Evenimente

"Așa cum îi sugerează și titlul, volumul de față este clădit, în esență, pe trei lucrări publicate de autor de-a lungul anilor, la Editura Politehnica: „Profesorii“, „Seniorii. Interviuri necenzurate“ și „Generația. Interviuri necenzurate“. Unitatea tematică a celor trei cărți menționate, a fost înțelegerea și relevarea prin autobiografiile și opiniile unor profesori reprezentativi, a spiritului care „a domnit“ în Universitatea Politehnica din Timișoara, pe parcursul primului secol din existența instituției. Desigur, expresia evocatoare despre „spiritul care domnește“ într-o școală, nu trebuie interpretată în sensul împietririi demersului intelectual în șabloane, ci mai degrabă ca o perpetuă evoluție a metodelor și mijloacelor de cunoaștere în context istoric, științific, tehnic, etc. Acum, la împlinirea unui secol de la întemeierea „Politehnicii“, avem bucuria să constatăm perenitatea instituției și faptul că ea s-a dovedit nu doar o promotoare a cunoașterii științifice, ci un sălaș al spiritului, în sensul cel mai larg. Am resimțit datoria de a strânge pentru cei de acum, dar și pentru viitorime, un buchet de gânduri și sentimente nutrite de încercați și distinși distinși profesori ai școlii. Flacăra spiritului se cuvine nu doar stimată, ci și întreținută".

(Din prefaţa volumului)

Începand cu acest an universitar, veţi putea achiziţiona publicaţiile Editurii POLITEHNICA şi materialele promoţionale în rotunda de la parterul Bibliotecii Centrale a UPT.

Sperăm ca noua locaţie să fie mai la îndemâna cadrelor didactice şi studenţilor universităţii noastre.

În data de 15.03.2019, la Filiala din Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România, a avut parte de o nouă lansare volumul "Hodoni. Istorie si Cultură" publicat la Editura Politehnica sub semnătura profesorului Sabin Ionel. Amplul volum cuprinde şi redă, într-o formă inedită, date şi evenimente istorice sau culturale privind un sat din câmpia bănăţeană, de care se leagă numele a doi academicieni români: Vincenţiu şi Victor Babeş. Despre lucrare au vorbit documentat şi competent, distinşi oameni de culturş ai Banatului: profesorii universitari Cornel Ungureanu, Alexandru Ruja, Adrian Dinu Rachieru, Radu Păiuşan, precum şi scriitorii Veronica Balaj şi Ion Marin Almăjan.

 

Tiberiu Mureșan, unul dintre fondatorii școlii de electronică din Timișoara, a fost comemorat printr-o lansare de carte. Volumul “In memoriam Tiberiu Mureșan” a fost lansat în amfiteatrul K1 de la Centrul de Conferințe al UPT.