Relații publice

Detalii

Anul apariției
2018
Autor(i)
Eugen Dogariu
Pagini
144
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 15,00 lei
Reducere

Descriere

Manualul oferă noţiunile de bază referitoare la orice activitate de relaţii publice, descrise în lumina celor mai noi cercetări în domeniu, dar completează informaţia cu descrierea elementelor specifice modului în care organizaţiile publice sunt sprijinite în activitatea lor prin strategii de comunicare eficientă. Expresia profesională a autorului, care s-a numărat printre cei mai tineri prefecţi ai României, buna înţelegere a substanţei din care se realizează campaniile de comunicare-informare se reflectă în structurarea logică şi consistentă a manualului.

CUPRINS

 

Cuvânt înainte

 

Capitolul I. Relații publice - evoluție și definire

- 1.1. Apariția relațiilor publice

- 1.2. Definirea relațiilor publice

- 1.3. Relațiile publice și activitățile înrudite

- 1.3.1. Promovarea imaginii

- 1.3.2. Reclama și publicitatea

- 1.3.3. Relațiile publice și marketingul

- 1.3.4. Relațiile cu publicul

- 1.4. Funcțiile relațiilor publice

- 1.5. Procesul de relații publice

- 1.6. Rolul, activitățile, pregătirea și aptitudinile specialistului de relații

publice

 

Capitolul II. Modele și teorii privind relațiile publice

- 2.1. Modele ale relațiilor publice

- 2.1.1. Modelele lui Grunig – Hunt

- 2.1.2. Teoria excelenței

- 2.2. Teorii ale relațiilor publice

- 2.2.1. Teoria managementului relațiilor

- 2.2.2. Teoria dialogului

- 2.3. Teorii ale persuasiunii și ale efectelor mass media

- 2.3.1. Modelul  ierarhizării efectelor sau a rezultatelor

- 2.3.2. Modelul probabilității de elaborare

- 2.3.3. Teoria creării agendei

- 2.3.4. Teoria cadrării

- 2.3.5. Teoria folosirii și recompenselor

- 2.4. Teoria situațională a tipurilor de public

 

Capitolul III. Cercetarea în elaborarea și evaluarea unui program de relații publice

- 3.1. Necesitatea activității de cercetare

- 3.2. Inițierea cercetării pentru relații publice

- 3.3. Scopul și obiectivele cercetării

- 3.3.1. Cercetarea intrărilor

- 3.3.2. Cercetarea rezultatelor

- 3.3.3. Cercetarea efectelor

- 3.4. Metode de cercetare

- 3.4.1. Cercetarea formală și informală

- 3.4.2. Cercetarea cantitativă și calitativă

- 3.5. Tehnici de cercetare

- 3.5.1. Sondajul de opinie

- 3.5.2. Alte tehnici de cercetare

- 3.5.3. Surse secundare de informare

- 3.6 Considerații etice în cercetare

 

Capitolul IV. Strategie și planificare în relațiile publice

- 4.1. Importanța unei strategii

- 4.2. Etapele stabilirii unei strategii

- 4.3. Importanța planificării

- 4.3.1. Metoda drumului critic / PERT

- 4.3.2. Diagrama Gantt

- 4.4. Planificarea unei campanii de relații publice

 

Capitolul V. Tactici ale relațiilor publice

- 5.1. Tactici audio-vizuale în relaţiile publice. Relaţiile cu presa

- 5.1.1. Purtătorul de cuvânt

- 5.1.1.1. Folosirea celebrităților ca purtători de cuvânt

- 5.1.2. Conferința de presă

- 5.1.3. Prezentarea și discursul

- 5.1.4. Biroul de presă și informațiile preînregistrate

- 5.1.5. Fotografia, filmul, televiziunea şi arta

- 5.2. Tehnici de comunicare prin corespondenţă

- 5.2.1. Redactarea

- 5.2.2. Comunicatul de presă

- 5.2.3. Dosarul de presă

- 5.3. Tactici de relații publice în mediul online

- 5.3.1. Website-ul - pagina de internet

- 5.3.2. E-mail-ul

- 5.3.3. Grupurile de discuții – forumurile

- 5.4. Evenimentul, dezbaterea publică și sponsorizarea

- 5.4.1. Evenimente

- 5.4.2. Dezbaterile publice

- 5.4.3. Sponzorizarea

 

Capitolul VI. Campania de relații publice: definire, tipuri și forme

- 6.1. Tipologia campaniilor de relații publice

- 6.1.1. Campanii comerciale

- 6.1.2. Campanii de relații publice în domeniul politic

- 6.2. Planul de campanie

- 6.2.1. Definirea problemei

- 6.2.2. Analiza situației

- 6.2.3. Stabilirea scopului

- 6.2.4. Stabilirea obiectivelor concrete

- 6.2.5. Identificarea diferitelor categorii de public

- 6.2.6. Stabilirea strategiei

- 6.2.7. Stabilirea tacticilor

- 6.2.8. Planificarea calendarului de lucru

- 6.2.9. Stabilirea bugetului

- 6.2.10. Definirea procedurilor de evaluare

 

Capitolul VII. Relațiile publice în situații de criză

- 7.1. Criza – definiție și clasificare

- 7.2. Relaționarea și capitalul de încredere

- 7.3. Etapele pregătirii pentru criză

- 7.4. Etapele gestionării crizelor

- 7.5. Post-criza și comunicarea pentru recuperare

- 7.5.1. Comunicarea pentru recuperare

- 7.6. Recuperarea

 

Capitolul VIII. Relațiile publice interne

- 8.1. Comunicarea internă

- 8.1.1. Importanța relațiilor publice interne

- 8.1.2. Nivele de comunicare internă

- 8.1.3. Reţelele de comunicare internă

- 8.1.4. Canalele de comunicare internă

- 8.2. Tactici specifice pentru comunicarea internă

- 8.3. Principii ale unei comunicări interne de succes

 

Capitolul IX. Relațiile publice și administrația publică

- 9.1. Administrația publică și organizațiile publice

- 9.1.1. Caracteristicile organizaţiilor publice

- 9.2. Relațiile publice în administrația publică

- 9.2.1. Procesul de informare a publicului

- 9.2.2. Procesul de consultare

- 9.2.3. Importanța consultării comunitare

 

Bibliografie