materiilor prime naturale solide;
  4.Prelucrarea ţiţeiului;
  5.Procese tehnologice din industria materialelor de construcţii şi din construcţii;
  6.Procese industriale metalurgice;
  7.Procesarea materialelor metalice;
  8.Procese tehnologice de valorificare a resurselor energetice;
  9.Valorificarea resurselor de apă;
  10.Poluarea industrială;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 412
 • Anul aparitiei 2012
 • Adresabilitatea Cunoaşterea de către studenţi a problemelor tratate în această lucrare le permite atât lărgirea orizontului de cunoştinţe tehnice, cât şi posibilitatea aplicării cunoştinţelor din domeniul informaticii în diferite procese industriale, precum şi utilizarea ca material documentar pentru elaborarea lucrării de licenţă şi proiecte de cercetare.

 • Autor: Laurenţiu Roland Cucuruz, Mircea Nicoară
 • Titlul: Elaborarea şi solidificarea materialelor
 • ISBN: 978-606-554-751-3
 • Pret: 40.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1. Bazele elaborării fontelor cenuşii;
  2. Bazele elaborării oţelurilor;
  3. Metode moderne de turnare;
  4. Turnarea centrigugală;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 118
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Volumul este dedicat studenţilor din anul III de la Ingineria Materialelor, dar cuprinzând date realmente de ultimă oră, este utilă şi inginerilor care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu.

 • Autor: Corneliu M. Crăciunescu
 • Titlul: Proprietăţile materialelor. Compendiu de lucrări experimentale
 • ISBN: 978-606-554-718-6
 • Pret: 12.00 lei
 • Cuprins: 1.Protecţia muncii. Prezentarea laboratorului;
  2.Corelaţia Procesare-structură-proprietăţi-performanţe;
  3.Comportarea macroscopică a aliajelor cu memorie a formei;
  4.Comportarea microstructurală a aliajelor cu memorie a formei;
  5.Utilizarea multifuncţionalităţii aliajelor cu memorie a formei;
  6.Studiul tranziţiilor de fază prin metoda frecării interne;
  7.Caracterizarea materialelor pe baza analizei rezistivităţii electrice;
  8.Analiza comportării materialelor supraconductoare;
  9.Utilizarea unor efecte termoelectrice în ingineria materialelor;
  10.Efecte magnetoelectrice transversale;
  11.Analiza comportării magnetice a materialelor metalice;
  12.Studiul comportării unor fluide magnetoreologice;
  13.Utilizarea calorimetriei diferenţiale cu baleiaj la studiul tranziţiilor de fază;
  14.Analiza funcţionalităţii materialelor pentru sistemele de producere şi stocare a energiei;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 96
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Cartea este extrem de utilă studenţilor care-şi desăvârşesc pregătirea universitară în domeniul Ştiinţei materialelor.

 • Autor: Corneliu Marius Crăciunescu
 • Titlul: Introducere în explorarea combinatorială a sistemelor de aliaje
 • ISBN: 978-606-554-689-9
 • Pret: 15.00 lei
 • Cuprins: 1.Problematica explorării combinatoriale;
  2.Principii de abordare în explorarea combinatorială;
  3.Metode de realizare a bibliotecilor combinatoriale pentru sisteme de aliaje;
  4.Tehnici de investigare folosite în exploatarea combinatorială;
  5.Studii de caz în explorarea combinatorială;
  6.Limitele explorării combinatoriale;
  Bibliografie;
  Anexe.
 • Numar pagini 160
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Cartea se adresează în special doctoranzilor şi tineilor cercetători din domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor.

 • Autor: Ion Mitelea, Ion Dragoş Uţu
 • Titlul: Selecţia, utilizarea şi reciclarea materialelor inginereşti
 • ISBN: 978-606-554-866-4
 • Pret: 50.00 lei
 • Cuprins: 1.Prefaţă;
  2.Procesul de selecţie a materialelor inginereşti;
  3.Metode cantitative de selecţie;
  4.Principii generale de selecţie a oţelurilor pentru îmbunătăţire;
  5.rincipii generale de selecţie a oţelurilor pentru durificarea stratului de suprafaţă;
  6.Selecţia oţelurilor pentru arbori;
  7.Selecţia oţelurilor şi a tratamentelor termice pentru roţi dinţate;
  8.Selecţia oţelurilor şi a tratamentelor termice pentru arcuri;
  9.Selecţia materialelor rezistente la temperaturi ridicate;
  10. Selecţia materialelor utilizate la temperaturi scăzute;
  11.Selecţia şi utilizarea materialelor rezistente la coroziune;
  12.Selecţia materialelor pentu scule aşchietoare;
  13.Reciclarea materialelor inginerești;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 418
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Abordarea riguroasă şi completă a activităţiilor de selecţie, utilizare şi reciclare presupune existenţa unui dialog permanent între furnizor, mecanicul prelucrător şi utilizatorul de material.

 • Autor: Ana Socalici, Daniela Miloştean
 • Titlul: Baza energetică şi de materii prime în industria de materiale
 • ISBN: 978-606-554-888-6
 • Pret: 45.00 lei
 • Cuprins: 1.Lucrarea 1;
  ...
  10.Lucrarea 10;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 312
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează studenţilor şi inginerilor din domeniile Ingineria materialelor, Inginerie şi management respectiv Ingineria mediului la specializările: Ingineria Elaborării Materialelor Metalice, Ştiinţa Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor, Ingineria Valorificării Deşeurilor, Inginerie Economică în Industria Chimică şi de Materiale precum şi celor din domeniile energetic, chimic şi mecanic.

 • Autor: Camelia Pinca-Bretotean
 • Titlul: Echipamente mecanice industriale. Teme experimentale
 • ISBN: 978-606-554-912-8
 • Pret: 25.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  Tema 1;
  ...
  Tema 13;
  Anexe;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 124
 • Anul aparitiei 2015
 • Adresabilitatea Cartea, prin conținutul său și modul de abordare, constituie o documentaţie tehnică necesară în pregătirea de specialitate a viitorilor ingineri, fiind utilă şi celor care se ocupă cu proiectarea sau utilizarea unor astfel de echipamente mecanice din diferite ramuri ale industriei.

 • Autor: Marius Ardelean, Erika Ardelean, Ana Socalici, Teodor Hepuţ
 • Titlul: Tehnologia materialelor
 • ISBN: 978-606-554-979-1
 • Pret: 55.00 lei
 • Cuprins: 1.Prepararea materiilor prime;
  2.Elaborarea fontei;
  3.Tehnologia elaborării şi tratamentului secundar al oţelului;
  4.Tehnologia turnării clasice şi continue a oţelului;
  5.Prelucrarea prin turnare;
  6.Prelucrarea metalelor prin deformare plastică;
  7.Îmbinarea prin sudare a materialelor metalice;
  8.Tratamente termice şi termochimice;
  9.Prelucrarea prin agregare de pulberi. Materiale compozite;
  10.Prelucrarea metalelor prin aşchiere;
  11.Materiale nemetalice;
  12.Controlul calităţii semifabricatelor pieselor.
 • Numar pagini 484
 • Anul aparitiei 2015
 • Adresabilitatea Cursul este destinat în principal studenţilor de la specializările inginerie economică în industria chimică şi de materiale, inginerie economică în domeniul mecanic, ingineria elaborării materialelor metalice, ingineria procesării materialelor, autovehicule rutiere, ingineria valorificării deşeurilor, putând fi utilizate, de asemenea, şi de studenţii specializărilor informatică industrială şi inginerie electrică şi calculatoare ca disciplină fundamentală din planul de pregătire a acestora.