Convertoare de curent continuu hibride

Detalii

Anul apariției
2020
Autor(i)
Octavian Cornea, Dan Hulea, Nicolae Muntean
Pagini
250
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 80,00 lei
Reducere

Descriere

Lucrarea de faţă se constituie într-o prezentare valoroasă a convertoa-relor de curent continuu hibride. Cititorii sunt familiarizaţi cu o serie de probleme fundamentale legate de această tematică. Este o lucrare cu caracter puternic aplicativ, uşor accesibilă tuturor celor care sunt interesaţi de această tematică modernă a ingineriei electrice.

Cartea tratează un domeniu cu foarte puţine publicaţii în limba română, şi, ca atare, întregeşte spectrul cărţilor de specialitate din acest domeniu cu o lucrare scrisă dintr-un punct de vedere practic, integrând cele mai avansate rezultate ştiinţifice din domeniu. Totodată reflectă experienţa dobândită de colectivul de autori în decursul anilor, pusă astfel la dispoziţia tuturor cititorilor într-o formă clară, uşor de înţeles şi utilizat.

CUPRINS

Prefață

Introducere

- Generalități

- Convertoare hibride de c.c.

- Concluzii

- Bibliografie

Convertorul hibrid cu inductivități comutate

- Topologie. Domeniu de utilizare

- Analiza teoretică în regim stabilizat

- Analiza de stabilitate

- Rezultate experimentale

- Concluzii

- Bibliografie

Convertorul bidirecțional hibrid cu inductivități comutate

- Topologie. Domeniu de utilizare

- Analiza teoretică în regim stabilizat

- Analiza stabilității

- Rezultate experimentale

- Determinarea randamentului

- Concluzii

- Bibliografie

Convertor bidirecțional hibrid cu capacități comutate

- Topologie. Moduri de operare

- Analiza de stabilitate

- Rezultate de simulare

- Rezultate experimentale

- Concluzii

- Bibliografie

Convertorul hibrid cu două intrări

- Topologie. Domeniu de utilizare

- Analiza funcționării în regim stabilizat

- Analiza de stabilitate

- Rezultate experimentale

- Concluzii

- Bibliografie