Rezistenţa materialelor în ingineria instalaţiilor

NOU

Detalii

Anul apariției
2019
Autor(i)
Albert Titus Constantin, Şerban Vlad Nicoară
Pagini
396
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 37,00 lei
Reducere

Descriere

Lucrarea oferă cunoştinţele necesare pentru rezolvarea celor trei probleme tehnice inginereşti (verificare, dimensionare, încărcare admisă), fie că este vorba de instalaţiile propriu-zise, fie că este vorba de elementele de sprijinire ale acestora. Volumul se adresează totodată şi studenţilor facultăţilor de profil construcţii, precum şi inginerilor din cercetare, proiectare şi execuţie din acest domeniu.

CUPRINS

CAPITOLUL I – NOȚIUNI INTRODUCTIVE

 1. ELEMENTE INTRODUCTIVE

- 1.1. Locul pe care îl ocupă Rezistenţa materialelor în ansamblul disciplinelor inginereşti. Scurt istoric.

- 1.2. Obiectul Rezistenţei materialelor

- 1.3. Definirea şi schematizarea structurilor şi a elementelor acestora

- 1.3.1. Barele

- 1.3.2. Plăcile

- 1.3.3. Masivele

- 1.4. Legăturile şi schematizarea legăturilor structurilor

- 1.4.1. Legăturile din reazeme

- 1.4.2. Legături dintre elementele structurii

- 1.4.3. Fixarea în plan şi invariabilitatea geometrică a structurilor

- 1.5. Încărcarea şi schematizarea încărcărilor

- 1.6. Ipotezele fundamentale din Rezistenţa materialelor

- 1.7. Solicitarea şi aspectele solicitării

 1. CARACTERISTICILE GEOMETRICE ALE SECŢIUNILOR TRANSVERSALE ALE BARELOR

- 2.1. Aria secţiunii transversale

- 2.2. Momentele statice ale secţiunii transversale

- 2.3. Momentele de inerţie ale secţiunii transversale

- 2.3.1. Momentele de inerţie axiale

- 2.3.2. Momentul de inerţie polar

- 2.3.3. Momentul de inerţie centrifugal

- 2.4. Razele de inerţie

- 2.5. Modulele de rezistenţă

- 2.6. Calculul momentelor de inerţie

- 2.6.1. Calculul momentelor de inerţie pentru secţiuni transversale simple (alcătuite dintr-o singură figură geometrică

- 2.6.2. Calculul momentelor de inerţie pentru secţiuni compuse

- 2.7. Aplicaţii la calculul momentelor de inerţie

 1. ASPECTUL GEOMETRIC AL STĂRII DE SOLICITARE

- 3.1. Definirea problemei

- 3.2. Deplasarea relativă

- 3.3. Deformaţiile specifice

- 3.3.1. Deformaţia specifică liniară (lungirea)

- 3.3.2. Deformaţia specifică unghiulară (lunecarea)

 1. ASPECTUL STATIC AL STĂRII DE SOLICITARE

- 4.1.  Studiul forţelor interioare distribuite

- 4.1.1. Definirea problemei

- 4.1.2. Noţiunea de tensiune (sau efort unitar)

- 4.2. Studiul eforturilor

- 4.2.1. Definirea problemei

- 4.2.2. Eforturile în secţiunea transversală şi calculul lor de rezistenţă

- 4.2.3. Calculul static al eforturilor

- 4.3. Aplicaţii la calculul şi trasarea diagramelor de eforturi pentru barele simple

- 4.3.1. Grinda simplu rezemată încărcată cu o forţă concentrată înclinată

- 4.3.2. Grinda simplu rezemată încărcată cu moment direct aplicat în reazem

- 4.3.3. Grinda simplu rezemată încărcată cu moment direct aplicat pe deschiderea l

- 4.3.4. Grinda simplu rezemată încărcată cu forţe cu distribuţie liniară (provenite din presiunea unui lichid)

- 4.3.5. Consolă încărcată cu forţă concentrată pe capăt

- 4.3.6. Consola încărcată cu forţă concentrată la distanţa a de reazem

- 4.3.7. Consola încărcată cu forţe distribuite uniform pe toată lungimea l

- 4.3.8. Consola încărcată cu moment concentrat

- 4.3.9. Consola încărcată cu forţe distribuite liniar

- 4.3.10. Grinda cu consolă încărcată cu forţă concentrată pe capătul liber

- 4.3.11. Grinda cu consolă încărcată cu forţe uniform distribuite pe toată lungimea

- 4.3.12. Grinda dreaptă cu reazeme înclinate

- 4.3.13. Grinzi înclinate

 1. ASPECTUL FIZIC AL STĂRII DE SOLICITARE

- 5.1. Proprietăţile mecanice fundamentale ale materialelor

- 5.2. Dependenţa dintre tensiuni şi deformaţii

- 5.2.1. Curba caracteristică a materialului

- 5.2.2. Dependenţa dintre tensiuni şi deformaţia elastică. Legea lui Hooke simplă

