Editura Politehnica
 
Colectia Transporturi
 • Autor: Luisa Izabel Dungan
 • Titlul: Exploatare comercială. Aplicaţii
 • ISBN: 978-606-554-094-1
 • Pret: 52.00 lei
 • Cuprins: 1.Gabarite;
  2.Transporturi negabaritice;
  3.Metodologia executării unui transport excepţional;
  4.Condiţii de circulaţie ale transporturilor excepţionale;
  5.Transportul mărfurilor grele şi a încărcăturilor concentrate;
  6.Parcajul vagoanelor de marfă;
  7.Marcajul unificat de identificare a vagoanelor de marfă;
  8.Inscripţii şi semne amplasate pe vagoane de marfă;
  9.Forţele care acţionează asupra încărcăturii vagoanelor de marfă;
  10.Calculul sistemului de fixare a încărcăturilor din vagoanele de marfă;
  11.Termene de executare a contractului de transport;
  12.Tarifarea în transportul feroviar de marfă;
  13.Mijloace tehnice folosite în activitatea coercială de marfă;
  14.Indicatorii de utilizare ai vagoanelor de marfă:
  15.Dimensionarea principalelor încăperi dintr-o clădire de călători;
  16.Parcul vagoanelor de călători;
  17.Marcajul unificat de identificare al vagoanelor de călători;
  18.Inscripţii şi semne amplasate pe vagoanele de călători;
  19.Indicatorii de utilizare ai vagoanelor de călători;
  20.Parcul de locomotive şi automotoare;
  21.Indicatorii de utilizare ai locomotivelor;
  22.Determinarea numărului de linii a unei grupe de primire-expediere a trenurilor de călători dintr-o staţie tehnică;
  23.Tarifarea în traficul intern de călători;
  24.Tarifarea în traficul internaţional de călători;
  Bibliografie;
  Anexe.
 • Numar pagini 228
 • Anul aparitiei 2010
 • Adresabilitatea Lucrarea se adresează studenţilor, absolvenţilor, inginerilor şi doctoranzilor din domeniul Ingineria Transporturilor sau Mecanic (vehicule pentru transportul feroviar), care urmăresc aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor din domeniul exploatării comerciale dar şi tehnice a mijloacelor aflate în exploatare la calea ferată.

 • Autor: Dan Simion Stepan, Luisa Izabel Dungan
 • Titlul: Instalaţii de control comandă şi tehnica circulaţiei. Aplicaţii
 • ISBN: 978-606-554-766-7
 • Pret: 21.00 lei
 • Cuprins: 1.Instalaţii mecanice de asigurare şi control;
  2.Instalaţii de centralizare electromecanică (C.E.M.);
  3.Structura instalaţiilor centralizate;
  4.Componente de comandă şi control;
  5.Electromecanisme de macaz;
  6.Circuite de cale;
  7.Semnale electrice luminoase;
  8.Instalaţii pentru controlul automat al vitezei trenurilor;
  9.Semnalizarea automată a trecerilor la nivel cu calea ferată;
  10.Instalaţii de centralizare electrodinamică de tip CED;
  11.Instalaţii de centralizare electrică tip CE;
  12.Tipuri de parcursuri compatibile şi incompatibile;
  13.Sistem de simulare al instalaţiilor.
 • Numar pagini 130
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Lucrările din volumul de faţă sunt scrise de la simplu la complex, se adresează studenţilor de la specializarea Ingineria Transporturilor şi a Traficului, dar în aceeaşi măsură şi tuturor celor ce lucrează în domeniu, fiind rezultatul unei activităţi şi a experienţei unor ani întregi de muncă în această specialitate.

 • Autor: Mihaiela Herman, Dan Simion Stepan
 • Titlul: Interoperabilitatea reţelelor de transport
 • ISBN: 978-606-554-839-8
 • Pret: 17.00 lei
 • Cuprins: 1.Conceptul de interoperabilitate;
  2.Reţele de transport;
  3.Interoperabilitatea reţelelor de transport rutier;
  4.Interoperabilitatea căilor ferate europene;
  5.Calculul capacităţii de tranzit a staţiei de cale ferată;
  6.Calculul capacităţii secţiilor de circulaţie;
  7.Grafice de circulaţie;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 106
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Cartea se adresează studenţilor din domeniile mecanic şi ingineria transporturilor, ciclul de licenţă şi ciclul de master, precum şi inginerilor şi altor specialişti din domeniu sau domenii conexe ce doresc să aprofundeze elemente specifice transportului, interoperabilităţii reţelelor de transport, pentru exinderea competenţelor profesionale.

 • Autor: Mihaiela Herman
 • Titlul: Sisteme şi tehnologii de transport
 • ISBN: 978-606-554-877-0
 • Pret: 32.00 lei
 • Cuprins: 1.Consideraţii generale privind transportul;
  2.Aspecte fundamentale ale tehnologiilor de transport;
  3.Noţiuni fundamentale privind sistemele de transport;
  4.Sistemul de transport aerian;
  5.Sistemul de transport pe apă;
  6.Sistemul de transport prin conducte;
  7.Sistemul de transport feroviar;
  8.Sistemul de transport rutier;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 204
 • Anul aparitiei 2014
 • Adresabilitatea Cartea prezintă concordanţă între conţinut, titlu propus şi semnificaţia sa. Se constată astfel prezentarea, într-o formă clară, concisă, şi foarte bine sistematizată a noţiunilor de bază referitoare la sistemele şi tehnologiilor de transport.