Editura Politehnica
 
Colectia Robotica
 • Autor: Inocenţiu Maniu, Valer Dolga, Valentin Ciupe, Ivan Bogdanov, Corneliu Rădulescu, Ştefan Varga
 • Titlul: Robotică. Sistemul de acţionare.Vol. II
 • ISBN: 978-973-625-996-8
 • Pret: 29.00 lei
 • Cuprins:
  I.Sisteme hidraulice şi pneumatice de acţionare;
  1.Sisteme hidraulice. Noţiuni fundamentale;
  2.Grupul generator de putere hidraulică;
  3.Aparatura de distribuţie şi reglare;
  4.Receptoare hidraulice;
  5.Sisteme pneumatice. Noţiuni de bază şi structură;
  6.Aparatură de distribuţie, reglare şi control;
  7.Receptoare şi ventuze penumatice;
  8.Calculul sistemelor de acţionare hidraulice/pneumatice (H/P):
  9.Circuite şi scheme ale sistemelor de acţionare H/P;
  II.Sisteme electrice de acţionare;
  10.Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale;
  11.Introducere în sistemele de acţionare ale roboţilor industriali;
  12.Dinamica sistemelor de acţionare electrică;
  13.Sisteme de acţionare electrică prin servomotoare de curent continuu;
  14.Sisteme de acţionare electrică prin motoare asincrone;
  15.Sisteme de acţionare electrică prin motoare sincrone;
  16.Cuplajele şi franele electromagnetice în sistemele de acţionare electrică;
  17.Magneţi, electromagneţi şi acţionări electrice;
  18.Sisteme speciale de acţionare electrică pentru robotică;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 400
 • Anul aparitiei 2007
 • Adresabilitatea Cartea se adresează atât studenţilor de la cursurile de zi şi masterale, doctoranzilor care se ocupă de domeniul roboticii, precum şi specialiştilor din ramurile economice.

 • Autor: Ivan Bogdanov, Inocenţiu Maniu, Valer Dolga, Corneliu Rădulescu, Ştefan Varga, Valentin Ciupe
 • Titlul: Robotică. Sistemul de conducere. Vol. III
 • ISBN: 978-973-625-903-6
 • Pret: 19.00 lei
 • Cuprins:
  1.Introducere;
  2.Sistemul de conducere al unui robot;
  3.Specificarea, generarea şi controlul mişcărilor;
  4.Sistemul de comandă al unui robot;
  5.Conducerea nemijlocită a axelor unui robot;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 218
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează atât studenţilor cu pregătire de bază de profil electric, cât şi la cei de profil mecanic.

 • Autor: Virgil Tiponuţ, Ioan Gavriluţ, Alexandru Gacsadi
 • Titlul: Roboţi mobili autonomi.Conducerea cu reţele neuronale artificiale
 • ISBN: 978-606-554-167-2
 • Pret: 25.00 lei
 • Cuprins: 1.Generalităţi privind roboţii mobili autonomi;
  2.Sisteme de conducere a roboţilor mobili autonomi;
  3.Reţele neuronale artificiale;
  4.Planificarea traiectoriei roboţilor mobili prin procesări CNN;
  5.Colectivităţi de roboţi mobili;
  6.Experimente cu roboţi mobili conduşi cu reţele neuronale;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 288
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează cu precădere specialiştilor cu preocupări în domeniul roboţilor dar şi studenţilor ce urmează studiile master de la facultăţile cu specializarea de robotică.

 • Autor: Erwin-Christian Lovasz, Corneliu Rădulescu
 • Titlul: Robotică avansată
 • ISBN: 978-606-554-696-7
 • Pret: 56.00 lei
 • Cuprins: 1.Scurt istoric al roboticii;
  2.Realizări în domeniul roboticii la Universitatea Politehnica Timişoara;
  3.Stadiul actual al roboticii;
  4.Robotica;
  5.Noţiuni de teoria sistemelor;
  6.Modelul matematic al manipulării;
  7.Modelul geometric al situării obiectului manipulat;
  8.Modelul cinematic direct şi invers al robotului;
  9.Modelul cinetostatic al dispozitivului de ghidare al roboţilor;
  10.Modelul dinamic al dispozitivului de ghidare al roboţilor;
  11.Conducerea roboţilor;
  12.Sinteza funcţiilor de conducere a roboţilor;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 276
 • Anul aparitiei 2013
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor de la specializarea Robotică.

 • Autor: Gelu - Ovidiu Tirian
 • Titlul: Linii flexibile de fabricaţie robotizate
 • ISBN: 978-606-554-140-5
 • Pret: 20.00 lei
 • Cuprins: Prefaţă;
  1.Scurta prezentare a istoriei liniilor flexibile de fabricaţie robotizate;
  2.Concepte generale;
  3.Analiza liniilor flexibile de fabricaţie robotizate;
  4.Sinteza liniilor flexibile de fabricaţie robotizate;
  5.Sistemul de conducere al liniilor flexibile de fabricaţie robotizate;
  6.Modelarea şi simularea liniilor flexibile de fabricaţie robotizate;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 126
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Cartea se constituie ca un material tehnic şi totodată didactic, prezentând într-o manieră inginerească o problematică de cert interes, atât pentru specialiştii în domeniu, cât şi pentru studenţii care studiază discipline vizând domeniul liniilor flexibile şi roboticii.