Marketing imobiliar

Detalii

Anul apariției
2020
Autor(i)
Ana – Andreea Mihărtescu
Pagini
134
Modificator de variante de preţ:
Preţ de bază cu taxă
Pretul de vanzare cu reducere
Prețul de vânzare 28,00 lei
Reducere

Descriere

Lucrarea tratează aspecte teoretice şi practice privind fluctuaţiile pieţei imobiliare şi construcţiilor, factorii determinanţi ai acestora şi măsurile de gestionare a crizelor. Sunt analizate fluctuaţiile pieţelor imobiliare, consecinţele lor şi exemple de bune practici de rezolvare a problemelor. În carte s-a evidenţiat importanţa construcţiilor şi a pieţei imobiliare în economie.

 

 

Cuprins

 

Prefață

  1. Termeni de operare în marketingul imobiliar

- Factorii de influență în determinarea valorii de piață

- Evaluarea imobiliară

  1. Particularitățile procesului de construcții

- Particularitățile procesului de producție în construcții

- Ciclul de viață al produsului imobiliar

  1. Ciclicitatea piețelor imobiliare și de construcții

- Importanța proprietății imobiliare

- Principalele caracteristici ale piețelor de construcții și imobiliare

- Cicluri de piață pentru construcții și imobiliare

- Bulele de preț pe piața imobiliară

- Factorii de influență ai bulelor de prețuri imobiliare

- Ciclurile de boom-criză pe piața imobiliară

- Măsuri de politică monetară

- Măsuri de politică fiscală

- Politica macroprudențială

  1. Piața și produsele imobiliare

- Piața terenurilor

- Factorii care influențează oferta și cererea de teren

- Tranzacționare terenuri

- Piața produselor rezidențiale

- Caracteristici ale produselor imobiliare rezidențiale

- Factori care influențează oferta și cererea de produse rezidențiale

- Indicatori de performanță ai pieței imobiliare rezidențiale

- Produse imobiliare rezidențiale pe piața din Europa

Bibliografie