Ghid de practică pedagogică

Detalii

Anul apariției
2008
Autor(i)
Crisanta Mazilescu
Pagini
130
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 13,00 lei
Reducere

Descriere

Argumentul hotărâtor pentru opţiunea studentului de a deveni cadru didactic are la bază – de regulă – contactul nemijlocit al acestuia cu profesorul – expresia cea mai concludentă şi responsabilă cu educaţia şcolară. Profesorul, ca manager al procesului de învăţământ, se dezvăluie în mintea studentului în primul rând prin prestaţia sa la practica pedagogică. Acest ghid se adresează în special studenţilor - ingineri orientaţi către activitatea didactică, dar poate fi util oricărui profesor în activitatea sa de predare – evaluare.

CUPRINS

CAP I. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC - pag. 8
CAP II. PRACTICA PEDAGOGICĂ - pag. 14
- Valenţele practicii pedagogice - pag. 14
- Scopul practicii pedagogice: - pag. 15
- Obiectivele practicii pedagogice: - pag. 15
- Organizarea practicii pedagogice: - pag. 15
CAP.III. ACTIVITĂŢI AFERENTE PERIOADELOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ - pag. 19
- 1. Planificarea activităţilor studentului  la  practica pedagogică - pag. 19
- 2. Cunoaşterea unităţii şcolare - pag. 24
- 3. Familiarizarea cu documentele curriculare şcolare oficiale - pag. 26
- 4. Activitatea observativă şi de cunoaştere a clasei de elevi - pag. 37
- Indicii sociometrici - pag. 43
- 5. Activitatea observativă a studentului la lecţiile demonstrative ale profesorului-mentor şi la lecţiile de probă ale colegilor - pag. 45
- 6. Fişa psihopedagogică - pag. 52
- 7. Activitatea de susţinere efectivă a lecţiilor - pag. 67
CAP.IV. EVALUAREA PRACTICII PEDAGOGICE - pag. 107
PORTOFOLIUL  PRACTICII PEDAGOGICE - pag. 107
BIBLIOGRAFIE - pag. 109
ANEXE - pag. 111