Editura Politehnica
 
Norme de redactare
Automatică
Chimie
Energetică
Inginerie Chimica
Inginerie Civila
Inginerie Electrică
Inginerie Electronică si Telecomunicaţii
Inginerie Industrială
Inginerie Mecanică
Ştiinta Calculatoarelor
Ştiinta si Ingineria Materialelor
Inginerie Energetica
Calculatoare si tehnologia informatiei
Ingineria sistemelor
Ingineria Materialelor
Inginerie si Management