Începând cu data 31.01.2018 vor avea loc întâlnirile Comisiei de evaluare și selecție cu autorii coordonatori, cu scopul analizării individuale a fiecărei propuneri, pentru a se trece concret la faza de elaborare a lucrărilor și semnarea contractului de editare cu Editura POLITEHNICA. Întâlnirile vor fi programate, de comun acord, prin email.

INTELLIGENT ELECTRONIC SYSTEMS
Autor coordonator: Prof. dr. ing. Ivan BOGDANOV

ELECTRIC MACHINES: UPT SELECTED CONTRIBUTIONS
Autor coordonator: Acad. Prof. dr. ing. Ion BOLDEA

POLITEHNICA TIMISOARA — A STUDENT-CENTERED UNIVESTITY
Autor coordonator: Conf. dr. Mariana CERNICOVA

ROBUSTNESS AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES
Autor coordonator: Acad. Prof. dr. ing. Dan DUBINǍ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BUILD ENVIRONMENT: REHABILITATION AND ENERGY EFFICIENCY 
Autor coordonator: Prof. dr. ing. Daniel GRECEA

ADVANCES IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
Autor coordonator: Prof. dr. ing. Ioana IONEL

POWER SYSTEMS ENGINEERING – UPT SELECTED CONTRIBUTIONS
Autor coordonator: Prof. dr. ing. Stefan KILYENI

ROBOTICS. ACHIEVEMENTS, RESEARCH AND PERSPECTIVES
Autor coordonator: Prof. dr. ing. Erwin–Christian LOVASZ

MODERN METHODS FOR INTEGRITY AND DURABILITY ESTIMATION
Autor coordonator: Prof. dr. ing. Liviu MARŞAVINA

MODERN DC-DC CONVERTERS - TOPOLOGIES, ANALYSIS AND CONTROL
Autor coordonator: Prof. dr. ing. Nicolae MUNTEAN

ADVANCED ELECTRIC DRIVES - UPT SELECTED CONTRIBUTIONS
Autor coordonator: Prof. dr. ing. Sorin MUŞUROI

SMART SIGNAL PROCESSING
Autor coordonator: Prof. dr. ing. Ioan NAFORNIȚĂ

NUMERICAL SIMULATIONS IN THERMAL FIELD AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Autor coordonator: Conf. dr. ing. Paul Dan OPRIȘA-STĂNESCU

ENGINEERING AND MANAGEMENT OF COMPETITIVE SUSTAINABLE SYSTEMS
Autor coordonator: Prof. univ. emerit dr. ing. Horia Liviu POPA

ADVANCED CONTROL SOLUTIONS FOR MECHATRONICS SYSTEMS
Autor coordonator: Prof. dr. ing. Radu-Emil PRECUP

BIOMEDICAL ENGINEERING
Autor coordonator: Prof. dr. ing. Lăcrimioara STOICU-TIVADAR

TURBOMACHINES HYDRODYNAMICS
Autor coordonator: Prof. dr. ing. Romeo SUSAN-RESIGA

SPECIAL ISSUES IN ELECTRICAL ENGINEERING
Autor coordonator: Prof. dr. ing. Dumitru TOADER

ADVANCED MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
Autor coordonator: Prof. dr. ing. Radu VASIU