Editura POLITEHNICA a fost înfiinţată în anul 1996 în ideea susținerii procesului de învățământ dar și cu gândul de a contribui la creşterea prestigiului universităţii tutelare, prin publicarea unor lucrări reprezentative pentru potenţialul ştiinţific şi tehnic al Universităţii POLITEHNICA din Timişoara. După patru ani de activitate, editura putea raporta depăşirea pragului simbolic de 100 de titluri publicate. Astăzi, editura se poate mândri cu peste 1500 de titluri (editări şi reeditări) şi peste 800 de teze de doctorat publicate.

Prin calitatea autorilor și prin personalitatea referenților științifici, cărțile Editurii Politehnica reprezintă dovezi de dedicare și profesionalism. Într-o carte de eseuri („Aurul Cenușiu”, Editura Dacia, 1972), Mircea Malița, fost Ministru al Învățământului, nu se sfia să afirme că „cea mai bună politehnică a țării se găsește la Timișoara”, iar Politehnica de la Timișoara a crescut prin oamenii care au însuflețit această instituție. Editura a reprezentat liantul care a facilitat legătura dintre om și carte, dintre autor și opera sa, respectiv dintre operă și cititor.

Editura Politehnica a depus eforturi susținute pentru a-și consolida poziția ca unitate profilată pe carte tehnică, științifică și didactică. Asigurarea calității în conținut și formă reprezintă unul dintre principalele obiective urmărite de Editura Politehnica.

De-a lungul timpului, Editura a publicat sute de teze de doctorat, cu precădere în domeniul tehnic, dar fără a se limita la acesta. Seria buletinelor științifice ale facultăților numără jurnale care acoperă domenii precum: automatică și calculatoare, electronică și telecomunicații, electrotehnică şi electroenergetică, construcții și arhitectură, ingineria mediului și chimie, mecanică, științe economice și management ș.a. Colecțiile editurii cuprind un număr impresionant de cursuri și manuale elaborate de autori individuali sau de colective de autori.

Începând cu anul 2017, Editura POLITEHNICA a intrat într-un proces de reinventare, prin care se urmărește facilitarea accesului publicului larg la lucrările elaborate sub sigla acestei unități, creșterea vizibilității în spațiul virtual, dar și în cel fizic prin deschiderea unei librării („BOOKSHOP@UPT”) în centrul campusului universitar.

Acțiunea intitulată "POLITEHNICA 100" (aniversarea în 2020 a 100 de ani de înființarea Politehnicii timişorene), precum şi cadrul oferit de "Timişoara - capitală culturală europeană" ȋn 2021, vor fi evenimente pe care editura doreşte să le marcheze printr-o serie de monografii de referinţă, lucrări ştiinţifice reprezentative, lansări de carte etc., dorind să-şi aducă astfel contribuţia la promovarea imaginii spațiului politehnic și cultural timișorean.

Tipografia POLITEHNICA a luat naștere în anii 1970 când s-a pus baza Litografiei, menită să ofere sprijin cadrelor didactice și studenților prin facilitarea accesului la informație în formă tipărită. Ulterior, Litografia se transformă în Centru de Multiplicare, având aceeași menire de a sprijini procesul didactic. În anul 2007, Centrul de Multiplicare al UPT intră în ultima sa etapă de reinventare, devenind ceea ce este astăzi Tipografia Politehnica.

Aceasta și-a păstrat ca menire fundamentală sprijinirea procesului didactic și facilitarea accesului studenților la informațiile și materialele puse la dispoziția lor de cadrele didactice, însă pe lângă aceasta, și-a extins aria de activitate oferind o serie de alte servicii complementare. În prezent, tipografia reprezintă un important partener pentru Editura Politehnica, pentru Departamentul de Comunicare și Imagine, dar și pentru toate celelalte structuri didactice și administrative din universitate.

În ultimii ani, tipografia a câștigat cotă de piață tipografică, oferindu-și serviciile și mediului extern universității. În 2014, tipografia a fost retehnologizată deplin prin achiziția de mașini tipografice digitale de ultimă generație. Tiparul vine cu o nouă viziune, având în vedere impactul dezvoltării tehnologice și al internetului asupra societății umane – acestea au revoluționat ideea de tipar, eliminând barierele tradiționale. Nu este vorba de simpla trecere de la offset la tratare digitală, ci de noi modalități de a crea valoare.

Tipografia POLITEHNICA nu înseamnă numai tehnologie de vârf, performanță, ci și buni profesioniști; nu reprezintă numai un simbol, ci și o atitudine responsabilă față de colaboratori prin calitatea produselor și a serviciilor pe care le oferim cu competență și promptitudine de aproape 50 de ani.

Editura Politehnica - Istoric, obiective, realizări