In perioada 26.07.2021 si 30.08.2021 NU SE VOR LIVRA COMENZI

Prof. univ. dr. ing. Sabin IONEL
Coordonator Consiuliu Editorial

Prof. univ. dr. ing. Nicolae MUNTEAN
Director Coordonator

Dr. ec. Iris MIHAI
Şef serviciu tipografie

Claudia Mihali - Redactor, tehnoredactare carte
Iuliana Timar - Tehnoredactare, teze de doctorat
Izabella Timar - Responsabil BOOKSHOP
Alina Chitu - Sef formatie muncitori
Aurelian Teglaș - Inginer sistem
Mihaela Tamaș - Tipar digital
Dorina Iacobescu - Operator calculator
Gelu Bica - Mașinist tipăritor
Alin Cîrstea - Designer grafic
Știrbu Monica - Operator control date
Nelica Lifa - Financiar/Comercial
Andrei Mihali - Operator control date

Consiliul Editorial

Numele/prenumele Facultate (Departament) Responsabilităţi
Prof. dr. ing. Sabin IONEL Electronică şi Telecomunicaţii Coordonator Consiliu. Coordonare editare carte.
Conf. univ. dr. Liviu Cădariu-Brăiloiu Matematică Coordonare periodice
Prof. dr. ing. Florea DINU Construcţii, Scoala doctorală Coordonare teze de doctorat. Editare carte.
Dr. ing. Diana ANDONE CEL Coordonare on-line. Open publishing.
S. l. dr. ec. Alin ARTENE Management Coordonare marketing. Imagine. Periodice.
Conf. dr. ing. Lucian PRODAN Automatică şi Calculatoare Coordonare tehnoredactare. Periodice.
Lect. dr. Adina PALEA Rectorat, Departamentul Imagine şi Comunicare Coordonare imagine
Conf. dr. ing. Dragos UTU Mecanică Periodice. Editare carte.
Conf. dr. ing. Sorin DEACONU Inginerie Hunedoara Periodice. Editare carte.
Conf.dr.ing. Constantin BARBULESCU Electrotehnică şi Electroenergetică Periodice. Tehnoredactare.
As. drd. arh. Oana SIMIONESCU Arhitectură Imagine. Design. Tehnoredactare.
Conf. dr. ing. Mihai Medeleanu Chimie Periodice. Editare carte.
Conf. dr. Gabriel Mugurel Dragomir Stiinţele comunicării On-line. Open publishing. Editare carte.
Lect. Dr. Simona Cristina Simon Stiinţele comunicării Periodice. Tehnoredactare.
Dr. ing. Sever SCRIDON BEESPEED SRL Periodice. On-line open publishing. Imagine.