- 5.2.3. Dependenţa dintre tensiuni şi deformaţii în domeniul elasto – plastic

 1. METODE PENTRU CALCULUL CONSTRUCŢIILOR

- 6.1. Metode de calcul probabilistice

- 6.2.    Metode deterministe de calcul

 1. TEOREME ENERGETICE

- 7.1. Lucrul mecanic şi energia de deformaţie

- 7.1.1. Energia specifică de deformaţie

- 7.1.2. Energia totală de deformaţie

- 7.2. Teoreme energetice

- 7.2.1. Teorema lucrului mecanic virtual

- 7.2.2. Teorema minimului energiei potenţiale totale

- 7.2.3. Teoremele lui Castigliano

- 7.3. Formula energetică Mohr – Maxwell

CAPITOLUL II – SOLICITĂRILE SIMPLE

SOLICITĂRILE SIMPLE ALE BARELOR

 1. ÎNTINDEREA – COMPRESIUNEA CENTRICĂ

- 1.1. Determinarea tensiunilor şi a deformaţiilor totale

- 1.1.1 Cazul când forţa axială este constantă în lungul axei

- 1.1.2 Cazul când forţa axială este constantă pe diferite porţiuni de bară

- 1.1.3 Cazul când forţa axială variază liniar

- 1.2. Fenomenul concentrării tensiunilor

-1.3. Calculul la întindere compresiune centrică

- 1.3.1 Metoda rezistenţei admisibile

- 1.3.2 Metoda capacităţii portante

- 1.4. Determinarea tensiunilor într-o secţiune înclinată faţă de axa barei

- 1.5. Lucrul mecanic de deformaţie şi energia de deformaţie în bara solicitată la întindere – compresiune centrică

- 1.5.1 Energia specifică de deformaţie, ud la întindere compresiune centrică

- 1.5.2 Energia totală de deformaţie, Ud, la întinderea - compresiunea centrică

- 1.6. Calculul şi realizarea barelor de egală rezistenţă

- 1.6.1 Determinarea formei barei de egală rezistenţă

- 1.6.2 Calculul deformaţiei barei de egală rezistenţă

- 1.6.3 Calculul energiei de deformaţie totală a barei de egală rezistenţă

- 1.6.4 Proiectarea barei alcătuită din mai multe porţiuni cu secţiune constantă

- 1.7. Aplicaţii la calculul barelor solicitate la întindere compresiune centrică

- 1.8. Probleme static nedeterminate la întindere compresiune centrică

- 1.8.1 Bara fixată la cele două capete

- 1.8.2 Sisteme de bare paralele

- 1.8.3 Sistem de bare articulate concurente

- 1.8.4 Bare cu secţiunea neomogenă

- 1.8.5 Efectul variaţiei de temperatură în structurile static nedeterminate

 1. FORFECAREA (TĂIEREA) SECŢIUNILOR MICI

- 2.1. Determinarea tensiunilor şi a deformaţiilor în secţiunile mici solicitate la tăiere

- 2.2. Energia de deformaţie înmagazinată în secţiunile mici solicitate la forfecare (tăiere)

- 2.3. Proiectarea secţiunilor mici solicitate la forfecare (tăiere)

- 2.3.1 Metoda rezistenţelor admisibile

- 2.3.2 Metoda stărilor limită

- 2.4. Aplicarea forfecării secţiunilor mici la calculul îmbinărilor nituite

- 2.4.1 Calculul îmbinărilor nituite

- 2.5. Aplicarea forfecării secţiunilor mici la calculul îmbinărilor sudate

- 2.5.1 Calculul sudurilor solicitate la întindere

- 2.5.2 Calculul sudurilor solicitate la forfecare

- 2.6. Aplicaţii la forfecarea secţiunilor mici

 1. ÎNCOVOIEREA BARELOR DREPTE

- 3.1. Încovoierea pură dreaptă

- 3.1.1 Determinarea relaţiei de calcul a tensiunilor. Formula lui Navier

- 3.1.2 Calculul şi proiectarea elementelor solicitate la încovoiere pură dreaptă

- 3.2. Încovoiere cu tăiere dreaptă

- 3.2.1 Fenomenul forţei tăietoare. Tăierea pură dreaptă. Formula  lui Juravski

- 3.2.2 Aplicarea formulei lui Juravski pentru câteva tipuri de secţiuni transversale

- 3.2.3 Lunecarea longitudinală a grinzilor

- 3.2.4 Energia de deformaţie în cazul tăierii din încovoiere

- 3.2.5 Calculul la tăiere din încovoiere

- 3.3. Calculul deformaţiilor barelor drepte solicitate la încovoiere

- 3.3.1 Metoda integrării ecuaţiei diferenţiale a fibrei medii deformate

- 3.3.2 Metoda grinzilor conjugate

- 3.3.3 Metoda energetică Mohr – Maxwell

- 3.4. Aplicaţii la calculul barelor solicitate la încovoiere cu forţă tăietoare

 1. TORSIUNEA (RĂSUCIREA)

- 4.1. Răsucirea barelor cu secţiune circulară

- 4.2. Răsucirea barelor cu secţiune necirculară

- 4.2.1. Analogia cu membrana

- 4.3. Calculul la răsucire al barelor drepte

- 4.3.1. Metoda rezistenţei admisibile

- 4.3.2. Metoda capacităţii portante

- 4.4. Energia de deformaţie totală în cazul răsucirii

- 4.5. Determinarea centrului de torsiune

- 4.5.1 Consideraţii generale

- 4.5.2 Determinarea centrului de torsiune (răsucire) pentru cazul unei secţiuni inelare având unghiul de deschidere α

- 4.5.3 Determinarea centrului de torsiune pentru cazul unei secţiuni transversale alcătuită din trei platbenzi

- 4.6. Aplicaţii la calculul barelor solicitate la răsucire liberă

 1. ANEXE

Anexa 1: Momente de inerţie şi module de rezistenţă pentru secţiuni simple

- Anexa 2: Centrul de greutate pentru diverse diagrame de încărcare

- Anexa 3: Caracteristici geometrice ale profilelor laminate: I, L, LL, U

- Anexa 4: Caracteristici geometrice europrofile: IPN, IPE, HE, HL, HD, UPE, UPN, U, L, PLATBENZI

 1. BIBLIOGRAFIE