Programare concurentă. Mecanisme suport orientate timp real

Detalii

Anul apariției
2007
Autor(i)
Nicolae Robu
Pagini
256
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 22,00 lei
Reducere

Descriere

Lucrarea reprezintă o contribuţie valoroasă la domeniul programării concurente, prin aceea că descrie mecanismele suport care îi conferă caracterul timp-real. Ea evidenţiază atât experienţa în domeniu a autorului, cât şi înţelegerea profundă a fenomenelor complexe asociate contextului timp-real. Cartea este redactată la un înalt nivel ştiinţific şi într-o organizare inginerească impecabilă. Prezentările sunt duse până la detaliu, marea majoritate a conceptelor prezentate fiind susţinute de text sursă redactat în limbaj de asamblare, C sau pseudocod, element care sporeşte valoarea aplicativă a lucrării. Fiecare capitol sintetizează elementele cele mai semnificative într-un rezumat urmat de un set de întrebări, care au drept scop verificarea gradului de fixare a cunoştiinţelor. În ansamblu, volumul este extrem de util şi umple un gol resimţit de multă vreme în literatura de specialitate.