"Așa cum îi sugerează și titlul, volumul de față este clădit, în esență, pe trei lucrări publicate de autor de-a lungul anilor, la Editura Politehnica: „Profesorii“, „Seniorii. Interviuri necenzurate“ și „Generația. Interviuri necenzurate“. Unitatea tematică a celor trei cărți menționate, a fost înțelegerea și relevarea prin autobiografiile și opiniile unor profesori reprezentativi, a spiritului care „a domnit“ în Universitatea Politehnica din Timișoara, pe parcursul primului secol din existența instituției. Desigur, expresia evocatoare despre „spiritul care domnește“ într-o școală, nu trebuie interpretată în sensul împietririi demersului intelectual în șabloane, ci mai degrabă ca o perpetuă evoluție a metodelor și mijloacelor de cunoaștere în context istoric, științific, tehnic, etc. Acum, la împlinirea unui secol de la întemeierea „Politehnicii“, avem bucuria să constatăm perenitatea instituției și faptul că ea s-a dovedit nu doar o promotoare a cunoașterii științifice, ci un sălaș al spiritului, în sensul cel mai larg. Am resimțit datoria de a strânge pentru cei de acum, dar și pentru viitorime, un buchet de gânduri și sentimente nutrite de încercați și distinși distinși profesori ai școlii. Flacăra spiritului se cuvine nu doar stimată, ci și întreținută".

(Din prefaţa volumului)

« „Trilogia Profesorilor“ este o mare realizare editorială, prin punerea în valoare a oamenilor pe care  i-a dat şi îi dă Politehnica noastră. Domnul prof. univ. Sabin Ionel a realizat o carte unică pentru Universitatea Politehnica Timişoara, printr-un efort extraordinar de aducere la suprafaţă a ceea ce are specific Şcoala noastră. Am citit cu emoţie gândurile exprimate în scris de dascălii noştri, fiindcă ele scot la vedere extraordinara varietate de inteligenţă şi cultură a celor care au contribuit prin activitatea de o viaţă să putem sărbători astăzi cu demnitate Centenarul. »

Prof. univ. em. dr. ing. Coleta  De  Sabata
(Fost Rector al Universităţii Politehnica)
(Septembrie,  2020)

« Urmăresc cu admiraţie cărţile Domnului Sabin Ionel, capabile de a prinde o istorie care ne scapă, pe care o ocolim. Nu înţelegem că Timişoara cea adevărată, în care trăim, începe cu Politehnica – ea defineşte oraşul. De la ea ar putea începe „Capitala Culturală“ - de la acei iluştri dascăli. Dascăli sau legende ale creşterii şi afirmării unei embleme. Profesori ai noştri, de azi şi de mâine. Profesorul Sabin Ionel ilustrează un timp al oraşului şi al României, la mai bine de o sută de ani de la Unire. Mulţumim, Domnule Profesor. »

Prof. univ. dr. Cornel Ungureanu
(Preşedintele Filialei din Timişoara a Uniunii Scriitorilor)
(Noiembrie, 2020)