Editura Politehnica
 
Colectia Ecologie
 • Autor: Ioana Ionel, Adrian Irimescu, Nicolae Stelian Lontiş, Francisc Popescu, Gavrilă Trif-Tordai, Adrian Eugen Cioablă, Ion Vetreş, Dumitru Cebrucean, Diana Silaghi
 • Titlul: Resurse de energie nepoluantă. Teme experimentale
 • ISBN: 978-973-625-947-0
 • Pret: 18.00 lei
 • Cuprins:
  1.Analiza elementară a C, Cl, S din probe solide şi lichide;
  2.Determinarea puterii calorifice a combustibililor solizi şi lichizi;
  3.Determinarea puterii calorifice a combustibililor gazoşi;
  4.Măsurarea parametrilor caracteristici ai biogazului obţinut din biomasă;
  5.Sistem de achiziţie a parametrilor specifici unui sistem termic solar;
  6.Platforma de achiziţie de temperaturi folosind LabView;
  7.Transesterificarea grăsimilor;
  8.Metodă de producere de biodiesel prin transesterificarea grăsimilor deşeu;
  9.Determinarea eficienţei termice a unei instalaţii de cogenerare cu motor diesel;
  10.Avantaje şi dezavantaje privind cogenerarea cu motor diesel folosind combustibili alternativi;
  11.Determinarea randamentului efectiv pentru un motor cu aprindere prin scânteie;
  12.Determinarea gradului de poluare pentru un motor cu aprindere prin scânteie alimentat cu amestecuri benzină-izobutanol;
  13.Instalaţie în strat fluidizat de ardere a combustibililor solizi;
  14.Tehnologii de reducere a emisiilor de noxe gazoase provenite din coincinerarea directă a combustibililor solizi;
  15.Instalaţie pentru studiul ciclului de refrigerare prin compresie;
  16.Instalaţii şi procedee de captare a dioxidului de carbon din gaze de ardere;
  Bibliografie.
 • Numar pagini 120
 • Anul aparitiei 2009
 • Adresabilitatea Cartea se adresează cititorilor care pot fi din rândul tinerilor cercetători, a celor care studiază pentru a se perfecţiona în domeniul energiilor regenerabile dar şi nespecialiştilor, ca de exemplu, autorităţilor cu responsabilităţi în domeniu.