Fizica atmosferei

Detalii

Anul apariției
2021
Autor(i)
Mihaela Osaci
Pagini
158
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 28,00 lei
Reducere

Descriere

Cartea conţine o serie de noţiuni de bază cu care operează fizica atmosferei. Se prezintă structura şi compoziţia atmosferei, distribuţia presiunii atmosferice pe verticală, precum şi principalele forme de relief baric. De asemenea, este prezentată o incursiune în termodinamica atmosferei, elementele de dinamică a atmosferei cu analiza la scară a ecuaţiilor generale de mişcare a aerului atmosferic şi aproximaţii ale vânturilor, respectiv elementele de fizica aerosolilor atmosferici şi fenomenele electrice din atmosferă. Lucrarea explică principalele fenomene optice care au loc în atmosferă şi prezintă câteva elemente de monitorizare a atmosferei, variabilităţii climatice de natură atropică precum şi prognoze pentru schimbările climatice. Volumul este de actualitate ştiinţifică, tehnică şi permite o parcurgere graduală a elementelor fundamentale şi de specialitate din domeniul abordat.

CUPRINS

 

Prefaţă

  1. Introducere
  2. Atmosfera terestră: formare, structură şi compoziţie

- Formarea atmosferei

- Structura atmosferei

- Compoziţia  atmosferei

- Mărimi caracteristice gazelor

- Compoziţia aerului atmosferic

  1. 3. Distribuţia presiunii aerului atmosferic

- Distribuţia presiunii în plan vertical

- Aproximaţia hidrostatică

- Tipuri de atmosfere

- Distribuţia presiunii în plan orizontal

- Forme principale ale reliefului baric

- Forme secundare ale reliefului baric

  1. Termodinamica atmosferei

- Noţiuni fundamentale de termodinamică

- Ecuaţia termică de stare a unui gaz ideal

- Procese termodinamice

- Lucrul mecanic de volum

- Căldura

- Coeficienţi calorici

- Energia internă. Principiul I al termodinamicii

- Principiul al doilea al termodinamicii

- Proces politropic şi atmosferă politropică

- Procese adiabatice ale aerului uscat

- Transformări de fază ale apei în sistemul Pământ – atmosferă

- Aer umed. Umiditatea

- Procese adiabatice ale aerului umed nesaturat

- Temperatura potenţială.

- Procese  adiabate ale aerului umed saturat

- Temperatura echivalentă şi temperatura echipotenţială

- Nivelul de condensare (desublimare)

- Entropia aerului

- Formarea norilor în atmosferă

- Mecanisme de formare a norilor

- Clasificarea norilor

- Nebulozitatea şi plafonul

- Precipitaţii atmosferice şi alte produse ale condensării

- Caracterizarea precipitaţiilor şi clasificarea lor

- Alte produse ale condensării

- Variaţii meteorologice regulate, neregulate şi stabilitatea termodinamică  a atmosferei

- Distribuţia temperaturii aerului

- Variaţiile regulate şi distribuţia presiunii atmosferice la suprafaţa Pământului

- Variaţiile regulate şi distribuţia umidităţii aerului atmosferic la suprafaţa Pământului

  1. Bugetul radiativ al pământului

- Generalităţi

- Soarele şi radiaţia solară

- Radiaţia termică - mărimi şi legi

- Interacţiunea radiaţiei solare cu substanţa

- Bilanţul radiativ planetar

  1. Dinamica atmosferei

- Analiza comportării atmosferei

- Sistem de referinţă meteorologic

- Ecuaţiile dinamicii atmosferei

- Forţele care intervin în mişcările atmosferice

- Ecuaţiile mişcării aerului

- Simplificarea ecuaţiilor, analiza la scară şi aproximaţii ale vânturilor

- Influenţa frecării asupra mişcării aerului

- Starea de turbulenţă a aerului

- Vântul. Caracteristici şi clasificare

- Circulaţia atmosferică

- Circulaţia termică

- Circulaţia atmosferică globală

- Fronturi atmosferice

  1. Elemente de fizica aerosolului atmosferic

- Generalităţi

- Surse şi clasificare pentru aerosolul atmosferic

- Dinamica aerosolului

- Mişcarea browniană

- Difuzia aerosolilor

- Sedimentarea aerosolului

- Procedee de îndepărtare a aerosolului

- Procedee de îndepărtare uscată a aerosolului

- Procedee de îndepărtare umedă a aerosolului

- Efecte foretice

- Depunerile acide

- Aerosolul şi climatul

- Indici de calitate ai aerului pentru substanţă sub formă de particulă

  1. Electricitate atmosferică şi magnetism terestru

- Câmpul electric al atmosferei Pământului. Ionizarea atmosferei

- Curenţi electrici în atmosferă

- Descărcări electrice în atmosferă

- Magnetismul terestru şi influenţa lui asupra vântului solar din atmosfera terestră

- Sursele câmpului geomagnetic

- Acţiunea câmpului geomagnetic asupra unei particule încărcate cu sarcină electrică

- Elementele câmpului geomagnetic

- Interacţia dintre vântul solar şi câmpul magnetic terestru

  1. Fenomene optice în atmosferă

- Culoarea albastră a cerului

- Culoarea şi mărimea Soarelui

- Crepusculul

- Nopţile albe

- Curcubeul

- Haloul

- Nimbul

- Mirajul optic

- Aurorele polare

  1. Monitorizarea atmosferei

- Tehnica LIDAR (Light Detection and Ranging) pentru monitorizarea atmosferei

- Variabilităţi climatice de natură antropică

- Prognoze pentru schimbările climatice

- Calitatea aerului şi politici de mediu

- Politici de mediu în Uniunea Europeană

- Prevederi ale legii nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător

Bibliografie selectivă